Kui teie arvutil puudub TV tuuner, on TV esitamiseks ja salvestamiseks Windows Media Centeris vajalik fakultatiivne analoogse või digitaal-TV tuuner.

Windows Media Center toetab erinevaid telesignaale, kaasa arvatud analoog ja digitaal. Telesignaalid ja saated, mida oma Windows Media Centeri arvutis vastu võtta ja vaadata saate, sõltuvad järgnevast:

 • TV tuuneri või tuunerite tüübist, mille olete oma Windows Media Centeri arvutisse installinud.

 • Antenni tüübist, mille olete ühendanud oma Windows Media Centeri tuuneriga.

 • Telesignaali või -signaalide tüübist, mida saate oma piikonnas vastu võtta eeldades, et ümbritseval alal ei ole füüsilisi takistusi.

 • Riigist või regioonist, kus te elate ja kasutatavast leviedastusstandardist.

 • Teleprogrammide tüübist, millele olete oma kaabel- või satelliittelevisiooni pakkuja juures aboneerinud.

 • Teie TV-kaabel või satelliit-TV pakkuja.

 • Windows Media Centeri arvutis saada olevatest süsteemiressurssidest. Need sisaldavad süsteemiressursse nagu protsessori kiirus, mälu ja videograafika kaardi võimekus nagu ka saadaval olevad kaardipilud ja USB pordid.

Windows Media Center toetab mitmeid analoog ja digitaal-TV signaale. Analoog-TV näited sisaldavad NTSC, PAL ja SECAM signaale. Analoog satelliitedastusi (nagu ka krüptitud analoog-TV sisu) tõrjutakse kasutusest kõrvale, kuna paljud riigid lülituvad digitaal-TV-le. Analoog-TV signaale võetakse vastu läbi kaabel-TV kanali või antenni kasutades läbi õhu. Nüüdseks ülemaailmselt kasutatavate digitaal-TV signaalide näited sisaldavad ATSC, ISDB-T, DVB-T ja DVB-S signaale. Tavaliselt võetakse neid telesignaali tüüpe vastu läbi digitaalkaabli kanali, antenni kasutades õhust või satelliidi kaudu. Järgnev pakub teavet erinevate digitaal-TV signaalitüüpide kohta:

 • ATSC. ATSC (Advanced Television Systems Committee) on rühm, mis on aidanud välja töötada uut digitaal-TV standardit USA-s, kuigi Kanada, Mehhiko ja Korea on selle standardi samuti omaks võtnud. See on plaanitud looma laiekraanpilti suhtes 16:9 ning suurusega kuni 1920×1080 pikselit—see on varasema standardi ekraani eraldusvõimest rohkem kui kuus korda rohkem. Hetkel toetab Windows Media Center ATSC signaali ainult USA-s ja Koreas.

 • QAM. Kvadratuur-amplituudmodulatsioon (QAM) on digitaalkaabli standard USA-s. Windows Media Center toetab USA-s QAM-signaale digitaalkaabli tuuneriga.

 • ISDB. ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) on digitaal-TV ja digitaalheli leviedastuse vorming, mille Jaapan on loonud, et lubada sealsetel raadio- ja telejaamadel teisendada digitaalsesse vormingusse. ISDB-T (täht "T" näitab rohkem maapealset, kui kaabli või satelliidi signaali) signaali Windows Media Centeris veel ei toetata.

 • DVB-T. DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) on DVB Euroopa konsortsiumi maapealse digitaaltelevisiooni leviedastuse standard. DVB-T on kõige laiemalt omaks võetud digitaalvorming ja seda toetatakse Windows Media Centeri poolt igas asukohas. (Kasutamiseks on vajalik DVB-T tuunerikaart.) Lisateavet DVB-T kohta on DVB veebisaidil.

  Kui te elate Euroopas ja teil on antenn, mis toetab (DVB-T) kanaleid, võib Windows Media Centeri otsing tuvastada kanaleid, mida te vastu ei võta. Kui see toimub, saate need kanalid, mida te vastu ei võta, eemaldada. Selle tegemiseks kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Kava ja seejärel klõpsake Redigeeri kanaleid.

 • DVB-S. DVB-S (Digital Video Broadcasting Satellite) on digitaaltelevisiooni satelliitedastuse meetod, mida kasutatakse Euroopas ja muudes maailma osades. Hoolimata sellest, kas digitaalsignaal on tasuta või tasuline, vajab Windows Media Center teleriboksi, et toetada seda leviedastuse standardit. DVB-S satelliitedastuse protokoll on loodud tööstusorganisatsiooni Digitaalvideo leviedastusprojekt poolt, mis töötab välja tehnoloogiaid digitaaltelevisioonile.

  Satelliittelevisioon on telesüsteem, kus signaal edastatakse orbiidil olevale satelliidile, mis võtab signaali vastu, võimendab seda ja seejärel edastab selle tagasi Maale. Satelliittelevisiooni signaalid on digitaalvormingus, kuigi enamikel standardsetel televisioonidel USA-s on analoogvorming. Et lubada taasesitust analoogtelevisiooni signaalile, teisendab satelliit-TV vastuvõtja digitaalsignaali analoogvormingusse, mida standardne televisioon saab tuvastada ja taasesitada. Satelliit-TV jaoks on kahte tüüpi digitaalsignaale:

  • Tasuta. DVB-S on esmane signaalitüüp tasuta satelliittelevisioonile. Seda tüüpi telesisu on saadaval ülemaailmselt ja see on populaarne Euroopas.

  • Tasuline. Enamus otse-koju (DTH) satelliittelevisiooni signaale on krüpteeritud ja sellepärast saab seda vaadata ainult läbi tasulise abonemendi. Aboneerijad saavad oma TV-teenuste pakkujatelt teleriboksid, mis dekrüptivad krüptitud programmide signaale. Windows Media Center toetab DTH satelliitsisu läbi TV-teenuste pakkuja teleriboksi.