Peaaegu kõik, mida te oma arvutis teete, nõuab mingi programmi kasutamist. Näiteks kui te soovite joonistada pilti, peate te kasutama joonistamise või värvimise programmi. Kirja kirjutamiseks kasutate te tekstitöötluse programmi. Internetis surfimiseks kasutate te programmi, mida nimetatakse veebibrauseriks. Operatsioonisüsteemile Windows on saadaval tuhandeid programme.

Programmi käivitamine

Menüü Start on väravaks kõigi teie arvutis olevatele programmidele. Menüü Start avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt . Menüü Start vasak paan sisaldab lühikest loendit programmidest, kaasa arvatud teie internetibrauser, meiliprogramm ja hiljuti kasutatud programmid. Programmi käivitamiseks klõpsake seda.
Pilt menüüst Start, kus on näha vasakul paanil olevate programmide loend
Klõpsake programmi vasakus paanis, et seda käivitada

Kui te ei näe programmi, mida soovite avada, kuid teate selle nime, tippige terve nimi või osa sellest vasaku paani alaservas olevale otsinguväljale. Et leida Windowsi Fotogaleriid, tippige otsinguväljale foto või galerii. Hetkega kuvatakse vasakul paanil otsingutulemid. Käsu Programmid all klõpsake programmi, et seda avada.

Pilt menüüs Start olevatest otsingutulemustest
Vasakul paanil kuvatakse programmid, mille nimes on otsingu märksõna.

Et sirvida täielikku loendit teie programmidest, klõpsake menüüd Start ja seejärel käsku Kõik programmid. Lisateabe saamiseks vaadake Menüü Start (ülevaade)

Näpunäide.

 • Programmi saate samuti käivtada faili avades. Faili avamine avab automaatselt selle failiga seotud programmi. Vaadake Faili või kausta avamine.

Käskude kasutamine programmides

Enamus programme sisaldab kümneid või isegi sadu käske (tegumeid), mida kasutate programmiga töötamisel. Paljud nendest käskudest on organiseeritud menüüdes. Sarnaselt restorani menüüga näitab programmi menüü loendit valikutest. Ekraani korrashoidmiseks on menüüd peidetud hetkeni, mil klõpsate nende pealkirjade menüüriba, mis asub kohe tiitliriba all. Näiteks programmi Paint menüüriba "Pilt" klõpsamine kuvab menüü Pilt:

Pilt menüüst Pilt programmis Paint
Menüü Pilt programmis Paint

Menüüs loetletud käskude valimiseks klõpsake seda. Mõnikord kuvatakse dialoogiboks, kust te saate valida edasisi suvandeid. Kui käsk pole saadaval ja seda pole võimalik klõpsata, on see kuvatud hallina, nagu pildi puhul käsk Kärbi.

Tööriistaribad annavad juurdepääsu sagedamini kasutatavatele käskudele nuppude või ikoonidena. Need käsud kuvatakse tavaliselt programmide menüüdes, kuid tööriistribad võimaldavad teil valida käsu vaid ühe klõpsuga. Tööriistaribad kuvatakse tavaliselt menüüriba alla:

Pilt programmi WordPad tööriistaribadest
Tööriistaribad programmis WordPad
Tööriistariba nupu klõpsamine täidab mingi käsu. Näiteks programmis WordPad nupu Salvesta klõpsamine Pilt programmi WordPad nupust Salvesta salvestab dokumendi. Et teada saada, mida kindel tööriistariba teeb, osutage sellele. Kuvatakse nupu nimi või funktsioon:
Pilt programmi WordPad nupu Prindi kohal olevast hiirekursorist, kus on näha kohtspikker
Osutage tööriistariba nupule, et näha selle funktsiooni

Lisateabe saamiseks vaadake Menüüde, nuppude, ribade ja väljade kasutamine .

Uue dokumendi loomine

Paljud programmid võimaldavad teil luua, redigeerida, salvestada ja printida dokumente. Üldiselt on dokument igat tüüpi fail, mida saate redigeerida. Näiteks tekstitöötlusfail dokumendi tüüp nagu ka tabelarvutus, meili sõnum ja presentatsioon. Siiski, mõisteid dokument ja fail kasutatakse sageli vaheldumisi; pilte, muusikaklippe ja videosid, mida saate redigeerida, kutsutakse tavaliselt failideks, isegi kui nad on põhimõtteliselt dokumendid.

Mõned programmid, kaasa arvatud WordPad, NotePad ja Paint, avavad tühja, pealkirjastamata dokumendi automaatselt, kui käivitate programmi nii, et saate kohe tööd alustada. Teile kuvatakse suur valge ala ja üldine sõna nagu "Nimetu" või "Dokument" programmi tiitliribale.

Pilt programmi WordPad tiitliribast
Tiitliriba programmis WordPad.

Kui teie programm ei ava käivitamisel automaatselt uut dokumenti, saate seda ise teha:

 • Teie poolt kasutatavas programmis klõpsake menüüd Fail ja seejärel käsku Uus. Kui te saate avada selles programmis mitut dokumenti, siis võib-olla peate valima loendist tüübi.

Dokumendi salvestamine

Kui te töötate dokumendiga, talletatakse teie tehtud lisamised ja muutused teie arvuti muutmälusse (RAM). Teabe talletamine RAM-i on ajutine; kui teie arvuti lülitatakse välja või kaotab toite, siis kogu teave RAM-ilt kustutatakse.

Dokumendi salvestamine lubab teil sellele nime panna ja talletada selle püsivalt teie arvuti kõvakettale. Nii säilib dokument isegi siis, kui teie arvuti on välja lülitatud, ja te saate seda hiljem uuesti avada.

Dokumendi salvestamiseks

 • Menüüs Fail klõpsake käsku Salvesta. Kui see on esimene kord seda dokumenti salvestada, palutakse teil sellele nimi panna ja määrata salvestamiseks asukoht arvutis.

Isegi kui te olete oma dokumendi korra salvestanud, peate te jätkama selle salvestamist edasise töö käigus. See tuleneb sellest, et kõik muutused, mis te alates viimasest dokumendi salvestamisest teete, talletatakse RAM-i, mitte kõvakettal. Töö ootamatu kadumise vältimiseks toiterikke või muu probleemi tõttu salvestage oma dokumenti iga mõne minuti järel.

Lisateabe saamiseks vaadake Faili salvestamine.

Teabe edastamine failide vahel

Enamus programme lubab teksti ja piltide ühiskasutust. Näiteks saate kopeerida teksti või pilti Internet Exploreri veebilehelt programmi WordPad dokumenti. Kui te kopeerite iteabe, läheb see ajutisele mälualale, mida nimetatakse Lõikelauaks. Sealt saate selle dokumenti kleepida.

Enne kui te alustate teabe teisaldamist, peaksite oskama töölaual avatud aknaid vahetada. Vaadake Akendega töötamine.

Kuva kõik

Teksti ühest dokumendist teise kopeerimiseks või teisaldamiseks

 1. Dokumendis valige tekst, mida soovite kopeerida või teisaldada. (Teksti valimiseks lohistage kursorit risti üle selle. Valik kuvatakse esile tõstetuna.)

 2. Menüüs Redigeeri klõpsake käsku Kopeeri või Lõika . (Käsk Kopeeri jätab teabe teie algsesse dokumenti. Käsk Lõika eemaldab teabe dokumendist.)

 3. Lülitage dokumendile, kuhu te soovite teksti kuvada, ja seejärel klõpsake dokumendis suvalist kohta.

 4. Menüüs Redigeeri klõpsake käsku Kleebi. Te saate teksti kleepida mitmeid kordi.

Pildi kopeerimiseks veebilehelt dokumenti

 1. Veebilehel paremklõpsake pilti, mida soovite kopeerida, ja seejärel klõpsake käsku Kopeeri.

 2. Lülitage dokumendile, kuhu te soovite pilti kuvada, ja seejärel klõpsake dokumendis suvalist kohta.

 3. Menüüs Redigeeri klõpsake käsku Kleebi. Te saate pilti kleepida mitmeid kordi.

Märkus.

 • Pilte ei saa kleepida programmi Notepad. Selle asemel kasutage programmi WordPad või muud tekstiprotsessorit.

Viimase toimingu tagasivõtmine

Enamus programme lubab teil võtta tagasi (ümber pöörata) teie tehtud toiminguid või vigu. Näiteks kui te kustutate programmis WordPad kogemata lõigu, saate selle käsu Võta tagasi abil tagasi võtta. Kui te tõmbate programmis Paint joone, mida te ei soovi, võtke see kohe tagasi ja see kaob.

Toimingu tagasi võtmiseks

 • Menüüs Redigeeri klõpsake käsku Võta tagasi.

Abi saamine programmi jaoks

Peaaegu igal programmil on enda sisse ehitatud spikri süsteem olukordadeks, kus olete segaduses, kuidas see programm toimib.

Programmi spikri süsteemi avamiseks:

 • Programmi menüüs Spikker klõpsake esimest ühikut loendis, nagu "Kuva Spikker", "Spikriteemad" või sarnane tekst. (Selle ühiku nimi varieerub.)
  või
  Vajutage klahvi F1. See funktsiooniklahv avab Spikri peaaegu kõigis programmides.

Lisaks programmipõhisele abile, sisaldavad mõned dialoogiboksid linke spikrile nende konkreetsete funktsioonide kohta. Kui näete ringi või ruudu sees küsimärki või värvilist ja allajoonitud tekstilinki, klõpsake seda spikriteema avamiseks.

Pilt Spikri linkidest dialoogiboksides ja akendes
Spikrilingid

Lisateabe saamiseks, vaadake Abi saamine.

Programmist väljumine

Programmist väljumiseks klõpsake nuppu SuleNupu Sule pilt üleval paremas nurgas. või klõpsake menüüs Fail käsku Välju.

Ärge unustage enne programmist väljumist oma dokumenti salvestada. Kui teil on töö salvestamata ja te proovite programmist väljuda, küsib programm kas te soovite dokumenti salvestada:

Pilt dialoogiboksist Paint
Dialoogiboks kuvatakse kui te väljute programmist ilma oma tööd salvestamata
 • Dokumendi salvestamiseks ja seejärel programmist väljumiseks klõpsake nuppu Jah.

 • Programmist väljumiseks ilma dokumenti salvestamata klõpsake nuppu Ei.

 • Programmi naasmiseks ilma väljumata klõpsake nuppu Loobu.

Programmide installimine või desinstallimine

Te ei pae kasutama ainult programme, mis olid koos teie arvutiga, te võite osta uusi programme CD-l või DVD-del või alla laadida programme (kas tasu eest või tasuta) Internetist.

Programmi installimine tähendab selle lisamist teie arvutisse. Pärast seda, kui programm on installitud, kuvatakse see teie menüü Start loendisse Kõik programmid. Mõned programmid võivad samuti lisada teie töölauale otsetee. Vaadake Programmi installimine.