WordPad on põhiline tekstiprotsessor, mis on Windows kaasas. Tekstiprotsessor on arvutiprogramm, mida te saate kasutada tekstidokumentide loomiseks, redigeerimiseks, vaatamiseks ja printimiseks. WordPadiga saate te kirjutada kirju, registreerida aruandeid ja teisi lihtsaid dokumente. Samuti saate muuta teksti väljanägemist, kiiresti liigutada lauseid ja lõike ning kopeerida ja kleepida teksti nii dokumendi siseselt kui ka erinevate dokumentide vahel.

WordPadi aken

Programmi WordPad avamiseks klõpsake nuppu StartPilt menüüst Start, klõpsake käsku Kõik programmid, klõpsake suvandit Tarvikud ja seejärel programmi WordPad.
Pilt programmi WordPad aknast
Programmi WordPad aken

Programmi WordPad aknas on neli põhiosa.

Tööriistariba. Tööriistariba sisaldab nuppe põhikäskudeks, kaasa arvatud salvestamine ja printimine. Nupu funktsiooni kohta lisateabe saamiseks hoidke hiirekursorit sellel. Kuvatakse hüpik, mis näitab nupu funktsiooni.

Vorminguriba. Vorminguriba sisaldab nuppe, mida saate kasutada oma dokumendi teksti vormindamiseks. Näiteks on teil võimalus valida oma teksti fonti, värvi ja joondust.

Joonlaud. Kasutage joonlauda, et kontrollida oma dokumendi teksti paigutust ja asukohta.

Dokumendi ala. See on koht, kus te tipite oma dokumenti, muudate teksti ja kasutate vormindamist.

Teksti tippimine

Kui olete valmis alustama, tippige programmi WordPad dokumendialale. Vilkuv püstjoon, mida nimetatakse kursoriks Kursori pilt määrab, kuhu kuvatakse teie poolt tipitav tekst. Kursori teksti piires liigutamiseks klõpsake kursori kuvamiseks soovitud kohta.

Erinevalt kirjutusmasinast ei pea te programmi WordPad kasutades uue rea alustamiseks vajutama sisestusklahvi (Enter). WordPad hoolitseb selle eest ise, alustades automaatselt uut rida, kui jõuate selle rea lõppu, millel töötate. Kui soovite alustada uut lõiku, vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Teksti valimine

Millal iganes te soovite teha midagi oma dokumendi tekstiga, nt kopeerida või vormindada, peate esmalt selle valima. Teksti valimiseks viige hiirekursor kohast, kust te soovite oma valikut alustada, vasakule. Kui kursor on paigas, klõpsake ja hoidke all vasakut hiire nuppu, samal ajal kursorit üle valitava teksti lohistades. Valitud tekst tõstetakse esile. Kui olete oma valiku lõpule viinud, vabastage hiire nupp.

Pilt programmis WordPad valitud tekstist
Programmis Notepad valitud tekst

Teksti kopeerimine ja teisaldamine

Kui teil on ühes dokumendi osas tekst, mida soovite viia teise ossa, on teil kaks võimalust teksti teisaldamiseks ilma, et peaksite seda ümber tippima: Te saate selle kopeerida ja kleepida teise kohta või siis mujale teisaldada.

Kui te kopeerite teksti, paigutatakse see tööpaanile Lõikelaud. Seejärel saate kleepida selle teise asukohta. Originaaltekst säilib.

Kui aga teisaldate teksti teise asukohta, originaaltekst ei säili. Antud viis võib osutuda kasulikuks juhul, kui soovite oma dokumendis lauseid ja lõike ümber korraldada.

Teksti kopeerimiseks ja teise asukohta kleepimiseks

 1. valige tekst, mida soovite kopeerida.

 2. Menüüs Redigeeri klõpsake käsku Kopeeri.

 3. Liigutage kursor asukohta, kuhu soovite kopeeritud teksti sisestada.

 4. Menüüs Redigeeri klõpsake käsku Kleebi.

Näpunäide.

 • Valitud teksti kiireks kopeerimiseks klõpsake klahve CTRL+C. Selle kleepimiseks klõpsake klahve CTRL+V.

Teksti teisaldamiseks teise asukohta

 1. Valige tekst, mida soovite teisaldada.

 2. Osutage valitud tekstile ja seejärel klõpsake ja hoidke all vasakut hiire nuppu.

 3. Lohistage valitud tekst oma dokumendil asukohta, kuhu soovite seda paigutada.

Teksti sisestamine ja kustutamine

WordPad teeb lihtsaks teksti sisestamise ja kustutamise, kus iganes te soovite. Teksti sisestamiseks klõpsake seda välja, kuhu soovite teksti sisestada, ja seejärel lihtsalt alustage tippimist. Teksti kustutamiseks valige tekst, mida soovite kustutada, ja vajutage kustutusklahvi.

Näpunäide.

 • Kui teete oma dokumendi teksti redigeerimisel vea, saate alati selle tagasi võtta. Oma viimase toimingu tagasivõtmiseks vajutage klahve CTRL+Z.

Oma dokumendi vormindamine

Vormindamine osutab, milline näeb teie dokumendi tekst välja, samuti seda, kuidas see on paigutatud. WordPad laseb kergersti muuta dokumendi vormingut. Näiteks saate valida paljude erinevate fontide ja fondisuuruste vahel, samuti saate soovi korral muuta oma teksti värviliseks. Samuti saate hõlpsasti muuta oma dokumendi joondust.

Fondi, fondi stiili või fondi suuruse muutmiseks

 1. Valige tekst, mille vormingut soovite muuta.

 2. Menüüs Vorminda klõpsake suvandit Font.

 3. Väljale Font tippige või klõpsake fonti, mida soovite kasutada.

 4. Väljale Fondi laad tippige või klõpsake fondi laadi, mida soovite kasutada.

 5. Väljale Suurus tippige või klõpsake suurust, mida soovite kasutada.

Näpunäide.

 • Fondi, fondi suuruse ja fondi laadi muutmiseks saate kasutada ka vorminguribal olevaid käske.

Värvi muutmiseks

 1. Valige tekst, mille värvi soovite muuta.

 2. Menüüs Vorminda klõpsake suvandit Font.

 3. Suvandi Värv alt kõpsake soovitud värvi.

Siin on pilt dokumendist, kus on rakendatud mõningaid erinevaid fonte ja värve.

Pilt teksti vormindamisest programmis WordPad
Teksti vormindamine programmis WordPad

Joonduse muutmine

Samuti saate joondada oma dokumendi teksti (või lõigu) kas vasakveerisesse, keskele või paremveerisesse.

 1. Valige lõik, mille joondust soovite muuta.

 2. Menüüs Vorminda klõpsake suvandit Lõik.

 3. Väljal Joondus klõpsake soovitud joondust.

See pilt näitab, kuidas näevad lõigud välja erineva joondusega:

Pilt teksti joondamisest programmis WordPad
Teksti joondus programmis WordPad

Dokumendi salvestamine

Soovitatav on töötamise ajal perioodiliselt dokumenti salvestada, et te ei kaotaks oma tehtud tööd, kui arvuti mingil põhjusel töötamise lõpetab. Samuti võimaldab dokumendi salvestamine teile hiljem selle juurde naasta, kui soovite sellega taas töötada.

Dokumendi salvestamine

 • Menüüs Fail klõpsake käsku Salvesta.

  Kui te ei ole oma dokumenti veel salvestanud, küsitakse teilt, mis nimega ja kuhu te oma dokumenti arvutis salvestada soovite:

  1. Väjal Salvestuskoht klõpsake asukohta, kuhu soovite oma dokumendi salvestada.

  2. Väljale Faili nimi tippige dokumendi nimi.

  3. Klõpsake käsku Salvesta.

Dokumendi printimine

Menüüs Fail klõpsake käsku Prindi. Dialoogiboksis Prindi kasutage välju Leheküljevahemik ja Eksemplaride arv, et määrata, milliseid lehekülgi ja mitmes eksemplaris soovite printida. Kui olete valmis, klõpsake käsku Prindi.

Lisateabe saamiseks printimise kohta vaadake teemat Printimisega alustamine.