Tõrkeotsingu kasutamine raadiovõrkude leidmise probleemide lahendamisel

Kui arvutil on raadio-võrgu adapter, siis Windows tuvastab arvuti piirkonnas olevad raadiovõrgud automaatselt. Windowsi tuvastatud raadiovõrkude loendit saate näha dialoogiboksis Ühenduse loomine.

Avage suvand Loo ühendus võrguga, klõpsates nuppu StartNupu Start piltja klõpsates seejärel nuppu Loo ühendus.

Kui Windows ei tuvasta võrke, mida arvate arvuti piirkonnast olevat, siis võib see tuleneda ühest järgnevatest põhjustest:

Kuva kõik

Raadiovõrgu lüliti arvutil on välja lülitatud.

Paljudel mobiilsetel personaalarvutitel asub raadiovõrgu lüliti arvuti ees või küljel. Kontrollige arvuti lülitit. Kui lüliti on olemas, veenduge, et see oleks sisse lülitatud. Mõned arvutid kasutavad lüliti sisselülitamiseks ka funktsioonklahvide kombinatsiooni. Vaadake arvutile lisatud teavet, et raadiovõrgu lüliti asukoha kohta teavet saada.

Arvuti on raadiovõrgu marsruuterist või pääsupunktist liiga kaugel.

802.11b või 802.11g marsruuterite ja pääsupunktidega on maksimum ulatus 150 jalga (46 meetrit) siseruumides ja 300 jalga (92 meetrit) vabas õhus. 802.11a marsruuterite ja pääsupunktidega on maksimum ulatus 50 jalga (15 meetrit) siseruumides ja 100 jalga (30 meetrit) vabas õhus. Need ulatused on optimaalsetes tingimustes ilma segajateta. Veenduge, et arvuti on piirkonnas ja võimalikult lähedal marsruuterile või pääsupunktile. Kui arvuti on kaasaskantav, üritage seda ringi liigutada, et kindlaks määrata raadiovõrgu signaali piirkond ja parim koht, kuhu arvuti panna.

Kui teil ei ole võimalik marsruuterile või pääsupunktile ligemale saada, siis võite kaaluda raadiovõrgu adapterile välise antenni ostmist ja paigaldamist. Mitmed raadiovõrgu adapterid on üles seatud nii, et neile saab ühendada välisantenni, mis pakub paremat vastuvõttu kui sisseehitatud antenn. Kontrollige raadiovõrgu adapteriga kaasas olnud teavet, et teada saada, kas lisaantenni on võimalik paigaldada.

Raadiovõrgu marsruuter või pääsupunkt on välja lülitatud või ei tööta korralikult.

Kaks asja, mida proovida:

 • Veenduge, et marsruuter või pääsupunkt on sisse lülitatud ja et raadiovõrgu signaali tuli põleb.

 • Lähtestage marsruuter või pääsupunkt see välja lülitades, oodates vähemalt 10 sekundit ja siis see uuesti sisse lülitades.

  Hoiatus.

  • Marsruuteri või pääsupunkti taaslähtestamine katkestab ajutiselt kõigi võrguühenduse.

Kui te ei halda pääsupunkti või võrku, pöörduge võrguadministraatori poole.

Teised seadmed segavad.

Mõned kodused seadmed võivad põhjustada segamist arvuti ja piirkonnas olevate võrkude vahel. Näiteks mikrolaineahjud ja mõned juhtmevabad telefonid kasutavad sagedust 2,4 gigahertsi (GHz), mida kasutavad ka 802.11b ja 802.11g võrgu riistavarad. Teised juhtmevabad telefonid kasutavad sagedust 5 GHz, mida kasutab ka 802.11a võrgu riistvara.

On kaks asja, mida võite selle situatsiooni puhul proovida:

 • Kui mõni neist seadmetest on arvuti läheduses, siis lülitage need ajutiselt välja või liigutage kaugemale.

 • Muutke marsruuterit või pääsupunkti sätteid, et kasutada muud raadiovõrgu kanalit, või seadistage kanali automaatne valimine, kui see on seadistatud kindlale kanalinumbrile. Vahel on üks raadiovõrgu kanal selgem kui teised. USA-s ja Kandas võite kasutada kanaleid 1, 6 ja 11. Kontrollige pääsupunktiga või marsruuteriga kaasas olnud teavet, et saada juhiseid raadiovõrgu signaali kanali määramise kohta.

Windows ei ole häälestatud õiget tüüpi võrku ühenduma.

Vaadake marsruuteri või pääsupunktiga kaasas olnud teavet, et kindlaks teha, millisele ühenduse viisile on seade seadistatud. Režiim peaks olema kas ad hoc (kui seadmed suhtlevad otse ilma marsruuterit või pääsupunkti läbimata) või infrastruktuur (kui seadmed suhtlevad läbi marsruuteri või pääsupunkti). Veenduge, et võrgusäte Windowsis ühtib sättega seadmel. Selle kontrollimiseks järgige neid samme:

 1. Avage aken Käsuviip, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid, klõpsates nuppu Tarvikud ning seejärel klõpsates nuppu Käsuviip.

 2. Tippige netsh wlan add filter networktype=võrgu tüüp.

  Kui võrgutüüp on kas adhoc või infrastruktuur.

Marsruuter või pääsupunkt on hõivatud.

Marsruuter või pääsupunkt võib olla liiga hõivatud, et vastata uutele päringutele, kui seda kasutab mitu arvutit või seadet. Kui teil on teisi arvuteid, mis ühenduvad võrku, üritage ajutiselt nende ühendust katkestada.

Otsitav võrk on seatud mitte levitama oma võrgunime (SSID).

Raadioside marsruutereid ja pääsupunkte saab häälestada nii, et need ei levitaksvõrgunime. Sel juhul saate tuvastada, et võrk on piirkonnas (korras, et sellega saaks ühendada) kui te ei ole eelnevalt võrku ühendatud või ühendate võrku käsitsi teenusekomplekti identifikaatorit (SSID) kasutades. Et ühendada võrku, mis ei levindu, järgige neid samme:

 1. Avage suvand Loo ühendus võrguga, klõpsates nuppu StartNupu Start piltja klõpsates seejärel nuppu Loo ühendus.

 2. Klõpsake nuppu Seadista ühendus või võrk.

 3. Klõpsake nuppu Loo käsitsi ühendus raadiovõrguga ning seejärel tippige võrguteave.

  Võrk lisatakse võrkude loendisse ja on ühendumiseks saadaval tulevikus, kui arvuti on võrgu piirkonnas.

Võrguadministraator blokeerib juurdepääsu teatud võrkudele.

Kui olete ühisvõrgus, siis võib võrguadministraator kasutada Rühmapoliitikat, et kontrollida juurdepääsu raadivõrkudele. Kui arvate, et arvuti piirkonnas on raadiovõrke, mis ei ole nähtavad või millesse te ei saa ühenduda, sest võrguadministraator on blokeerinud juurdepääsu neile, pöörduge abi saamiseks võrguadministraatori poole.

Raadiovõrguadapter on jälgimisrežiimis.

Kui arvutis töötab võrgujälgimisprogramm, seatakse raadiovõrguadapter jälgimisrežiimi, mis takistab Windowsil raadiovõrkudesse ühendumist. Raadiovõrku ühendumiseks sulgege võrgujälgimisprogramm või järgige programmi juhiseid jälgimisrežiimist väljumiseks.