Software Exploreri kasutamine programmis Windows Defender

Kasutage Software Explorerit programmiga Windows Defender, et näha üksikasjalikku teavet tarkvara kohta, mis hetkel teie arvutis töötab ja mis võib mõjutada teie privaatsust või arvuti turvalisust. Te saate näiteks näha, millised programmid käivituvad automaatselt kui te käivitate Windowsi ja teavet selle kohta, kuidas need programmid suhtlevad tähtsate Windows i programmide ja teenustega.

Software Explorer aitab teil jälgida järgmisi üksuseid:

  • Käivitusprogrammid, milleks on automaatselt teie teadmisel või teadmiseta Windowsi käivitamisel käivituvad programmid.

  • Hetkel töötavad programmid, milleks on hetkel ekraanil või taustal töötavad programmid.

  • Võrguga ühendatud programmid, milleks on programmid või protsessid, mis saavad luua ühenduse Internetiga või teie kodu või kontori võrguga.

  • Winsocki teenusepakkujad, milleks on programmid, mis sooritavad madala taseme võrgundust ja suhtlusteenuseid Windowsile ja programmid mis töötavad Windowsis. Nendel programmidel on sageli ligipääs tähtsatele asukohtadele operatsioonisüsteemis.

Software Exploreri kasutamiseks teie arvutis töötava tarkvara vaatamiseks

Te saate kasutada Software Explorerit, et vaadata ja hallata kasutatavaid programme. Et vaadata ja hallata programme ning muud tarkvara kõikidele arvuti kasutajatele, peate te siiski andma administraatori parooli või loa.

  1. Avage suvand Windows kaitsja, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid ning seejärel klõpsates nuppu Windows Defender.

  2. Klõpsake Tööriistad ning seejärel klõpsake nuppu Software Explorer.

  3. Loendis Kategooria, valige tarkvara tüüp, mida soovite jälgida. Et jälgida tarkvara, mida kasutatakse kõikide arvutikasutajate poolt, klõpsake Kuva kõikidele kasutajatele. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, siis tippige parool või andke kinnitus.

Software Exploreri üksikasjade mõistmine

Software Explorer kuvab põhilist teavet programmide kohta, nagu programmi nimi, publitseerija ja versioon. Sõltuvalt teie poolt valitud kategooriast, võite te samuti näha neid tähtsaid teabe tüüpe.

Pealkiri
Kirjeldus

Automaatkäivitus

Näitab, kas programm on registreeritud käivituma automaatselt Windowsi käivitumisel.

Käivitumise tüüp

Asukoht, kus programm on registreeritud käivituma automaatselt kui Windows käivitub; näiteks kõikide kasutajate käivituskausta registris.

Paigaldumine koos operatsioonisüsteemiga

Näitab, kas programm on installitud Windowsi osana.

Turvamäärang

Tuvastab, kas programmi on analüüsitud ohtude järgi teie privaatsusele ja arvuti turvalisusele.

Digitaalselt allkirjastatud

Näitab, kas tarkvara on allkirjastatud ja kui on, siis kas loetletud publitseerija on selle allkirjastanud. Kui ei, soovitame me teile tarkvara poolt pakutud publitseerija teavet mitte usaldada ja et te vaataksite üle rohkem üksikasju enne otsustamist, kas tarkvara ennast usaldada.