Vanemajärelevalve kasutamine Windows Media Centeris

Kui teie arvutil puudub TV tuuner, on TV mängimiseks ja salvestamiseks Windows Media Centeris vajalik fakultatiivne analoog või digitaal-TV tuuner.

Digitaalsete meediumite tulek pakub enneolematut juurdepääsu laiale sisuvalikule, millest kõik ei pruugi olla igale vaatajale sobiv. Lapsevanemad saavad määrata ja kehtestada, milline sisu on nende perekondadele sobiv, konfigureerides vanemajärelevalvet Windows Media Centeris.

Kui lülitate sisse vanemajärelevalve, saab vaadata ainult TV ja filmisisu, mis ei ületa maksimaalselt lubatud hinnangut. Mitte kõik TV ja filmisisu pole hinnatud, seega saate samuti konfigureerida vanemajärelevalve, et blokeerida hindamata sisu. Kui te lülitate sisse vanemajärelevalve, määrate te juurdepääsu koodi, mida saate seejärel kasutada keelatud sisule juurdepääsuks või vanemajärelevalve sätete muutmiseks. On soovitatav, et te kirjutaksite koodi hilisemaks meeldetuletamiseks üles.

Lisateabe saamiseks vaadake teemat Mida ma saan vanemajärelevalvega kontrollida?

Pange tähele, et vanemajärelevalve ei ole saadaval kõigis riikides/regioonides. Kui te seate vanemajärelevalve keelama saateid, mis on kõrgemal kindlast hinnangust ja leiate, et piirangut ületava hinnanguga saadet saab esitada, siis on see tingitud sellest, et TV signaali poolt edastatav hinnanguteave erineb kavas loetletud hinnangust. Windows Media Center kasutab TV leviedastuse signaalist pärinevaid hinnanguid, et määrata milliseid saateid blokeerida. Kuid hinnanguteave, mida te kavas vaatate, on alla laaditud Internetist. Harvadel juhtudel ei pruugi kava hinnang sobida hinnanguteabega, mis on vastuvõetud TV leviedastuse signaalilt.

Kuva kõik

Vanemajärelevalve seadmine

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake Üldist ja seejärel klõpsake Vanemajärelvalve.

 2. Teile viibatake 4-kohalise numbri sisestamiseks, et seada oma kood.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Vanemajärelevalve seadmiseks teleprogrammidele klõpsake suvandit TV-hinnangud ja seejärel klõpsake Lülita TV-blokeering sisse.

   Te saate seada maksimaalselt lubatud TV hinnangud, et blokeerida kõiki hinnatud programme, üldisele vaatajaskonnale mõeldud programme, vanematepoolset suunamist nõudvaid programme ja täiskasvanutele mõeldud programme.

  • (Fakultatiivne) Kõpsake Blokeeri hinnanguta telesaated, et keelata hindamata sisu.

   Te saate samuti klõpsata Täpsemalt, kui soovite kohandada hinnangusätted suuremaks kontrolliks. Suvandi Täpsemad TV-hinnangud all on viis valdkonda, mille jaoks te hinnanguid seada saate fantaasia vägivald, vihjav keelekasutus, ründav keelekasutus, seksuaalne sisu ja vägivald.

  • Vanemajärelevalve seadmiseks DVD-dele ja filmidele klõpsake Filmi/DVD hinnangud ja seejärel klõpsake Lülita filmiblokeering sisse.

   Samuti saate te klõpsata suvandit Blokeeri hinnanguta filmid nii hindamata sisu keelamiseks kui ka Maksimaalne lubatud filmihinnang määramiseks.

  • Muutuste salvestamiseks klõpsake nuppu Salvesta.

Vanemajärelevalve lähtestamine

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake Üldist ja seejärel klõpsake Vanemajärelvalve.

 2. Kui viibatakse, sisestage oma juurepääsu kood.

 3. Klõpsake nuppu Lähtesta vanemajärelvalve.

 4. Klõpsake nuppu Jah, et eemaldada juurdepääsu kood ja lähtestada kõik hinnangupiirangud.

Juurdepääsu koodi muutmine

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake Üldist ja seejärel klõpsake Vanemajärelvalve.

 2. Klõpsake nuppu Muuda juurdepääsukoodi.

 3. Sisestage ja kinnitage uus juurdepääsu kood.

 4. Muuda juurdepääsukoodi dialoogiboksis klõpsake nuppu OK.