Filmi digitaalvideolindile saatmise probleemide korral tõrkeotsingu kasutamine

Järgnevalt lahendused mõnele levinud probleemile seoses filmi saatmisega digitaalvideolindile.

Kuva kõik

Minu arvuti ei leia mu digitaalvideokaamerat, kui ma selle ühendan. Miks?

See võib olla järgmistel põhjustel:

 • Digitaalvideokaamera ei ole sisse lülitatud.

 • Digitaalvideokaamera lülitus puhkerežiimile. Mõni digitaalvideokaamera lülitub puhkerežiimile, kui kaamera on salvestusrežiimis ja selles on lint sees, kuid kaamerast ega kaamerasse ei saadeta videot või heli.

Kui soovite seda probleemi lahendada, tehke ühte või mitut järgnevast ning proovige siis uuesti:

 • Veenduge, et digitaalvideoseade on korralikult ühendatud teie arvutiga IEEE 1394 kiirsiini või USB 2.0 kaabli abil. IEEE 1394 kiirsiin on tavaline viis digitaalvideokaamera ühendamiseks arvutiga. USB 2.0 ühendused on vähem levinud.

 • Veenduge, et digitaalvideokaamera on sisse lülitatud ja VCR-režiimil (taasesitusrežiimil).

 • Lülitage digitaalvideokaamera mõneks sekundiks välja ning siis lülitage see uuesti VCR-režiimil (taasesitus/redigeerimine) sisse. Kui see esimesel korral ei toimi, proovige lülitada seade kauemaks välja ning seejärel sisse tagasi, et anda arvutile aega muutuse registreerimiseks.

 • Veenduge, et digitaalvideokaamera on korralikult arvutiga ühendatud ning et kõik vajalikud digitaalvideokaamera tarkvara draiverid on installitud. Te saate kontrollida oma riistvara sätteid Seadmehaldurist järgmiselt:

  1. Klõpsake nuppu Start ning seejärel suvandit Juhtpaneel.

  2. Klõpsake nuppu Riistvara ja heli.

  3. Klõpsake nuppu Seadmehaldur.

Ma pole kindel, kas mu DV-kaamera toetab DV-sisendit. Mida teha, kui ei toeta?

Mõned kaamerad ei toeta DV-sisendust, mis tähendab, et publitseeritud filmi ei saa arvutist või mõnest muust seadmest DV-kaamerasse saata. Kontrollimaks, kas teie kaamera toetab DV-sisendust, vaadake dokumentatsiooni, mis oli lisatud teie kaamerale või minge tootja veebisaidile.

Ma ei saa kaamera ja arvuti vahel ühendust. Millises režiimis peaks kaamera olema?

DV-kaamera peab olema taasesitusrežiimis, et salvestada teie film arvutist DV-lindile. Taasesitusrežiim on kaameral tavaliselt märgistatud VCR-iga või VTR-iga.

Kui soovite seda probleemi lahendada, tehke ühte või mitut järgnevast ning proovige siis uuesti:

 • Veenduge, et digitaalvideokaamera on sisse lülitatud ja VCR-režiimil (taasesitusrežiimil).

 • Veenduge, et digitaalvideoseade on korralikult ühendatud teie arvutiga IEEE 1394 kiirsiini või USB 2.0 kaabli abil. Seadmed, mis kasutavad nii IEEE 1394 kiirsiini kui USB 2.0 ühendust, kasutavad video importimiseks tavaliselt IEEE 1394 ühendust.

 • Lülitage DV-kaamera mõneks sekundiks välja ning siis lülitage see uuesti VCR-režiimis (taasesitusrežiimis) sisse. Kui see esimesel korral ei toimi, proovige lülitada seade kauemaks välja ning seejärel sisse tagasi, et anda arvutile aega muutuse registreerimiseks.

Ma ei saa saata oma filmi oma kaamerasse. Mis on valesti?

Teie DV-kaameras pole võib-olla linti. Selle probleemi lahendamiseks sisestage kaamerasse kirjutatav DV-lint ning seejärel proovige uuesti oma filmi lindile salvestada.

Ma ei saa oma filmi kaameras olevale lindile salvestada, sest Windows Movie Maker ütleb, et mu DV-lint on kirjutuskaitstud. Mida see tähendab ning kuidas seda probleemi lahendada?

Paljud DV-lindi kassettid on kirjutuskaitse nupuga, mida te saate nihutada nii, et mitte keegi ei saaks lindile uut videot salvestada. Te saate kasutada seda nuppu, et kaitsta juba salvestatud videot.

Järgnev pilt näitab DV-kassetti, kus on kirjutuskaitse eemaldatud ning filmi salvestamine lindile on võimalik:

Pilt eemaldatud kirjutuskaitsega DV-lindist
Eemaldatud kirjutuskaitsega DV-lint

Selle probleemi lahendamiseks ning filmi lindile salvestamiseks toimige järgmiselt:

 1. Veenduge, et sellel lindil ei oleks videot, mida soovite alles jätta, vaadates lint kaamera VCR-reziimis üle.

 2. Väljutage kassett oma DV-kaamerast.

 3. Liigutage kassetti kirjutuskaitse nupp SAVE-lt REC-i peale.

 4. Sisestage kassett uuesti DV-kaamerasse ning proovige lindile uuesti salvestada.

Pärast filmi salvestamist lindile ning seda kaameras või kaamerast televiisoris esitades on mõned esimesed sekundid filmist kadunud. Kuidas saan seda parandada?

See probleem tekib, sest mõned kaamerad ei alusta lindile taassalvestamist piisavalt kiiresti, et salvestada filmi mõndasid esimesi sekundeid.

Selle probleemi lahendamiseks võite te oma filmi algusesse lisada pealkirja, mille teksti värv ja taustavärv on sama. Pealkirjade lisamise kohta lisateabe saamiseks vaadake valikut Filmi pealkirjade ja tiitrite lisamine.

SP-režiimis salvestades ei saa ma kogu oma Windows Movie Makeri filmi DV-lindile. Mida ma teen?

Filmi DV-lindile salvestamiseks on kaks põhilist kasutatavat salvestusrežiimi, mis määravad DV-lindile salvestatava video võimaliku mahu: Standard Play (SP) ja Long Play (LP). Salvestades SP-režiimil, on lindi kiirus suurem kui LP-režiimis salvestades. Kuigi SP-režiimis on salvestatud video kvaliteet parem, on võimalik video ja heli lindile salvestamise maht väiksem.

Selle probleemi lahendamiseks tehke ühte või mitut järgmistest:

 • Vähendage oma filmi pikkust, eemaldades Windows Movie Makeris süžeeskeemilt/ajajoonelt üksusi.

 • Seadke DV-kaamera salvestusreziim LP-režiimile. DV-kaamera salvestusrežiimi LP-režiimile lülitamise kohta lisateabe saamiseks vaadake oma DV-kaamera dokumentatsiooni või minge tootja veebisaidile.

Kuvatakse tõrketeade, mis ütleb, et teie ajutine filmifail ületab FAT32 4-gigabaidise mahupiirangu. Mida see tähendab ning kuidas ma saan seda probleemi lahendada?

See teade kuvatakse siis, kui publitseerite pikema filmifaili lindile ning määratud ajutine talletuskoht on FAT32 failisüsteemi kasutaval draivil või sektsioonil. FAT32 failisüsteemi kasutab MS‑DOS ning mõned Windowsi-põhised operatsioonisüsteemid failide korrastamiseks ja haldamiseks.

Selle probleemi lahendamiseks tehke ühte või mitut järgmistest:

 • Vähendage oma filmi pikkust, eemaldades Windows Movie Makeris süžeeskeemilt/ajajoonelt üksusi.

 • Teisendage oma failisüsteem kasutama NTFS failisüsteemi, millel ei ole failimahupiirangut. Salvestage oma praegune projekt Windows Movie Makeris, sulgege kõik avatud rakendused ning seejärel teisendage oma failisüsteem NTFS-i süsteemi kasutama. Lisateavet on artiklis Draivi teisendamine NTFS-vormingusse.

 • Kui teie kõvakettal on mitu sektsiooni ning üks sektsioon on vormindatud, kasutades NTFS-i failisüsteemi, siis toimige järgmiselt:

  1. Klõpsake nuppu Tööriistad ning seejärel suvandit Suvandid.

  2. Vahekaardil Üldine olevast ruudust Ajutine talletuskoht valige see sektsioon, mis on vormindatud NTFS-i failisüsteemi abil.