Tõrkeotsing probleemide puhul kui arvutit ei kuvata võrgu plaanil

Võrguskeem on teie võrgu arvutite ja seadmete graafiline vaade, mis näitab, kuidas need ühendatud on. Mõnikord ei tuvasta Windows kõiki võrgu arvuteid ja seadmeid või ei suuda kõiki arvuteid ja seadmeid skeemis õigesse kohta paigutada. Järgnevalt kirjeldame mõnesid tavalisi põhjuseid võrguplaani probleemidele ja lahendusi nendele.

Kuva kõik

Arvuti või seade ei ole võrguskeemis kuvatud.

See võib juhtuda järgmistel põhjustel.

 • Arvuti töötab operatsioonisüsteemiga Windows Vista ja on ühendatud võrku, mis on määratud avalikku võrgukohta. Windows ei tuvasta arvutit võrgus, mis on määratud avalikku kohta. Selle probleemi lahendamiseks proovige võrguasukoht muuta privaatseks või ühendage arvuti võrku, mis on määratud privaatsesse võrguasukohta. Lisateabe saamiseks võrgukohtade kohta vaata Võrgukoha valimine.

  Hoiatus!

  • Kui ühendate võrguga, mis on määratud privaatsesse võrgukohta, muutub teie arvuti ümbritsevatele arvutitele nähtavaks, mis suurendab ründetarkvara rünnakute ohtu. Privaatse võrguasukoha võib määrata ainult võrkudes, mille kasutajaid ja seadmeid te usaldate (nt kodu või töökoht). Hoiduge privaatse võrgukoha määramisest avalikes kohtades (nt kohvikud või lennujaamad).

 • Arvuti töötab operatsioonisüsteemiga Windows Vista ja lingikihi topoloogiatuvastuse (LLTD) protokoll on võrguadapteris keelatud. Windows kasutab LLTD- protokolli et kaardistada võrgus olevaid arvuteid ja seadmeid. LLTD lubamiseks järgige järgmisi juhiseid.

  1. Avage suvand Võrguühendused, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Võrk ja Internet, klõpsates nuppu Võrgu- ja ühiskasutuskeskus ja seejärel klõpsates nuppu Halda võrguühendusi.

  2. Paremklõpsake võrguadapteri ikooni ja klõpsake käsku Atribuudid.

  3. Märkige ruudud Lingikihi topoloogia tuvastusplaanuri I/O draiver ja Lingikihi topoloogia tuvastusvastaja ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 • Arvuti töötab operatsioonisüsteemiga Windows Vista ja võrgutuvastus on välja lülitatud. Et Võrgutuvastust sisse lülitada, toimi järgnevalt:

  1. Avage suvand Võrgu- ja ühiskasutuskeskus, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Võrk ja Internet ning seejärel klõpsates nuppu Võrgu- ja ühiskasutuskeskus.

  2. Kui võrgutuvastus on välja lülitatud, klõpsake selle sektsiooni laiendamiseks noolenuppu Noolenupu pilt, klõpsake üksust Lülita võrgutuvastus sisse ja seejärel nuppu Rakenda. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, siis tippige parool või andke kinnitus.

  Lisateabe saamiseks Võrgutuvastuse kohta vaata Mis on Võrgutuvastus?

 • Arvuti töötab operatsioonisüsteemil Windows XP ja LLTD-protokoll ei ole installitud. Enne kui operatsioonisüsteemiga Windows XP töötavat arvutit saab tuvastada ja võrguskeemis kuvada, tuleb arvutisse installida LLTD-protokoll. Lisateavet on Microsofti veebisaidi artiklis Network Map Does Not Display Computers Running Windows XP (Võrguskeem ei kuva arvuteid, mis töötavad operatsioonisüsteemiga Windows XP).

 • Arvuti töötab operatsioonisüsteemiga Windows XP ja tulemüüri sätted ei lase Windowsil arvutit tuvastada. Kontrollige tulemüüri sätteid ja veenduge, et faili ja printeri ühiskasutus on lubatud. Kui kasutate Windows Tulemüüri, vaadake Arusaamine Windows Tulemüüri sätetest. Kui kasutate mõnda muud tulemüüri, vaadake tulemüüriga kaasasolnud teavet.

 • Seade ei toeta Windows Vista nõutud protokolle. Kontrollige seadmega kaasas olevat teavet ning veenduge, et seadmel on Windows Vista logo. Kui seadmel on logo, peaks see võrguskeemis kuvatud olema. Seadmel või sellega kaasasolevas teabes võib olla ka teavet LLTD-protokolli või võrguskeemi kohta.

Arvuti või seade ei ole võrguskeemis õiges kohas.

See võib juhtuda järgmistel põhjustel.

 • Arvuti töötab operatsioonisüsteemiga Windows Vista ja on ühendatud võrku, mis on määratud avalikku võrgukohta. Kui arvuti on võrgus, mis on määratud avalikku võrgukohta, ei saa Windows selle kohta võrguskeemis õigesti määrata. Selle probleemi lahendamiseks proovige võrguasukoht muuta privaatseks või ühendage arvuti võrku, mis on määratud privaatsesse võrguasukohta. Lisateave võrguasukohtade kohta on artiklis Võrguasukoha valimine.

  Hoiatus!

  • Kui ühendate võrguga, mis on määratud privaatsesse võrgukohta, muutub teie arvuti ümbritsevatele arvutitele nähtavaks, mis suurendab ründetarkvara rünnakute ohtu. Privaatse võrguasukoha võib määrata ainult võrkudes, mille kasutajaid ja seadmeid te usaldate (nt kodu või töökoht). Hoiduge privaatse võrgukoha määramisest avalikes kohtades (nt kohvikud või lennujaamad).

 • Arvuti töötab operatsioonisüsteemil Windows XP ja LLTD-protokoll ei ole installitud. Enne kui operatsioonisüsteemiga Windows XP töötavat arvutit saab tuvastada ja võrguskeemis kuvada, tuleb arvutisse installida lingikihi topoloogiatuvastuse (LLTD) protokoll. Lisateavet operatsioonisüsteemiga Windows XP töötavate arvutite kuvamise kohta võrguskeemis on Microsofti veebisaidi artiklis Network Map Does Not Display Computers Running Windows XP (Võrguskeem ei kuva arvuteid, mis töötavad operatsioonisüsteemiga Windows XP).

 • Seade ei toeta Windows Vista nõutud protokolle ning see võib põhjustada mõnede seadmete ebakorrektset kuvamist võrguskeemis. Näiteks võidakse marsruuterit kuvada kolme asjana: marsruuterina, kommutaatorina ja pääsupunktina. Kontrollige seadmega kaasas olevat teavet ning veenduge, et seadmel on Windows Vista logo. Kui seadmel on logo, peaks see võrguskeemis õigesti kuvatud olema. Seadmel või sellega kaasasolevas teabes võib olla ka teavet LLTD-protokolli või võrguskeemi kohta.

Kuvatakse teade andmeteisendusprotsessi käigus ilmnenud tõrke kohta.

See võib juhtuda järgmistel põhjustel.

 • Võrgus olev arvuti või seade taaskäivitus andmeteisendusprotsessi ajal. Selle probleemi lahendamiseks oodake kuni arvuti või seade on taaskäivituse lõpetanud ning seejärel värskendage võrguskeemi, klõpsates nuppu Värskenda Värskendusnupu pilt.
 • Arvuti on ühendatud raadiovõrku ja raadiovõrgu signaal on nõrk või katkendlik. Selle probleemi lahendamiseks liigutage arvuti raadiovõrgu marsruuterile või pääsupunktile lähemale.

 • Võrguseade (nt jaotur või kommutaator) ei tööta õigesti või ei ole ühilduv LLTD-protokolliga, mida Windows kasutab skeemi loomiseks. Selle probleemi lahendamiseks keelake seade, lülitage see välja või eemaldage võrgust.

 • Muude võrgus olevate seadmete vastused on hilinenud või on võrgus ühildumatu marsruuter. Kui vastused on hilinenud, oodake paar minutit ja värskendage seejärel võrguskeemi, klõpsates nuppu Värskenda Värskendusnupu pilt. Kui marsruuter ei ühildu, proovige see keelata, välja lülitada või võrgust eemaldada.