Windows Media Centeri ekstendrina kasutatava seadme probleemide tõrkeotsing

Siit leiate lahenduse mõnele levinud Windows Media Centeri ekstendri kasutamisega seotud probleemile.

Kuva kõik

Mida teha, kui Windows Media Centeri ekstender ei saa luua ühendust Windows Media Centeriga arvutiga?

Ekstendri häälestamise ajal või pärast ekstendri varasemat õnnestunud häälestamist võivad ilmneda ühendusprobleemid. Lugege järgmist võimalike lahenduste loendit, kui ekstender ei loo ühendust Windows Media Centeriga arvutiga.

 • Kui ainus arvutis töötav tulemüür on Windowsi tulemüür, veenduge, et Windowsi tulemüüri erandite loendis on märgitud ruut Media Centeri ekstendrid. Lisateavet selle kohta, kuidas teha kindlaks, milline tulemüür arvutis töötab (või millised tulemüürid arvutis töötavad), samuti selle kohta, kuidas kontrollida, kas Windowsi tulemüüris on valitud erand Media Centeri ekstendrid, leiate Microsofti veebisaidil artiklist Tulemüürid ja Media Centeri ekstender

 • Kui kasutate muud kui Microsofti tulemüüri, on võimalik, et teil tuleb tabelis esitatud pordid käsitsi avada. Mõni tulemüür on juba nii konfigureeritud, et lubab Media Centeri ekstendril luua ühendusi Windows Media Centeriga arvutiga. Nende tulemüüride loendi, mis on juba nii konfigureeritud, et lubavad Media Centeri ekstendril luua ühendusi Windows Media Centeriga arvutiga, ning teavet teistes tulemüürides portide käsitsi avamise kohta, et Media Centeri ekstendri ühendusi lubada, leiate Microsofti veebisaidil artiklist Tulemüürid ja Media Centeri ekstender.

  RakendusPort Protokoll Ulatus
  Rakendus

  ehshell.exe

  Port

  554

  Protokoll

  TCP-protokoll (Transmission Control Protocol)

  Ulatus

  Ainult kohalik alamvõrk

  Rakendus

  ehshell.exe

  Port

  5004 ja 5005

  Protokoll

  UDP-protokoll (User Datagram Protocol)

  Ulatus

  Ainult kohalik alamvõrk

  Rakendus

  ehshell.exe

  Port

  8554-8558

  Protokoll

  TCP

  Ulatus

  Ainult kohalik alamvõrk

  Rakendus

  ehshell.exe

  Port

  50004-50013

  Protokoll

  UDP

  Ulatus

  Ainult kohalik alamvõrk

  Rakendus

  ehshell.exe

  Port

  7777-7781

  Protokoll

  UDP

  Ulatus

  Ainult kohalik alamvõrk

  Rakendus

  svchost.exe

  Port

  1900

  Protokoll

  UDP

  Ulatus

  Ainult kohalik alamvõrk

  Rakendus

  svchost.exe

  Port

  2177

  Protokoll

  TCP

  Ulatus

  Ainult kohalik alamvõrk

  Rakendus

  svchost.exe

  Port

  2177

  Protokoll

  UDP

  Ulatus

  Ainult kohalik alamvõrk

  Rakendus

  svchost.exe

  Port

  3390

  Protokoll

  TCP

  Ulatus

  Ainult kohalik alamvõrk

  Rakendus

  süsteem

  Port

  10244

  Protokoll

  TCP

  Ulatus

  Ainult kohalik alamvõrk

  Rakendus

  mcx2prov.exe

  Port

  Juhuslik

  Protokoll

  Juhuslik (kasutab TCP-d ja UDP-d)

  Ulatus

  Internet

  Rakendus

  mcrmgr.exe

  Port

  Juhuslik

  Protokoll

  Juhuslik (kasutab TCP-d ja UDP-d)

  Ulatus

  Internet

  Märkus.

  • Media Centeri ekstendri ühenduse loomiseks peavad Windows Media Centeriga arvuti ja ekstender olema samas alamvõrgus.

 • Veenduge, et teate sellise konto kasutajanime ja parooli, millel on Windows Media Centeriga arvutis administraatoriõigused. Windows Media Centeriga arvutis teatud muudatuste tegemiseks peate need andmed sisestama, kui seda Windows Media Centeriga arvuti ekstendri häälestuse ajal palutakse.

 • Kui kasutate arvutis sõrmejäljelugejat või muud turbeprogrammi, võib teil olla tarvis enne ekstendri arvutiga ühendamist muuta programmi sätteid. Kui turbeprogramm ei sisalda sätet, mis lahendab ühendusprobleeme, peate ekstendri kasutamiseks programmi desinstallima.

 • Veenduge, et nii Media Centeri ekstender kui ka Windows Media Centeriga arvuti on sisse lülitatud. Veenduge ka, et arvuti pole talveune- ega unerežiimis.

 • Kui kasutate kaabelvõrku, veenduge, et Etherneti-kaabel on ühendatud Media Centeri ekstendri Etherneti-porti.

  Võite proovida probleemi esinemise kohta määrata, selleks ühendage Xbox 360 otse Windows Media Centeriga arvutiga, kasutades tavalist Etherneti-kaablit. Kui Xbox 360 loob ühenduse Windows Media Centeriga arvutiga, võib probleem olla marsruuteris, jaoturis või kommutaatoris ja nende sätetes. Kui Xbox 360 ja arvuti ei saa endiselt ühendust luua, võib probleem olla seotud mõne marsruuteri, jaoturi või kommutaatori sättega eraldi või põhjustab probleemi see säte koos mõne tulemüüri sättega. Lisateavet Xbox 360 otse arvutiga ühendamise ja selle kohta, kuidas selle meetodi abil ühendusprobleemide tõrkeotsingut teha, leiate Microsofti veebisaidil artiklist Ühendusprobleemid.

 • Veenduge, et Windows Media Centeriga arvuti pole ühendatud domeeniga. Mõne võrgudomeeni poliitika võib olla määratud takistama Xbox 360 ühendamist Windows Media Centeriga arvutiga Media Centeri ekstenderseadmena. Kui teie arvuti on domeeniga ühendatud, eemaldage arvuti domeenist ja häälestage seejärel ekstender uuesti.

 • Veenduge, et nii Windows Media Centeriga arvuti kui ka ekstender on ühendatud sama marsruuteriga. See tagab selle, et Xbox 360 ja Windows Media Centeriga arvuti on ühendatud samasse võrku. Kui Xbox 360 loob koduvõrguga ühenduse raadiovõrgu marsruuteri kaudu, ühendage Etherneti-kaabli üks ots Windows Media Centeriga arvuti Etherneti-porti ja teine ots raadiovõrgu marsruuteri Etherneti-porti.

 • Kui Media Centeri ekstender on ühendatud võrguga raadioühenduse kaudu, veenduge, et Media Centeri ekstender on raadioside pääsupunkti või marsruuteri levialas ja Media Centeri ekstendri ja pääsupunkti vahel on võimalikult vähe takistusi. Lisateavet nõrga raadiosidesignaali tõrkeotsingu kohta leiate artiklist Tõrkeotsing raadiovõrgu madala kvaliteediga signaali puhul.

 • Kui Media Centeri ekstender on ühendatud võrguga raadioühenduse kaudu ja teie raadiovõrk kasutab turbevõtit, siis veenduge, et teil on õige võrgu turbevõti raadiovõrgu turbemeetodi jaoks, mida teie võrk kasutab. Lisateavet raadiovõrgu turbemeetodite kohta leiate artiklist Millised on raadiovõrgu turvamise meetodid?.

 • Proovige taaskäivitada Windows Media Centeriga arvutit, Media Centeri ekstendrit ja oma võrgujaoturit, marsruuterit või kommutaatorit.

Mida teha, kui Windows Media Center ei tuvasta häälestamise ajal ekstendrit?

Proovige ühte või mitut järgmist lahendust.

 • Kui kasutate kaabelühendust, veenduge, et Etherneti-kaabel on lülitatud ekstendri Etherneti-porti; seejärel veenduge, et Etherneti-konnektor on teises otsas ühendatud marsruuteri, jaoturi või kommutaatori Etherneti-pordiga.

 • Veenduge, et Media Centeri ekstender on ühendatud ja sisse lülitatud.

 • Kui Media Centeri ekstender on ühendatud võrguga raadioühenduse kaudu, veenduge, et Media Centeri ekstender on raadioside pääsupunkti või marsruuteri levialas ja Media Centeri ekstendri ja pääsupunkti vahel on võimalikult vähe takistusi. Lisateavet nõrga raadiosidesignaali tõrkeotsingu kohta leiate artiklist Tõrkeotsing raadiovõrgu madala kvaliteediga signaali puhul.

 • Kui Media Centeri ekstender on ühendatud võrguga raadioühenduse kaudu ja teie raadiovõrk kasutab turbevõtit, siis veenduge, et teil on õige võrgu turbevõti raadiovõrgu turbemeetodi jaoks, mida teie võrk kasutab. Lisateavet raadiovõrgu turbemeetodite kohta leiate artiklist Millised on raadiovõrgu turvamise meetodid?.

Ma ei saa esitada mõnda heli- ja videofaili, kui kasutan mängukonsooli Xbox 360 Media Centeri ekstendrina. Mis tüüpi heli- ja videofaile saan esitada, kui kasutan mängukonsooli Xbox 360 Media Centeri ekstendrina?

Järgmistes tabelites on loetletud eri video- ja helifailide tüübid, mida saab esitada mängukonsooli Xbox 360 Media Centeri ekstendrina kasutades.

Teil võib olla võimalik oma arvutis esitada eri vormingutes video- või helifaile, mida te võib-olla mängukonsooli Xbox 360 Media Centeri ekstendrina kasutades esitada ei saa. See on nii, kuna teatud heli- või videofailide esitamiseks vajaminevad kodekid võivad olla installitud teie arvutisse, kuid pole Xbox 360 puhul saadaval või sinna installitud.

Videofaili vorming
Maksimaalne videokaadri suurus (pikslites)
Helivorming

Windows Media Video (WMV) 7, 8, ja 9 videofailid

(Videofaile saab kaitsta meediumikasutusõiguste abil)

1920 × 1080 (1080p)

Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro või WMA kadudeta heli

WMV Image 1 või 2 videofailid

(Loodud Microsoft Photo Story mis tahes versiooni kasutades)

1920 × 1080 (1080p)

Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro või WMA kadudeta heli

VC-1-videofailid

(Videofaile saab kaitsta meediumikasutusõiguste abil)

1920 × 1080 (1080p)

Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro või WMA kadudeta heli

MPEG-1-videofailid

N/A

MPEG-1 Layer 1 või 2 heli

MPEG-2-videofailid

1920 × 1080 (1080i)

AC-3 või MPEG-1 Layer 1 või 2 heli

Helifaili vorming

Windows Media Audio (WMA) Standardi helifailid (kaasa arvatud Windows Media Audio 7, 8 ja 9)

(Helifaile saab kaitsta meediumikasutusõiguste abil)

Windows Media Audio (WMA) Pro helifailid

(Helifaile saab kaitsta meediumikasutusõiguste abil)

Windows Media Audio (WMA) kadudeta helifailid

(Helifaile saab kaitsta meediumikasutusõiguste abil)

MPEG-1 Layer 3 (MP3) helifailid

WAV-PCM-helifailid

Miks kuvatakse sageli teavitus võrguprobleemist, kui ma kasutan Media Centeri ekstenderseadet?

Kui te kasutate raadiovõrku, veenduge, et võrgu läbilaskevõime on piisav. Oma võrgu läbilaskevõimet saate testida hoolimata sellest, kas kasutate raadioside- või kaabelühendust, kasutades võrgujõudluse tuunerit Windows Media Centeris. Lisateavet selle kohta, kuidas ekstendri kasutamise ajal võrguühendust paremaks muuta, leiate Microsofti veebisaidilt.

Võrgujõudluse tuuneri kasutamine Windows Media Centeris

 1. Käivitage Media Centeri ekstendrina kasutatav seade.

 2. Liikuge kerides Media Centeri ekstendri aknas Start jaotisele Tegumid ja seejärel klõpsake suvandit Häälesta võrk.

 3. Järgige jaotises Võrgujõudluse tuuner kuvatavaid juhiseid, et määrata, kas teie koduvõrgul on piisavalt läbilaskevõimet.

Kui teie raadiovõrgu läbilaskevõime on liiga väike, proovige mõnda järgmistest lahendustest (kui see on võimalik).

 • Media Centeri ekstendrina kasutatava seadme ja Windows Media Centeriga arvuti ühendamiseks kasutage raadiovõrguühendust. Kaabelühenduse kasutamise tulemuseks on võrreldes raadiovõrguühenduse kasutamisega kiirem ühendus. Lisateavet selle kohta, mida vajate kaabelühenduse häälestamiseks, leiate teemast Mida on vaja koduvõrgu seadistamiseks?.

 • Kui Media Centeri ekstender on ühendatud võrguga raadioühenduse kaudu, veenduge, et Media Centeri ekstender on raadioside pääsupunkti või marsruuteri levialas ja Media Centeri ekstendri ja pääsupunkti vahel on võimalikult vähe takistusi. Lisateavet nõrga raadiosidesignaali tõrkeotsingu kohta leiate artiklist Tõrkeotsing raadiovõrgu madala kvaliteediga signaali puhul.

 • Kui kasutate raadiovõrku ja kaabelühenduse kasutamine ei ole võimalik, kaaluge oma raadiovõrgu täiendamist, et saaksite kiiremat raadiovõrguühendust kasutada. Erinevate raadiovõrkude loendi ning teavet erinevat tüüpi raadiovõrkude plusside ja miinuste kohta leiate artiklist Mida on vaja koduvõrgu seadistamiseks?.

Media Centeri ekstender vastab kasutamise ajal aeglaselt.

See võib olla põhjustatud madalast võrgu läbilaskevõimest või võib Windows Media Centeriga arvutil nappida süsteemiressursse.

Kasutage ühenduse testimiseks funktsiooni Võrgujõudluse tuuner.

Võrgujõudluse tuuneri kasutamine Windows Media Centeris

 1. Käivitage Media Centeri ekstendrina kasutatav seade.

 2. Liikuge kerides Media Centeri ekstendri aknas Start jaotisele Tegumid ja seejärel klõpsake suvandit Häälesta võrk.

 3. Järgige jaotises Võrgujõudluse tuuner kuvatavaid juhiseid, et määrata, kas teie koduvõrgul on piisavalt läbilaskevõimet.

Teavet selle kohta, kuidas tuvastada, kas arvutil on piisavalt süsteemiressursse, leiate artiklist Tegumihalduri abil arvuti jõudluse üksikasjade vaatamine.

Ekstendri kasutamisel püüdke vältida arvutil toiminguid, mis vajavad palju süsteemiressursse. Näiteks võiks ekstendri kasutamise ajal hoiduda arvuti varunduse käivitamisest või mitte vaadata ja redigeerida sel ajal videot.

Mis juhtub, kui ühendus Windows Media Centeriga arvutiga katkeb?

Media Centeri ekstender võib kaotada ühenduse Windows Media Centeriga arvutiga erinevatel põhjustel. Järgnevalt mõned põhjused, miks selline asi juhtub, ja probleemi võimalikud lahendused.

 • Media Centeri ekstendrina kasutatav seade ei pruugi olla võimeline ühendust looma, kuna Windows Media Centeriga arvuti on välja lülitatud või une- või talveunerežiimis.

 • Media Centeri ekstender ei pruugi saada õigesti võrguga ühendust luua. Veenduge, et teie võrk ja Windows Media Centeriga arvuti töötavad korralikult.

 • Proovige taaskäivitada Windows Media Centeriga arvutit, Media Centeri ekstendrit ja oma võrgujaoturit, marsruuterit või kommutaatorit.

 • Windows Media Centeriga arvuti võib olla liiga hõivatud, kuna hetkel ei ole saadaval piisavalt süsteemiressursse. Sulgege kõik programmid, mida ei kasutata.

Kui Media Centeri ekstender on ühendatud Windows Media Centeriga arvutiga raadiovõrguühenduse kaudu, veenduge, et raadiovõrguühendus töötab õigesti. Samuti kontrollige ja parandage järgnevat.

 • Eemaldage takistused Media Centeri ekstendri ja pääsupunkti vahel.

 • Kui te ei kasuta 802.11a-võrku, veenduge, et ükski seade ei häiriks ühendust.

 • Kahe seadme vahelise ühenduse parandamiseks proovige Media Centeri ekstender või pääsupunkt ümber paigutada.

Mis juhtub, kui ekstender ei ole hankinud kehtivat IP-aadressi?

Teade Ei leidnud kehtivat IP-aadressi tähendab, et Media Centeri ekstender ei ole hankinud kehtivat Interneti protokolli (IP) aadressi ja Media Centeri ekstender ning Windows Media Centeriga arvuti ei suhtle õigesti. Kuigi Media Centeri ekstender võib Windows Media Centeriga arvutiga ühenduses olla, nurjub nende kahe vaheline suhtlus, kui Media Centeri ekstender ei saa kehtivat IP-aadressi hankida. Probleemi lahendamiseks kontrollige oma võrgusätteid ja võrgumarsruuterit, jaoturit või kommutaatorit. Samuti peate võib-olla taaskäivitama Media Centeri ekstendri või Windows Media Centeriga arvuti.

Kuidas juhitakse meediumitoiminguid, kui Media Centeri ekstendrina kasutatakse mängukonsooli Xbox 360?

Saate kasutada Xbox 360 kontrollerit või Xbox 360 või Windows Media Centeri kaugjuhtimispulti. Xboxi veebisaidil olevast Media Centeri juhendist leiate detailse diagrammi, kus on näidatud Windows kontrolleri abil Xbox 360 Media Centeris tehtavad funktsioonid.

Kui soovite Windows Media Centerit kaugjuhtimispuldi abil juhtida, on vajalik valikuline Windows Media Centeri kaugjuhtimispult.

Windows Media Centeri kaugjuhtimispuldi kasutamine Xbox 360-ga

 1. Liikuge kerides Xbox 360 kontrolleri abil jaotisele Minu Xbox ja valige suvand Süsteemisätted.

 2. Klõpsake kuval Süsteemisätted käsku Konsooli sätted.

 3. Valige suvand Kaugjuhtimispult.

 4. Xbox 360 kasutamise ajal Windows Media Centeri kaugjuhtimispuldi kasutamiseks koos Xbox 360 kontrolleriga valige suvand Mõlemad puldid.

Märkus.

 • Kui teil on vanem Xbox 360 armatuurlaud, saate kaugjuhtimispuldi sätteid muuta laba süsteem kaudu.

Nüüd saate Xbox 360 juhtimiseks kasutada Windows Media Centeri või Xbox 360 kaugjuhtimispulti.

Lisasin oma Windows Media Centeri teekidesse uut sisu, kuid seda ei kuvata minu ekstendris. Mida ma saan teha?

Kui lisate pärast esialgset ekstendri häälestamist Windows Media Centerisse jälgimiseks uusi kaustu, peate need kaustad lisama ka ekstendrisse, et nende sisu ekstendris kuvataks. Seda sellepärast, et teil on kaks erinevat teeki: üks teek teie Windows Media Centeriga arvuti ja teine teie Media Centeri ekstendri jaoks.

Lisateavet selle kohta, kuidas Xbox 360 ekstendrina kasutades kaustu meediumifailide jagamise jaoks konfigureerida, leiate Microsofti veebisaidilt artiklist Kaustade konfigureerimine.

Millised funktsioonid pole Windows Media Centeris Media Centeri ekstendrit kasutades saadaval?

Järgmises tabelis on esitatud meediumitoiminguid, mis pole Media Centeri ekstenderseadet kasutades saadaval.

Windows Media Centeri kasutajaliidese ala Funktsioon pole Media Centeri ekstendril saadaval
Windows Media Centeri kasutajaliidese ala

Pildid

Funktsioon pole Media Centeri ekstendril saadaval
 • Printimine

Windows Media Centeri kasutajaliidese ala

Muusika

Funktsioon pole Media Centeri ekstendril saadaval
 • Visualiseeringud

 • Edasi- või tagasikerimine

Windows Media Centeri kasutajaliidese ala

TV

Funktsioon pole Media Centeri ekstendril saadaval
 • TV-signaali häälestamine

 • Kuvasätete reguleerimine

 • Aegluup

Windows Media Centeri kasutajaliidese ala

CD-d või DVD-d

Funktsioon pole Media Centeri ekstendril saadaval
 • CD-le kirjutamine

 • DVD-le kirjutamine

 • Windows Media Centeriga arvuti DVD-draivi sisestatud DVD-de vaatamine

 • Windows Media Centeriga arvuti CD-ROM-draivi sisestatud heli-CD-de kuulamine

Windows Media Centeri kasutajaliidese ala

Võrgumeedium

Funktsioon pole Media Centeri ekstendril saadaval
 • Mõned mängud (näiteks Hearts, Chess Titans ja Freecell)

Windows Media Centeri kasutajaliidese ala

Toimingud

Funktsioon pole Media Centeri ekstendril saadaval
 • Sünkroonimine seadmega

 • Režiim Ainult meedium

 • Ekstendri lisamine

Windows Media Centeri kasutajaliidese ala

Sätted

Funktsioon pole Media Centeri ekstendril saadaval
 • Muusika

 • DVD

 • Värviskeem

 • Automaatse allalaadimise suvandid

 • TV-signaali häälestamine

 • Kõlarite häälestamine

 • Digitaal-TV signaalitugevuse kontrollimine

 • Teleri või kuvari konfigureerimine

 • Häälestuse taaskäivitus

 • Kaugjuhtimispuldi häälestamine

 • Teletekst

 • Voolteksti kerimine

 • Hüpikud

Windows Media Centeri kasutajaliidese ala

Üld- ja privaatsussätted / privaatsusavaldus

Funktsioon pole Media Centeri ekstendril saadaval

Internetist CD-dele ja DVD-dele meediumiteabe otsimine

Kust leiab veel teavet Media Centeri ekstendri kasutamisega seotud probleemide tõrkeotsingu kohta?

Siin on mõned muude ressursside lingid, millest võib olla abi Media Centeri ekstendri kasutamisel ilmneda võivate probleemide lahendamisel.

 • Külastage Microsofti tugiteenuse saiti. Tippige Microsofti tugiteenuse saidil otsinguväljale Otsi Microsofti tugiteenusest tekst Xbox 360 ja klõpsake nuppu Käivita otsing. Seejärel saate otsingutulemeid Windows Vista jaoks filtreerida.

 • Lugege Microsofti veebisaidilt artiklit Windows Media Centeri ülevaade. Selles artiklis on lisateavet Windows Media Centeri ja Media Centeri ekstendrite kohta.

 • Kui Media Centeri ekstendrit kasutades ilmneb tõrkeid, saate avada sündmusevaaturi ning otsida Windows Media Centeri ja Media Centeri ekstendriga seotud tõrkeid. Pärast sündmusevaaturis tõrke leidmist saate tõrke valida ja tõrkekoodi (EventID) kohta lisateavet lugeda, klõpsates linki Event Log Online Help (Sündmuselogi võrguspikker).

  Lisateavet sündmusevaaturi Windows Vistas avamise ja kasutamise kohta leiate teemast Sündmusevaaturi avamine

 • Media Centeri veebifoorumist abi saamiseks minge veebisaidile The Green Button.

Märkus.

 • Teleülekannete esitamiseks ja salvestamiseks Windows Media Centeris on vajalik analoog- või digi-TV-tuuner. Kui teie arvutiga ei olnud kaasas TV-tuuneri kaarti, on võimalik, et saate selle lisada. Teavet TV-tuuneri kaardi hankimise kohta leiate teemast Teave TV-tuuneri kaardi kohta või võtke ühendust arvuti tootjaga.