Arvutis TV vaatamisega seotud probleemide tõrkeotsing

Järgnevalt on ära toodud lahendused tavalistele probleemidele, mis võivad tekkida Windows Media Centeri abil arvutis TV vaatamisega.

Kuva kõik

Miks esineb tõrge, kui ma proovin TV-d vaadata?

Järgnev tabel pakub teavet tõrkeotsinguks probleemidele TV-ga.

Tõrke kirjeldus
Toiming

Tuunerit ei ole installitud (väline USB tuuner)—Tuuner ei pruugi olla ühendatud, võivad puududa värskendatud draiverid või ei ole tuuner konfigureeritud kasutamiseks Windows Media Centeriga.

Veenduge, et väline TV-tuuner on arvutiga ühendatud.

Lisateabe saamiseks draiveri värskendamise kohta vaadake tuuneri kohta käivat dokumentatsiooni.

Et konfigureerida tuunerit Windows Media Centeriga kasutamiseks, kerige aknas start kuni suvandini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV ja seejärel klõpsake TV-signaali häälestamine.

Tuunerit ei leita (sisemine tuunerikaart)—Tuunerikaart ei pruugi olla installitud, lubatud, võivad puududa värskendatud draiverid või ei ole tuuner konfigureeritud kasutamiseks Windows Media Centeriga.

Veenduge, et TV-tuuneri kaart on arvutisse installitud.

Otsige TV-tuuneri kaardile värskendatud draiverit. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Värskenda draiverit, kui riistvara ei tööta õigesti.

Draiveritootjalt abi saamiseks vaadake teemat Abi saamine oma TV tuunerkaardile.

Et konfigureerida tuunerit Windows Media Centeriga kasutamiseks, kerige aknas start kuni suvandini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV ja seejärel klõpsake TV-signaali häälestamine.

Tuuner kasutuses—tuunerit võidakse kasutada mõne muu programmi poolt.

Sulgege kõik teised TV-tuuneri seadet kasutavad meediumiprogrammid ja seejärel proovige Windows Media Centeris TV-otsesaateid vaadata.

Tuuneri tõrge (vigane TV-vorming)—tuuneri riistvara ei toeta TV vormingut, mis on riigile/regioonile valitud.

 • Häälestage teisele kanalile.

 • Taaskäivitage Windows Media Center.

 • Taaskäivitage arvuti.

Videotõrge—videodekooderit kasutatakse teise programmi poolt.

Sulgege kõik teised meediumiprogrammid, mis seda dekoodrit kasutavad, ja proovige uuesti.

Videotõrge—videodekooderil on esinenud talitushäire või ei ole seda installitud.

 • Taaskäivitage Windows Media Center.

 • Taaskäivitage arvuti.

 • Võtke ühendust oma riistvara tootjaga, et saada abi dekooderi tarkvara taasinstallimiseks või parandamiseks.

Heliseadme tõrge—helikaarti ei ole installitud, lubatud või puuduvad sellele värskendatud draiverid.

Veenduge, et helikaart on teie arvutisse installitud.

Lubage helikaarti operatsioonisüsteemi Windows seadmehalduris.

Võtke ühendust oma riistvara tootjaga teabe saamiseks draiveri värskendamise kohta.

Miks TV esitamine ootamatult lõpetatakse või kanalit muudetakse?

Mõnedel TV-tuuneri seadmetel on nii FM-raadio sisend kui ka TV-signaali sisend. Mõned neist seadmetest ei saa samaaegselt FM-raadio signaali ja TV-signaali vastu võtta. Näiteks kui tuunerit kasutatakse FM-raadio jaoks ja Windows Media Center on ajastatud salvestamist alustama, siis kuvatakse hoiatus, et FM-raadio seanss lõpetatakse, kui algab telesaate salvestamine. Kui te ei tee valikut, peatab Windows Media Center automaatselt FM-raadio ja alustab telesaate salvestamist, nagu ajastatud. Lisateabe saamiseks TV-tuunerite kohta vaadake TV teie arvutis. TV-signaalide ja TV-tuunerite mõistmine.

Kui teil on koduvõrku ühendatud üks või rohkem Windows Media Center ekstenderseadet ja ainult üks TV-tuuneri seade, võib teisest toast keegi teine TV-tuunerile ligi pääseda.

Miks ei saa Windows Media Center muuta kanaleid?

Kui te võtate vastu telesignaale läbi teleriboksi ja Windows Media Center ei saa muuta kanaleid või muudab neid valesti, kontrollige järgnevat.

 • Infrapuna kaugjuhtimispuldi kaabel (IR juhtimiskaabel) ei pruugi olla ühendatud. Kui see on ühendatud, võib see olla teleriboksi ette valesti paigaldatud. Kui IR-i juhtimiskaabel ei ole õigesti paigutatud või ühendatud, ei saa Windows Media Center saata teleriboksile signaali kanali muutmiseks.

  Kui teil on probleeme IR-i juhtimiskaabli teleriboksile õigesti paigutamisel, proovige kasutada taskulampi, et leida signaali vastuvõtja teleriboksil.

 • Kui kanalid muutuvad järjekindlalt valesti, ei pruugi IR-i kontrollkoodid olla telesignaali häälestamise ajal õigesti konfigureeritud. Oma telesignaali uuesti konfigureerimiseks kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV ja seejärel klõpsake TV-signaali häälestamine.

Miks ei ole ühelgi standard-TV kanalil telesignaali?

Kaarte on kahte tüüpi. standardsed ja digitaalsed. Kui te saate sõnumi, et Windows Media Center ei suuda tuvastada telesignaali standardsele kanalile, võib põhjus olla üks järgmistest.

 • Kui te võtate vastu telesignaali läbi antenni, võib kanal olla ajutiselt kättesaamatu või ei pruugi teil olla levi.

 • Kui te tellite kaabel- või satelliitteenuse, ei pruugi teie tellimus sisaldada kanalit, millele proovite ligi pääseda. Eemaldamaks kanaleid, millega te ei saa ühendada, kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Kava ja seejärel klõpsake Redigeeri kanaleid.

 • Kui telesignaal tuleb läbi kaabli või satelliitteleriboksi, ei pruugi teleriboks olla sobivale kanalile häälestatud. Veenduge, et teleriboks oleks häälestatud kanalile, mida proovite leida.

 • Kui teie arvutiga on ühendatud üks või rohkem TV-tuuneri seadet, võib teil ühega TV-tuuneritest tekkida probleeme. Veenduge, et kõik TV-tuunerid on lubatud ja et sobivad driaiverid on installitud. Veendumaks, et teie TV-tuuner ühildub operatsioonisüsteemiga Windows Vista, minge Windows Vista Ühilduva riistvara loendi veebilehele.

 • Kui saate TV-signaali tavaantennist või kaablipesast, veenduge, et kaabel on õigesti TV IN pistikuga TV-tuuneri riistvaras ühendatud.

 • Kui saate TV-signaali kaabli või satelliitteleriboksi kaudu, veenduge, et teleriboks on sisse lülitatud ning et ühendatud on järgmised kaks kaablit.

  • Kaabel, mis ühendab teie telesignaali teleriboksiga.

  • Kaabel, mis ühendab teie teleriboksi TV IN pistikuga TV-tuuneri riistvaras.

 • Võtke ühendust oma TV-teenuste pakkujaga, tagamiseks, et teie teleteenus on aktiveeritud ning sellel ei esine tehnilisi raskusi.

Miks ei ole TV-signaali digitaalantenniga telekanalitele, mis on tuvastatud Windows Media Centeris?

Kui kasutate digitaalse signaali vastuvõtuks tavaantenni ja digitaal-TV tuunerit ning teile kuvatakse teade, et Windows Media Center ei tuvasta ühegi digitaalkanali jaoks TV-signaali, proovige järgnevaid lahendusi.

 • Veenduge, et vastuvõetav signaal on piisavalt tugev. Selle jaoks viige antenn takistusteta kohta, seejärel kontrollige signaali tugevust Windows Media Centeris.

  Digitaal-TV kanalite TV-signaali tugevuse kontrollimiseks kerige aknas start kuni sektsiooni Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV ja seejärel klõpsake Digitaal-TV antenni signaali tugevus.

 • Veenduge, et koaksiaalkaabel on ühendatud kindlalt nii digitaal-TV tuuneri kui digitaal-TV antenniga. Mõnedel digitaal-TV tuuneritel on rohkem kui üks pistik. Veenduge, et kaabel on ühendatud TV IN pistikuga.

 • Kontrollige informatsiooni oma digitaal-TV antenni kohta, veendumaks, et see toetab digitaal-TV-d.

 • Kui teil on digitaal-TV antennile signaalivõimendi, siis veenduge, et neid kahte ühendav kaabel on kindlalt ühendatud ning et signaalivõimendi on sisse lülitatud.

Miks ma ei saa kindlale digitaalantenni TV-kanalile signaali?

Kui kasutate digitaalse signaali vastuvõtuks tavaantenni ja digitaal-TV tuunerit ning teile kuvatakse teade, et Windows Media Center ei tuvasta ühegi digitaalkanali jaoks TV-signaali, võib põhjus olla üks järgnevatest.

 • Antenni paigutus või asukoht on selline, et tugevat ja pidevat õhu kaudu edastatavat digitaal-TV signaali ei saa vastu võtta. Muutke antenni asukohta parema TV-signaali saamiseks, seejärel kontrollige signaali tugevust Windows Media Centeris.

  Digitaal-TV kanalite TV-signaali tugevuse kontrollimiseks kerige aknas start kuni sektsiooni Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV ja seejärel klõpsake Digitaal-TV antenni signaali tugevus.

  Lisateabe saamiseks antenni paigutamiseks signaali tugevuse suurendamise eesmärgil vaadake antenniga kaasasolevat informatsiooni.

 • Mõned raadiovõrgud, mobiiltelefonid, mikrolaineahjud või raadiosignaalid võivad takistada õhu kaudu levivat digitaal-TV signaali. Lülitage digitaal-TV-d vaadates kõik need seadmed välja, et näha, kas need takistavad telesignaali vastuvõttu.

 • Kui te täheldate telesignaalis pikki pause, võib põhjuseks olla, et kanal ei edasta telesaateid kindlatel aegadel. Lisateabe saamiseks vaadake oma telekava.

 • Kui te elate Euroopas ja teil on antenn, mis toetab digitaal-antennisignaali (DVB-T) kanaleid, võib Windows Media Centeri otsing tuvastada kanaleid, mida te vastu ei võta. Need kanalid saab Windows Media Centeri Kava liidesest eraldada, toimides järgmiselt.

  Kerige menüüs start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Kava ja seejärel klõpsake Redigeeri kanaleid.

Miks ma ei saa digitaalantenni TV-kanalile tugevat signaali?

Kui teile kuvatakse teade, et Windows Media Center ei tuvastada telesignaali ühel digitaalkaabli TV-kanalil, võib põhjus olla üks järgmistest.

 • Teil võib puududa abonement digitaalkaabli kanalile. Teenuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust kaabel-TV ettevõttega. Kui kavas leidub kanal, mida teie kaabelteenuses pole, saate selle eemaldada, toimides järgmiselt.

  Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Kava ja seejärel klõpsake Redigeeri kanaleid.

 • Kui teil on CableCARD, ei pruugi see olla õigesti sisestatud. Sisestage oma CableCARD uuesti ja proovige seejärel uuesti häälestada. Windows Media Center võib nõuda, et te häälestaksite CableCARD-i uuesti; järgige viisardis toodud juhiseid.

Märkmed

 • Windows Media Center on saadaval ainult Windows Vista Home Premiumis ja Windows Vista Ultimate'is.

 • Telesaadete esitamiseks ja salvestamiseks Windows Media Centeris on vajalik analoog- või digi-TV-tuuner. Kui teie arvutiga TV-tuuneri kaarti, on võimalik, et saate selle lisada. Lisateavet TV-tuuneri kaardi hankimise kohta saate artiklist Teave TV-tuuneri kaardi kohta või oma arvuti tootjalt.