Raadiojaamadega seotud probleemide tõrkeotsing Windows Media Centeris

Järgnevalt mõned lahendused levinud probleemidele FM raadio esitamisega Windows Media Centeris.

Windows Media Centeris on FM raadiojaamade esitamiseks vajalik fakultatiivne FM tuuner.

Kuva kõik

Miks FM raadio ei tööta?

FM raadiot ei pruugita esitada ühel järgmisest põhjustest:

 • Teie arvuti on lülitatud sagedusele, mis ei ole saadaval või millel on nõrk signaal.

  • Aknas start kerige kuni Muusika, klõpsake raadio ning seejärel klõpsake FM raadio.

 • Kaabliühendused FM raadiole ei ole tuuneri riistvaraga õigesti ühendatud või ei ole antenn optimaalselt paigutatud. Veenduge, et kaabel või raadioantenn on ühendatud FM raadio ühenduspistikuga tuuneril ja paigutatud õigesti parimaks signaali vastuvõtuks. Kui teil on kaks tuunerit, mis toetavad FM raadiot veenduge, et iga tuuner on ühendatud oma FM raadiosignaali allikaga. Windows Media Center kasutab vajadusel saadavaid tuunereid ja kui teil on FM raadio antenn ühendatud ainult ühe tuuneriga ei saa te kuulata raadiot, kui tuunerit kasutatakse juba TV jaoks. Vaadake oma riistvara dokumentatsiooni eelistatud riistvara järjekorra jaoks.

 • Teie arvutisse ei pruugi olla installitud tuunerit, mis toetab FM raadiot või tuunerit ei pruugita üldse olla installitud. Lisateabe saamiseks selle kohta, mida hõlmatakse teie arvuti konfiguratsioonis, vaadake arvutiga kaasas olevat dokumentatsiooni või võtke ühendust oma riistvara tootjaga.

 • Teie arvutile on tuuner installitud, aga see ei ole konfigureeritud kasutamiseks Windows Media Centeriga. Selle konfigureerimiseks kasutamiseks Windows Media Centeriga toimige järgmiselt:

  1. Aknas start kerige kuni Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake Üldist, klõpsake Windows Media Centeri häälestus ja seejärel klõpsake TV-signaali häälestamine.

  2. Tuuneri konfigureerimiseks järgige ekraanil toodud samme. Raadio suvand peaks ilmuma peale tuuneri konfigureerimist.

 • Teie arvutil võib olla probleem tuuneri riistvaraga. Veenduge, et tuuneri riistvarale on installitud kehtiv draiver ja FM tuuner oleks lubatud. Lisateabe saamiseks tuunerite kohta vaadake teemat Draiverite värskendamine.

 • Kui FM raadiot ikka ei esitata, võtke edasise abi saamiseks ühendust oma arvuti tootjaga.

Miks FM raadiojaamasid ei tuvastata?

Windows Media Center ei saa leida või püüda raadiosagedust, millel on nõrk signaal. Kui te sisestate sageduse käsitsi või seadistate otse nõrga signaaliga jaamale, mängib Windows Media Center jaama. Kuid kui te kasutate režiimi Otsi, võib Windows Media Center nõrgast signaalist mööduda.

Parimate tulemuste saamiseks veenduge, et kaabel või raadioantenn on arvuti külge ühendatud ja parimaks signaali vastuvõtmiseks õigesti paigutatud. Vaadake oma riistvara dokumentatsiooni eelistatud riistvara järjekorra jaoks. Kui FM raadio signaal on ikka nõrk, võtke lisateabe saamiseks ühendust arvuti tootjaga.

Teie arvutil võib olla probleem tuuneri riistvaraga. Veenduge, et tuuneri riistvara on lubatud ja õige draiver installitud. Et kiiresti määrata, kas teie tuuneri riistvara töötab, proovige kas saate TV-d vaadata. Tõrkeotsinguks vaadake riistvara dokumentatsiooni.

Miks lõpetab FM raadio ootamatult mängimise?

Teie arvutis oleval tuuneririistvaral võib olla FM raadio sisend nagu ka sisend telesignaalile. Mõnedele juhtudel ei saa seda tüüpi tuuneri riistvara võtta vastu FM raadio signaale samaaegselt telesignaalidega. Näiteks kui tuunerit kasutatakse FM raadio jaoks, kui Windows Media Center on ajastatud salvestamist alustama kuvatakse hoiatus, et FM raadio seanss lõpetatakse TV salvestamist alustades. Kui te ei tee valikut, peatab Windows Media Center automaatselt FM raadio ja alustab TV salvestamist nagu ajastatud.

Kui teil on mõni Windows Media Centeri ekstenderseade arvutiga ühendatud, võib keegi olla häälestanud Media Centeri ekstendril FM raadioprogrammilt telesaatele ja omab kontrolli teie kasutatava tuuneri riistvara üle.

Miks ei tööta FM raadio esitamisel edasi või tagasi kerimine?

Windows Media Center ei toeta raadiot esitades edasi ega tagasi kerimist. Selle asemel saate vajutada nuppu SKIP või nupu REPLAY kaugjuhtimispuldil, et liikuda edasi 29 sekundit või liikuda tagasi 7 sekundit.

Kui te soovite Windows Media Centerit kaugjuhtida, on vajalik fakultatiivne Windows Media Centeri kaugjuhtimispult.

Miks ma ei leia FM raadio esitamiseks suvandit?

Kui olete hiljuti installinud tuuneri riistvara FM raadiole või ühendanud tuuneri, mis toetab FM raadiot, pole Windows Media Center võib-olla lisatud tuunerit veel tuvastanud.

Te peate konfigureerima tuuneri kasutamiseks Windows Media Centeriga, toimides järgmiselt, enne kui FM raadiot kuvatakse:

 1. Aknas start kerige kuni Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake Üldist, klõpsake Windows Media Centeri häälestus ja seejärel klõpsake TV-signaali häälestamine.

 2. Jätkake läbi installimisprotsessi, et oma tuunerit konfigureerida. Suvand raadio peaks ilmuma peale tuuneri konfigureerimist.

Miks ma ei leia Interneti-raadiot?

Interneti-raadio valmiskombinatsioonid ja jaamad kuvatakse suvandi Raadio alla ainult siis, kui üks või rohkem Interneti-raadio partnerrakendust on teie arvutisse installitud. Kui te ei leia Interneti-raadiot sektsioon Raadio all, proovige partnerrakendust uuesti alla laadida.

Otsige Interneti-raadio partnerrakendusi, mida te installida Windows Media Centeris kasutada saate. (Kerige aknas start jaotiseni Võrgumeediumid ning klõpsake nuppu programmiteek. Klõpsake nuppu Muusika ja raadio ning seejärel saadaolevate Interneti-raadio partnerite loendi nägemiseks nuppu Veel muusikat + raadioid.)