Bluetooth-seadmete probleemide tõrkeotsing

Järgmisena on esitatud lahendused mõnedele Bluetooth-seadmetega seotud sagedastele probleemidele.

Kuva kõik

Arvuti ei tuvasta Bluetooth-seadet.

Võite proovida mitmeid võimalusi.

 • Eemaldage seade ja seejärel installige see uuesti.

  1. Klõpsake nuppu StartPilt nupust Start, klõpsake nuppu Juhtpaneel, siis Riistvara ja heli ning viimaks Bluetooth-seadmed.
  2. Valige mittetöötav seade ja klõpsake seejärel nuppu Eemalda.

  3. Klõpsake nuppu Lisa, vajutage seadmel lähtestusnuppu (või muutke seade tuvastatavaks, järgides tootja juhiseid), märkige ruut Seade on häälestatud ja otsimiseks valmis ja klõpsake seejärel nuppu Järgmine.

  4. Kui seadet ei leitud, korrake eelmist etappi. Kui seade leiti, valige see ja klõpsake nuppu Järgmine.

  5. Järgige viisardis ülejäänud juhiseid.

 • Veenduge, et seade on sisse lülitatud ja et akud ei vaja vahetamist.

 • Veenduge, et teie arvuti Bluetooth-adapter on ühendatud ja sisse lülitatud ning et seade ise on sisse lülitatud ja tuvastatav. Kui te ei ole kindel, kuidas seadet tuvastatavaks muuta, lugege seadmega kaasas olevaid juhiseid või külastage tootja veebisaiti.

 • Veenduge, et kasutasite seadme installimiseks õiget programmi. Kui ei kasutanud, installige seade uuesti.

  • Printeri puhul toimige järgmiselt.

   • Avage suvand Printerilisamisviisard, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Riistvara ja heli, klõpsates nuppu Printerid ja seejärel klõpsates nuppu Lisa printer.

  • Kui teil on Bluetooth-raadiosidetehnoloogia arvutisse installitud, kasutage mobiiltelefoni jaoks Bluetooth-seadme lisamise viisardit. Selleks toimige järgmiselt.

   1. Klõpsake nuppu StartPilt nupust Start, klõpsake nuppu Juhtpaneel, siis Riistvara ja heli ning viimaks Bluetooth-seadmed.
   2. Klõpsake nuppu Lisa.

  • Kui teil on Bluetooth-raadiosidetehnoloogia arvutisse installitud, kasutage klaviatuuri või hiire jaoks Bluetooth-seadme lisamise viisardit. Selleks toimige järgmiselt.

   1. Ühendage juhtmega klaviatuur või hiir arvutiga.

   2. Klõpsake nuppu StartPilt nupust Start, klõpsake nuppu Juhtpaneel, siis Riistvara ja heli ning viimaks Bluetooth-seadmed.
   3. Klõpsake nuppu Lisa.

 • Seade võib olla arvuti piirkonnast väljas või arvutile liiga lähedal. Proovige seadet arvutile lähemale või sellest natuke kaugemale nihutada.

Seade ja arvuti ei saa teineteisega suhelda.

Võite proovida mitmeid võimalusi.

 • Veenduge, et seade ja arvuti on teineteisest õigel kaugusel. Õige kaugus peaks olema kirjas seadmega kaasas olevas teabes.

 • Seade võib olla liiga hõivatud või sellel võib olla liiga palju ühendusi (näiteks võib Bluetooth-printeri külge olla ühendatud ka teisi seadmeid). Oodake, kuni seade on vähem hõivatud ja proovige siis uuesti. Ühenduste arvu vähendamiseks seadistage teised seadmed nii, et need ei oleks tuvastatavad. Kui te ei ole kindel, kuidas seadet mittetuvastatavaks muuta, lugege seadmega kaasas olevat teavet või külastage tootja veebisaiti.

 • Veenduge, et arvuti püüab õige seadmega ühendust saada. Näiteks võib teil arvutiga ühendatud olla kaks Bluetooth-printerit: üks teie kabinetis ja teine teie kolleegi kabinetis. Et veenduda, kas Bluetooth-seadme lisamise viisardis märgitud nimi ja seerianumber vastavad seadme nimele ja seerianumbrile, paremklõpsake viisardis seadme ikooni.

 • Kas olete seadmega pääsukoode vahetanud? Mõned seadmed nõuavad pääsukoodi enne, kui need saab lisada juhtpaneeli jaotisesse Bluetooth-seadmed.

 • Võisite sisestada vale pääsukoodi või ajalimiit võis pääsukoodi sisestades otsa saada.

 • Veenduge, et Windows on konfigureeritud vastu võtma sissetulevaid Bluetooth-ühendusi. Kui teie arvutisse on installitud Bluetooth-tehnoloogia, võite selle tegemiseks vaadata juhtpaneelilt, kas seal on seadmeid, millel Bluetooth on lubatud. Seda saab teha nii.

  1. Klõpsake nuppu StartPilt nupust Start, klõpsake nuppu Juhtpaneel, siis Riistvara ja heli ning viimaks Bluetooth-seadmed.
  2. Klõpsake vahekaarti Suvandid, märkige ruut Luba Bluetooth-seadmetel selle arvutiga ühendus luua ja klõpsake siis OK.

 • Kui seade asub lähedal muudele raadiosagedusi kasutavatele seadmetele (näiteks mikrolaineahjud, traadita telefonid, elektroonika või valgustuse kaugjuhtimispuldid või standardiga 802.11 ühilduvad raadiovõrgud), võivad need seadmed põhjustada interferentsi. Proovige mittetöötav seade muudest seadmetest kaugemale viia.

Ühendus seadmega on aeglane või katkendlik.

Võite proovida mitmeid võimalusi.

 • Seade ja arvuti võivad olla kas oma piirkonna äärealal või teineteisele liiga lähedal. Nihutage seade arvutile lähemale või sellest kaugemale. Õige kaugus peaks olema kirjas seadmega kaasas olevas teabes.

 • Seade võib olla liiga hõivatud või sel võib olla liiga palju ühendusi. Näiteks võivad muud seadmed luua ühendust Bluetooth-printeriga ja antud ühendust takistada. Oodake, kuni seade on vähem hõivatud ja proovige siis uuesti. Ühenduste arvu vähendamiseks seadistage teised seadmed nii, et need ei oleks tuvastatavad. Kui te ei ole kindel, kuidas seadet mittetuvastatavaks muuta, lugege seadmega kaasas olevat teavet või külastage tootja veebisaiti.

 • Kui seade asub lähedal muudele raadiosagedusi kasutavatele seadmetele (näiteks mikrolaineahjud, traadita telefonid, elektroonika või valgustuse kaugjuhtimispuldid või standardiga 802.11 ühilduvad raadiovõrgud), võivad need seadmed põhjustada interferentsi. Proovige mittetöötav seade muudest seadmetest kaugemale viia.

 • Turvalisus võib olla kummagi seadme puhul juba lähtestatud. See on eriti tavaline klaviatuuride ja hiirte puhul. Teiste seadmete puhul võib sarnaseid probleeme ette tulla ja võib juhtuda, et neid tuleb uuesti installida.

Bluetooth-klaviatuur või -hiir ei tööta.

Proovige klaviatuur või hiir eemaldada ja seejärel uuesti installida. Seda saab teha nii.

Esiteks ühendage juhtmega klaviatuur või hiir arvutiga. Kui teil on Bluetooth-raadiosidetehnoloogia arvutisse installitud, toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake nuppu StartPilt nupust Start, klõpsake nuppu Juhtpaneel, siis Riistvara ja heli ning viimaks Bluetooth-seadmed.
 2. Valige mittetöötav klaviatuur või hiir ja klõpsake seejärel nuppu Eemalda.

 3. Klõpsake nuppu Lisa, vajutage klaviatuuri või hiire põhja all asuvat lähtestusnuppu, märkige ruut Seade on häälestatud ja otsimiseks valmis ja klõpsake seejärel nuppu Järgmine.

 4. Kui seadet ei leitud, korrake eelmist etappi. Kui seade leiti, valige see ja klõpsake nuppu Järgmine.

  Kui olete selle etappi korduvalt proovinud, kuid arvuti ei suuda endiselt seadet leida, kontrollige, kas seadme akud on täis.

 5. Kui probleemseks seadmeks on klaviatuur, vahetage klaviatuuriga pääsukoode. Kui probleemseks seadmeks on hiir, klõpsake nuppu Ära kasuta pääsukoodi. Järgige viisardi ülejäänud juhiseid.

Bluetooth-seadme pääsukood on ununenud.

Enamik seadmeid laseb teil endal pääsukoodi valida, kuid võite kasutada ka operatsioonisüsteemi Windows koostatud pääsukoodi. Et lasta operatsioonisüsteemil Windows omale pääsukood koostada, kasutage Bluetooth-seadme lisamise viisardit või võtke ühendust seadme tootjaga. Mõned seadmed kasutavad pääsukoodina numbrikombinatsioone "0000" või "0001".

Ma ei saa Bluetooth-seadme kaudu arvutiga ühendust.

Kui teil on Bluetooth-raadiosidetehnoloogia arvutisse installitud, toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake nuppu StartPilt nupust Start, klõpsake nuppu Juhtpaneel, siis Riistvara ja heli ning viimaks Bluetooth-seadmed.
 2. Klõpsake vahekaarti Suvandid ja veenduge, et on märgitud ruut Luba Bluetooth-seadmetel selle arvutiga ühendus luua.

Bluetooth-seade ei ole arvutiga sünkroonis.

Kui teil on probleeme sünkroonimisega, siis vaadake jaotist Sünkroonimise probleemide tõrkeotsing.

Mul on probleeme Bluetooth-adapteriga. Kelle poole peaksin abi saamiseks pöörduma?

Võtke ühendust oma adapteri draiveri valmistajaga (tootjaga). Toimige draiveri valmistaja leidmiseks järgmiselt.

Nende failide installimiseks peate olema sisse logitud administraatorina.

 1. Avage rakendus Seadmehaldur, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Süsteem ja hooldus ning seejärel klõpsates nuppu Seadmehaldur. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, siis tippige parool või andke kinnitus.

 2. Topeltklõpsake Bluetooth-raadiod, et seda jaotist laiendada.

 3. Paremklõpsake Bluetooth-adapteril (raadio- või transiiverseade) ning seejärel klõpsake Atribuudid.

 4. Klõpsake vahekaarti Draiver.

 5. Seejärel klõpsake Draiveri pakkuja ja te näete kas Microsofti või mõne teise pakkuja nime. Abi saamiseks võtke ühendust tootjaga.

Märkus

 • Mõned operatsioonisüsteemi Windows versioonid võivad sisaldada Bluetooth-seadmete otsimise funktsiooni, mis erineb siin kirjeldatust.

 • Numbrit, mis seostab arvuti Bluetooth-seadmega, tuntakse ka sidumiskoodi nimetuse all. Termineid "pääsukood" ja "sidumiskood" kasutatakse tihti vaheldumisi.