Kasutage arvutit ilma kuvata (optimeerige pimeduse jaoks)

Windows omab mitut funktsiooni, mis lubavad kasutada arvutit kuvata. Näiteks saab Jutustajat kasutades ekraaniteksti valjult ette lugeda või saate lasta Windows ekraanitegevust kirjeldada.

Võite Juurdepääsu hõlbustuse keskuse leheküljelt suvandiga Arvuti kasutamine ilma kuva leheta funktsioonide sätteid sisse lülitada või kohandada.

  1. Avage leht Arvuti kasutamine ilma kuvata, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Kerghõlbustus, klõpsates nuppu Kerghõlbustuskeskus ja seejärel klõpsates nuppu Arvuti kasutamine ilma kuvata.

  2. Valige suvandid, mida soovite kasutada:

    • Jutustaja sisselülitamine. See suvand määrab Jutustaja käivitamise Windowsi sisselogimisel. Jutustaja loeb valjult ekraanil olevat teksti ning kirjeldab osasid sündmusi (näiteks tõrketeadete kuvamine), mis juhtuvad arvuti kasutamise ajal.

    • Helikirjelduse sisselülitamine. See suvand määrab helikirjelduste käivitamise Windowsi sisselogimisel. Helikirjeldused kirjeldavad, mis toimub videotes.

    • Kõikide mittevajalike animatsioonide väljalülitamine. See suvand lülitab välja animatsiooni efektid, nagu näiteks sulavad efektid, kui aknad ja muud elemendid on suletud.

    • Kui kauaks jäävad Windowsi teatise dialoogiboksis avatuks? See suvand määrab, kui kaua kuvatakse ekraanil teatisi enne sulgemist.