Arvutis telesaadete salvestamisega seotud probleemide tõrkeotsing

Kui teie arvutil puudub TV tuuner, on TV esitamiseks ja salvestamiseks Windows Media Centeris vajalik fakultatiivne analoogse või digitaal-TV tuuner.

Järgnevalt lahendused mõnele levinud probleemile seoses oma arvutis telesaadete salvestamisega.

Kuva kõik

Miks esineb salvestamiskonflikt?

Te võite saada teatise salvestamiskonflikti kohta järgmistes situatsioonides:

 • Teil on üks TV tuuner, aga te olete ajastanud rohkem kui ühe salvestamise korraga.

 • Teil on lubatud rohkem kui üks TV tuuner, kuid olete ajastanud korraga rohkem salvestusi, kui teil on saada olevaid tuunereid.

Kui viibatud, järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid konflikti lahendamiseks. Kui te konflikti ei lahenda, lahendab Windows Media Center selle automaatselt ja valib saate salvestamiseks. Mõnikord saab Windows Media Center leida ühele saatele alternatiivse kuupäeva ja kellaaja ning kohandada salvestamise ajastuse mõlemat saadet salvestama. Muidu valib Windows Media Center millist saadet salvestada, tuginedes järgnevale reastatud järjekorrale:

 • Ühekordne salvestamine (mitte sarja osa).

 • Sarjade prioriteedi astmeid nagu sarjad, võtmesõna ja käsitsi salvestamine, saab kõiki klassifitseerida suvandi Sarjade prioriteedid all.

 • Saade, mis on ajastatud esimesena.

Kui Windows Media Center leiab salvestamiskonflikti kahe erineva sarja kahe episoodi salvestustaotluste vahel, kasutab Windows Media Center sarjade prioriteediloendit otsustamiseks, millist saadet salvestada. Te saate järjestada sarjad, mida enim salvestada soovite, sarjade prioriteediloendi ülaosasse, et aidata kindlustada nende edukat salvestamist konfliktide korral. Kui te ajastate uue sarja alla laadimise, lisatakse see loendi lõppu ja sellel on madalaim prioriteet.

Sarjade salvestamise prioriteedi kohandamine

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini TV + filmid, klõpsake salvestatud TV , klõpsake vaata ajastatud, klõpsake Seeria ja seejärel klõpsake Muuda prioriteete.

 2. Kasutage üles- ja allanoolt ekraanil, et liigutada ajastatud sarja sarjade prioriteediloendis üles või alla.

 3. Klõpsake nuppu Valmis, et naasta aknasse Seeria.

Miks ei salvestatud minu telesaadet?

Teie saadet ei pruugita salvestada erinevatel põhjustel. Et kontrollida salvestamiste ajalugu teabe saamiseks, miks saadet ei pruugitud salvestada, toimige järgmiselt:

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini TV + filmid, klõpsake Salvestatud TV , klõpsake vaata ajastatud ja seejärel klõpsake Ajalugu.

 2. Loendi korraldamiseks klõpsake Sordi kuupäeva järgi, Sordi oleku järgi või Sordi pealkirja järgi.

 3. Kasutage noolenuppe ekraanil, et kerida läbi loendi. Iga saate olek on loetletud kui Salvestatud, Salvestamata, Kustutatud, Tühistatud, Asendatud või Osaline.

 4. Üksikasjalikuma teabe saamiseks salvestamise oleku kohta klõpsake saatel. Aknas ajalugu kuvatakse salvestatud üksuse kohta üksikasjalik ajaloo seletus.

Järgnevalt põhjused, miks saadet ei pruugita salvestada:

 • On esinenud konflikt teise ja kõrgema prioriteediga salvestusega. Lisateavet prioriteetide kohta võite näha ülalpool selles teemas.

 • Kui saade on ajastatud salvestamiseks, ei ole tuuner saadaval olnud.

 • Ei ole olnud piisavalt kettaruumi ja ei ole saadud kustutada salvestusi rohkema salvestusruumi loomiseks. Salvestise kustutamiseks vaadake teemat Salvestatud telesaadete haldamine: korduma kippuvad küsimused.

 • Ajastatud salvestamise jaoks pole värskendatud telekavasid saadaval. Veenduge, et Windows Media Centeris laaditakse alla värskeimad kavaandmed. Lisateavet on artiklis Kava allalaadimisega seotud probleemide tõrkeotsing.

 • Leviedastaja või sisu looja poolt seatud piirangud takistavad saate salvestamist.

 • Saade on eelnevalt salvestatud. Windows Media Center ei salvesta sarja episoodi, mis on juba salvestatud või viimase kaheksa nädala jooksul kustutatud.

 • Te olete saavutanud piiri, kui palju sarja salvestatud episoode säilitatakse. Kustutage teised salvestatud sarja episoodid või suurendage piiri, kui palju salvestisi mingist sarjast säilitatakse. Oma salvestuste haldamiseks vaadake teemat Salvestatud telesaadete haldamine: korduma kippuvad küsimused.

 • TV leviedastaja on muutnud ajakava või kanalinumbrit kindlale võrgule või saadet ei edastata.

 • Telesignaali pole, kuna kanal pole saadaval, telesignaali ühendus on katkestatud või tuuner keelatud.

 • Teie arvuti on välja lülitatud või kaotanud toite saate salvestamiseks ajastatud ajal. Teie arvuti peab olema sisse lülitatud või puhke-, eemal- või talveunerežiimil, et saadet edukalt salvestada.

 • Kui teil on teleriboks, võib infrapuna (IR) juhtkaabel olla lahti ühendatud, mis takistab Windows Media Centeril salvestamise alustamiseks kanalit muutmist.

Miks ma ei leia salvestust?

Te ei pruugi leida salvestatud saadet mõnel järgmistest põhjustest:

 • Teie saadet ei pruugita olla salvestatud või see võib olla salvestatud ja seejärel kustutatud. Te saate kontrollida salvestamise ajalugu, et leida kas saade on salvestatud või kustutatud. Teave selle tegemiseks on ülalpool selles teemas.

 • Salvestatud saade asub kaustas, mis ei ole saadaval ja erineb salvestamiseks häälestatud kaustast. Kontrollige, et salvestust sisaldav kaust oleks saadaval ja sellele pääseks teie arvutist ligi. Samuti saate muuta vaikimisi seatud kausta salvestatud telesaadete salvestamiseks, toimides järgmiselt:

  1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Salvesti ja seejärel klõpsake Salvesti mälu.

  2. Klõpsake nuppe - või + suvandi Salvesta draivile kõrval uue draivi valimiseks, klõpsake nuppu Salvesta ning seejärel liikuge aknasse Salvestatud TV ja otsige saadet uuesti.

 • Kui te ei leia ikkagi oma salvestatud telesaadet, saate te liikuda kausta Salvestatud telesaated (vaikeasukoht on C:\Kasutajad\Avalik\Salvestatud telesaated.) Kui olete talletanud oma salvestused välisele draivile, võib kausta asukoht olla näiteks G:\Salvestatud telesaated.

Miks on salvestatud valelt kanalilt?

Kui võtate vastu oma telesignaali läbi teleriboksi, võib Windows Media Centeris esineda tõrge saate salvestamise alustamiseks kanalite vahetamisel. Kanali muutmise tõrge teleriboksis võib olla põhjustatud ühest järgmistest põhjustest:

 • IR juhtimiskaabel on teleriboksi esiküljel valesti paigutatud või ei ole ühendatud ja Windows Media Center ei saa saata teleriboksile signaali kanali muutmiseks.

 • Teleriboksi telekanali muutmise kiirus võib olla valesti konfigureeritud. Näiteks kui on valitud vale kanali muutmiskiirus, võib teleriboks saada signaali ainult kahele kolmest Windows Media Centeri poolt edastatud kanalinumbrist ja muuta kolmekohalise kanali asemel kahekohalisele kanalile. Te soovite võib-olla häälestada oma telesignaali uuesti ja valida erineva kanalimuutmise kiiruse.

  Kanalimuutmise kiiruse muutmine

  • Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV ja seejärel klõpsake TV-signaali häälestamine ning jätkake läbi viisardi.

 • Windows Media Center võib olla proovinud häälestuda kanalile, mis ei kuulu teie TV-teenuste paketti. Mõnedel juhtudel mõjutab osade teleribokside automaatne käitumine seda, kuidas Windows Media Center saab kontrollida teleriboksi. Kui Windows Media Center häälestub kanalile, mis ei ole teie TV-teenuste paketti osa, võib teleriboks vaikimisi seatud kanalile liikumise asemel kuvada ekraanil sõnumi, jääda viimati vaadatud kanalile või liikuda lähimale vaadatavale kanalile kavades. Kõikidel juhtudel sooritab teleriboks vaiketoimingu, mida Windows Media Center ei saa tuvastada ja põhjustab Windows Media Centeri sünkroonis olekust väljumise ja vale kanali salvestamise. Et takistada Windows Media Centeril proovimast ligi pääseda ja salvestada kanaleid, millele te ei ole aboneerinud, peaksite lülitama välja kanalid, mida teie teleteenuste paketis ei ole, toimides järgmiselt:

  1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Kava ja seejärel klõpsake Redigeeri kanaleid.

  2. Kasutage ekraanil olevaid noolenuppe, et kerida läbi loendi ja leida kanalid, mida soovite kuvada või peita. Kui klõpsate igal kanalil, kuvab määratud aken kanali.

   Eelvaateakna illustratsioon
   Pilt määratud aknast
  3. Märkige või puhastage iga kanali kõrval olev märkeruut. Kui märkeruut on märgitud, kuvatakse kanalit kavas; kui ruut on puhastatud, kanalit ei kuvata.

  4. Kui olete muutused lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta, et naasta aknasse Kava sätted.

  Juhul kui ekraanile kuvatakse sõnum, ei ole kanali navigeerimine või telesaate salvestamine võimalik, kuni te ei ole sooritanud toiminguid teleriboksi kaugjuhtimispuldiga. See sõnum võib põhjustada mitmeid valesid salvestamisi, kui te ei viibi oma arvuti juures ja ei saa probleemi koheselt lahendada.

Mis juhtub, kui kõvakettal on vähe ruumi või on see täis?

Vähese või puuduva kettaruumi teatised näitavad, et salvestatud telesaateid talletav kõvaketas on peaaegu täis ja Windows Media Center ei ole võimeline lõpetama viimast ajastatud salvestamist või sellele järgnevaid, kuni piisavalt ruumi ei ole vabastatud. Kõvaketas võib olla peaaegu täis, kui:

 • on salvestusi, mida ei saa kustutada. Lisateabe saamiseks vaadake teematSalvestatud telesaadete haldamine: korduma kippuvad küsimused.

 • Kõvakettal, kuhu telesaateid salvestatakse, on talletatud suur arv teisi faile, kaasa arvatud meediumifaile nagu muusika, pildid ja videod.

 • On salvestatud palju digitaal-TV saateid, mida ei saa kustutada. Mõnedelt digitaal-TV kanalitelt salvestatud telesaated säilitavad peeneralduse parandatud pildidetailid ja kõrgekvaliteedilise heli. Selle tulemusena on salvestatud digitaal-TV saadete failisuurus suurem standardmääratlusega telesaadete salvestustest ja täidab teie kõvaketta kiiremini.

 • Kõvaketas millele salvestate, võib olla liiga väikese mahuga, mille korral te peaksite seadma salvestamiseks teise ja suurema ketta.

  Kõvakettaruumi koheseks vabastamiseks saate kustutada käsitsi mõned salvestatud telesaated või eraldada salvestustele rohkem kettaruumi. Salvestuse kustutamiseks vaadake teemat Salvestatud telesaadete haldamine: korduma kippuvad küsimused.

Kuidas saan suurendada piirangut rohkemate sarja episoodide salvestamiseks?

Salvestamisest on loobutud, kuna on saavutatud piir selles, kui palju salvestusi sarjadest säilitatakse. Et kindlustada salvestamiste toimumist tulevikus, saate te suurendada piirangut, kui palju salvestusi säilitatakse. (Vaadake teemat Salvestatud telesaadete haldamine: korduma kippuvad küsimused.)

Miks ei leia Windows Media Center salvestamiseks kanalit?

Te peate võib-olla kanali sisse lülitama ja salvestamise uuesti ajastama. Kanali sisse lülitamiseks toimige järgmiselt:

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Kava ja seejärel klõpsake Redigeeri kanaleid.

 2. Kasutage ekraanil olevaid noolenuppe, et kerida läbi loendi ja leida kanalid, mida soovite kuvada või peita. Kui klõpsate igal kanalil, kuvab määratud aken kanali.

 3. Märkige märkeruut kanali kõrval, mida soovite sisse lülitada. Kui märkeruut on märgitud, kuvatakse kanalit kavas; kui märkeruut on puhastatud, kanalit ei kuvata.

 4. Kui olete muutused lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta, et naasta aknasse Kava sätted.

Miks Windows Media Center salvestamisel nurjub?

Proovige salvestamist uuesti ajastada. Mõned nurjumised võivad nõuda ainult salvestamise uuesti ajastamist. Salvestuse uuesti ajastamiseks vaadake teemat Salvestatud telesaadete haldamine: korduma kippuvad küsimused. Teised nurjumised võivad olla keerulisemad ja nõuda Windows Media Centeri arvuti taaskäivitamist.

Miks Windows Media Center salvestamise peatamisel nurjub?

Proovige lõpetada salvestamist käsitsi või taaskäivitage oma arvuti.

Miks ei ole Windows Media Center saanud luua salvestusfaili?

Teie arvutis võib olla vähe kettaruumi või ei leita kausta Salvestatud telesaated. Proovige kustutada mõndasid salvestusi rohkema kettaruumi loomiseks; kontrollige, et kaust Salvestatud telesaated on olemas ja seejärel proovige salvestamist uuesti ajastada. Salvestuse uuesti ajastamiseks vaadake teemat Salvestatud telesaadete haldamine: korduma kippuvad küsimused.