Video importimise sätted: korduma kippuvad küsimused

Siin on mõned vastused korduma kippuvatele küsimustele video importimise funktsiooni impordisätete kohta.

Kuva kõik

Mis on videovormingud?

Valitud videovorming määrab videofaili tüübi. Video importimise funktsiooniga saate valida digitaalselt videolindilt arvutisse imporditud video failitüübi.

Milliseid videovorminguid saab valida?

Videot saab videolindilt importida Windows Media Video (WMV) failina või failina, mis on teie digitaalse videoseadme vaikevormingus (nt AVI-videofail). Video importimise funktsioon võib iga videolindi klipi jaoks WMV-faili luua. Näiteks kui videolindil on kaheksa faili, võib video importimise funktsioon luua kaheksa WMV-faili.

Mis on imporditud video jaoks videovormingut valides oluline?

Järgmises loendis on mõne momendid, mida videovormingut valides silmas pidada.

  • Videomontaažiprogramm, milles kavatsete videot monteerida. Valige video importimisel videovorming, mida toetab videomontaažiprogramm, milles kavatsete videot monteerida. Näiteks kui videomontaažiprogramm toetab AVI-videofailide või MPEG-2-failide montaaži, valige vorming Audio Video Interleaved (üks fail). Kui kavatsete kasutada videomontaažiprogrammi, mis toetab WMV-failide montaaži, ja kavatsete kasutada monteeritud videos üksikuid klippe, valige vorming Windows Media Video (üks fail stseeni kohta).

  • Valmis filmi salvestamine videolindile. Kui kavatsete valmis filmi lõpuks tagasi lindile salvestada, valige vorming Audio Video Interleaved (üks fail).

  • Saadaolev kõvakettaruum. Kui arvutisse imporditavad video ja heli mahud on suured, arvestage oma arvutis saadaoleva kõvakettaruumiga. Näiteks kui impordite video AVI-failina, võtab üks tund videot kõvakettaruumi 13 gigabaiti (GB). Sama kestusega video, mis on vormingus WMV, võtab kettaruumi umbes 1 GB.

  • Videolindi originaalvideo proportsioonid. Sõltuvalt teie DV-kaamerast ja kaamerasätetest video salvestamisel, võib video olla salvestatud proportsioonis 16:9 (laiekraan) või 4:3 (standard). Valige video importimise funktsioonis sama videovorming ja proportsioon, mis lindile salvestatud videol.

  • Arvuti süsteemiressursid. Kui teie arvutil on piiratud süsteemiressursid (nt aeglane protsessor, väiksem RAM või ei ole kõvakettal piisavalt ruumi), importige video pigem WMV-, kui AVI-failina. See aitab vältida video importimisel tekkida võivaid probleeme (nt video kaadrite ärajäämine).

  • Ärajäänud kaadrid. Kui kavatsete impordiprotsessi ajal lubada ärajäänud kaadreid, valige vorming Audio Video Interleaved (üks fail). Kui soovite ärajäänud kaadreid vältida, importige video WMV-failina.

Mis määrab video importimisel loodavate videofailide arvu?

Video importimisel mitme WMV-failina, tuvastab video importimise funktsioon stseenide algus- ja lõpppunktid ning loob igast stseenist eraldi WMV-faili. Kui impordite video ühe WMV- või AVI-failina, imporditakse ja salvestatakse video DV-kaamerast arvutisse tavaliselt ühe failina. Mõnikord luuakse järgmistel põhjustel rohkem kui üks videofail.

  • Lindil oleva video vorming muutub. Kui lindil olev video salvestati algselt üht vormingut kasutades ja hiljem vormingut muudeti, luuakse iga vormingumuutuse ilmnedes uus videofail. Näiteks kui osa videost salvestati NTSC-videovormingus ja järgmine osa PAL-videovormingus, luuakse vormingu muutumisel uus fail.

  • Lindil oleva video proportsiooni muutumine. Kui lindil olev video salvestati algselt üht proportsiooni kasutades ja hiljem proportsiooni muudeti, luuakse iga proportsioonimuutuse ilmnedes uus videofail. Näiteks kui osa videost salvestati proportsiooniga 16:9 (laiekraan) ja seejärel muudeti proportsiooniks 4:3 (standard), luuakse proportsiooni muutumisel uus fail.