Menüüd, nuppud, kerimisribad ja märkeruudud on juhtelementide näideteks, mida te kasutate koos hiire või klaviatuuriga. Need juhtelemendid lubavad teil valida käske, muuta sätteid või töötada akendega. See osa kirjeldab, kuidas tunda ära ja kasutada juhtelemente, mida te Windowsi kasutamisel sageli kohtate.

Menüüde kasutamine

Enamus programme sisaldab kümneid või isegi sadu käske (tegumeid), mida te kasutate programmiga töötamisel. Paljud nendest käskudest on organiseerituna menüüdes. Sarnaselt restorani menüüga näitab programmi menüü loendit valikutest. Ekraani korras hoidmiseks on menüüd peidetud hetkeni kui klõpsate nende pealkirjade menüüriba, mis asub kohe tiitliriba all. Näiteks programmi Paint menüüriba Pilt klõpsamine kuvab pildimenüü:

Pilt menüüst Pilt programmi Paint
Menüüribal sõna klõpsamine avab menüü

Ühe menüüs loetletud käsu valimiseks klõpsake seda. Mõnikord kuvatakse dialoogiboks, kust te saate valida edasisi suvandeid. Kui käsk pole saadaval ja seda pole võimalik klõpsata, on see kuvatud hallina nagu pildi puhul käsk Kärbi.

Osad menüü-üksused pole üldse käsud. Nad avavad hoopis teisi menüüsid. Järgneval pildil avab Suumile osutamine alammenüü. Alammenüüs avab üksusele Kohandatud osutamine veel ühe alammenüü.

Pilt menüüst ja alammenüüst
Osad menüü käsud avavad alammenüüsid

Kui te ei leia otsitud käsku, proovige otsida teistest menüüdest. Liigutage menüüribal hiirekursorit ja selle menüüd avanevad automaatselt; te ei pea uuesti menüüriba klõpsama. Menüü sulgemiseks ilma käsku valimata klõpsake menüüriba või mõnda muud asukohta aknas.

Menüüde äratundmine ei ole alati kerge, sest mitte kõik menüü juhtelemendid pole sarnased ega neid ei kuvata menüüribale sarnaselt. Kuidas te neid ära tunda saaksite? Kui te näete sõna või pildi kõrval noolt, siis te tõenäoliselt vaatate menüü juhtelementi. Siin on mõned näited:

Pilt menüü juhtelementidest Windowsis
Näited menüü juhtelementidest

Näpunäited.

  • Kui käsu jaoks on saadaval klaviatuuri otsetee, siis kuvatakse seda käsu kõrval.

  • Te saate opereerida menüüdega, kasutades hiire asemel klaviatuuri. Vaadake Klaviatuuri kasutamine.

Kerimisribade kasutamine

Kui dokument, veebileht või pilt ületab oma akna suuruse, ilmuvad kerimisribad, mis võimaldada teil näha teavet, mis hetkel ei mahu ekraanile. Järgnev pilt näitab kerimisriba osasid.

Pilt horisontaalsetest ja vertikaalsetest kerimisribadest
Horisontaalsed ja vertikaalsed kerimisribad

Kerimisriba kasutamine:

  • Klõpsake üles- või allanoolt, et kerida akna sisu väikeste sammudega üles või alla. Pidevaks kerimiseks hoidke hiirenuppu all.

  • Lehekülje võrra üles või alla kerimiseks klõpsake kerimisriba tühja ala, vastavalt ülal- või allpool kerimiskasti.

  • Akna kerimiseks vastavas suunas lohistage kerimiskasti üles, alla, vasakule või paremale.

Näpunäide.

  • Kui teie hiirel on kerimisratas, saate seda kasutada dokumentide ja veebilehtede kerimisel. Alla kerimiseks rullige ratast tahapoole (enda suunas). Üles kerimiseks rullige ratast edasi (endast eemale).

Käsunuppude kasutamine

Käsunupp täidab seda klõpsates käsu (paneb midagi toimima). Kõige sagedamini näete te neid dialoogiboksides, mis on väikesed aknad ning sisaldavad suvandeid mingi toimingu lõpetamiseks. Näiteks kui sulete programmis Paint pildi ilma seda enne salvestamata, võite näha sellist dialoogiboksi:

Pilt programmi Paint dialoogiboksist
Kolme nupuga dialoogiboks

Pildi sulgemiseks peate te esmalt klõpsama vastavalt nuppu Jah või Ei. Klõpsates nuppu Jah, salvestatakse pilt ja kõik teie poolt tehtud muudatused ning klõpsates nuppu Ei, kustutatakse pilt ja eemaldatakse kõik teie poolt tehtud muudatused. Klõpsates nuppu Loobu, suletakse dailoogiboks ja teid viiakse tagasi programmi.

Näpunäide.

  • Sisestusklahvi (enter) vajutamine teeb sama kui valitud (liigendatud) käsunupu klõpsamine.

Dialoogiboksidest väljaspool erinevad käsunupud välimuselt, seega on mõnikord raske aru saada, milline on nupp ja milline ei ole. Näiteks käsunupud kuvatakse sageli kui väikesed ikoonid (pildid) ilma teksti või nelinurkse raamita. Allpool toodud pilt näitab erinevaid käsunuppe:

Pilt erinevatest käsunuppudest Windowsis
Näited käsunuppudest

Usaldusväärseim viis, et määrata, kas miski on käsunupp, on hoida sellel hiirekursorit. Kui see "kirgastub" ja saab nelinurkse raami, olete avastanud nupu. Enamus nuppe kuvab ka mingit teksti oma funktsiooni kohta, kui te neile osutate:

Pilt hiirekursorist nupul Slaidiseanss koos nupu kohta käiva kuvatava teabega
Nupule osutamisega kuvatakse tekst selle kohta

Kui te osutate nupule ja see muutub kaheks osaks, olete avastanud tükeldusnupu. Nupu põhiosa klõpsamine sooritab käsu, samas kui noole klõpsamine avab menüü rohkemate suvanditega.

Pilt tükeldusnuppudest
Tükeldusnupud jagunevad kaheks osaks, kui te neile osutate

Suvandinuppude kasutamine

Suvandinupud lubavad teil teha valiku kahe või mitme suvandi vahel. Need kuvatakse tavaliselt dialoogiboksides. Allolev pilt näitab kolme suvandinuppu. Valitud on suvand Vertikaalne ümberpööre

Pilt suvandinuppudest
Nupu klõpsamine valib selle suvandi.

Suvandi valimiseks klõpsake ühte nuppudest. Valida saab ainult ühe suvandi.

Märkeruutude kasutamine

Märkeruudud lubavad teil valida ühe või mitu iseseisvat suvandit. Erinevalt suvandinuppudest, mis piiravad teid ühe valikuga, lubavad märkeruudud teil valida mitu suvandit üheaegselt.

Pilt märkeruutudest hiirekursoriga tühja märkeruudu kohal
Selle suvandi valimiseks klõpsake tühja märkeruutu

Märkeruutude kasutamine:

  • selle suvandi valimiseks või "sisselülitamiseks" klõpsake tühja ruutu. Ruutu ilmub märge, näidates, et suvand on valitud.

  • Suvandi väljalülitamiseks tühjendage (eemaldage) märkeruut seda klõpsates.

  • Suvandeid, mida hetkel ei saa valida või eemaldada, kuvatakse hallina.

Liugurite kasutamine

Liugur võimaldab teil kohandada sätet mööda teatud väärtuste ulatust. See on selline:

Pilt liugurist
Liuguri liigutamine muudab hiirekursori kiirust

Ribal olev liugur näitab hetkel valitud väärtust. Ülaltoodud näites on liugur asetatud poolele teele aeglase ja kiire vahel, viidates keskmisele hiirekursori kiirusele.

Liuguri kasutamiseks lohistage liugurit soovitud väärtuse suunas.

Tekstibokside kasutamine

Tekstiboks lubab teil tippida teavet, nagu otsingu märksõna või parool. Allolev pilt näitab dialoogiboksi, mis sisaldab tekstiboksi. Me sisestasime tekstiboksi sõna "karu".

Pilt tekstiboksist
Näide dialoogiboksis olevast tekstiboksist.

Vilkuv püstjoon, mida kutsutakse kursoriks, määrab, kuhu kuvatakse teie poolt tipitav tekst. Näiteks võite te näha kursorit sõna "karu" r-tähe järel. Te saate kursorit kergesti liigutada, klõpsates uut asukohta. Näiteks, sõna lisamiseks "karu" ette liigutate esmalt kursorit, klõpsates k-tähe ette.

Kui te ei näe tekstiboksis kursorit, tähendab see, et tekstiboks ei ole valmis teie sisendi jaoks. Klõpsake kõigepealt boksi ja seejärel alustage tippimist.

Parooli sisestamist nõudvad tekstiboksid tavaliselt peidavad tippimisel teie parooli juhuks, kui keegi teine veel vaatab teie ekraanile.

Pilt paroolist tekstiboksis
Paroolidele mõeldud tekstiboksid tavaliselt peidavad parooli

Ripploendite kasutamine

Ripploendid sarnanevad menüüdega. Käsu klõpsamise asemel valite suvandi. Suletuna näitab ripploend ainult hetkel valitud suvandit. Teised saadaval olevad suvandid on peidetud, kuni te klõpsate juhtelementi, nagu allpool näidatud:

Pilt rippmenüüst
Ripploend suletuna (vasakul) ja avatuna (paremal)

Ripploendi avamiseks klõpsake seda. Loendist suvandi valimiseks klõpsake suvandit.

Loendibokside kasutamine

Loendiboks kuvab loendi suvanditest, mida saate valida. Erinevalt ripploendist on mõned või kõik suvandid nähtaval, ilma et peaksite loendi avama.

Pilt loendiboksist
Loendiboks

Loendist suvandi valimiseks klõpsake seda. Kui teie poolt soovitud suvand ei ole nähtav, kasutage loendi üles või alla kerimiseks kerimisriba. Kui loendiboksi kohal on tekstiboks, võite trükkida hoopis suvandi nime või väärtuse.

Vahekaartide kasutamine

Osades dialoogiboksides on suvandid jagatud kahte või enamasse vahekaarti. Korraga saab näha ainult ühte vahekaarti või suvandite komplekti.

Pilt vahekaartidest
Vahekaardid

Hetkel valitud vahekaart kuvatakse teiste vahekaartide peale. Teisele vahekaardile lülitamiseks klõpsake vahekaarti.