Video vaatamine Windows Media Playeris tervet ekraani kasutades

Te saate vaadata videot, telesaadet, DVD-d või visualiseeringuga laulu Windows Media Playeri täisekraanrežiimil. Kui Player on täisekraanrežiimil, saate juhtida taasesitust kas ekraanil kuvatavate juhtelementide abil, mis ilmuvad video peale või saate kasutada ühilduva hiire nuppe ja muid juhtelemente.

Kuva kõik

Taasesituse reguleerimine ekraanil kuvatavate juhtelementide abil

 1. Kui videot esitatakse või see on peatatud, klõpsake nuppu Kuva täisekraanPilt nupust Kuva täisekraan või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+sisestusklahv (ENTER).

  Kui lülitute täisekraanrežiimile, võidakse lühikeseks ajaks kuvada Playeri juhtelemente (sõltuvalt teie videokaardi võimalustest ja vaadatava video või DVD funktsionaalsusest). Kui te taasesituse juhtelemente ei näe ja täisekraani juhtelemente välja lülitanud pole, liigutage nende uuesti ilmumiseks hiirt.

 2. Klõpsake taasesituse juhtelementidel ekraani alumise serva lähedal.

 3. Täisrežiimile naasmiseks vajutage paoklahvi (ESC) või liigutage hiirt ja vajutage nuppu Välju täisekraanirežiimistPilt nupust Välju täisekraani režiimist.

Taasesituse juhtimine hiire abil

 1. Lülitage välja täisekraani juhtelemendid, toimides järgmiselt:

  1. Klõpsake noolt vahekaardi Praegu esitamisel all, klõpsake üksusel Veel suvandeid ja siis klõpsake vahekaardil Jõudlus.

  2. Puhastage sektsioonis DVD ja video taasesitus märkeruut Kuva täisekraani juhtelemendid.

 2. Kui videot esitatakse või see on peatatud, klõpsake nuppu Kuva täisekraanPilt nupust Kuva täisekraan või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+sisestusklahv (ENTER).
 3. Järgnev tabel näitab erinevaid hiire taasesituse juhtelemente. Kasutage hiirt järgmiste toimingute sooritamiseks.

  Selle tegemiseks Kasutage seda hiire juhtelementi
  Selle tegemiseks

  Üksuse esitamine või peatamine

  Kasutage seda hiire juhtelementi

  Klõpsake vasakut nuppu

  Selle tegemiseks

  Üksuse edasi kerimine

  Kasutage seda hiire juhtelementi

  Vajutage ja hoidke all esimest pöidlanuppu

  Selle tegemiseks

  Üksuse tagasi kerimine

  Kasutage seda hiire juhtelementi

  Vajutage ja hoidke all tagumist pöidlanuppu

  Selle tegemiseks

  Eelmisele üksusele hüppamine

  Kasutage seda hiire juhtelementi

  Klõpsake tagumist pöidlanuppu

  Selle tegemiseks

  Järgmisele üksusele hüppamine

  Kasutage seda hiire juhtelementi

  Klõpsake esimest pöidlanuppu

  Selle tegemiseks

  Helitugevuse suurendamine või vähendamine

  Kasutage seda hiire juhtelementi

  Helitugevuse suurendamiseks kerige hiire kerimisratast endast eemale ja helitugevuse vähendamiseks kerige enda suunas.

  Selle tegemiseks

  Heli vaigistamine või taastamine

  Kasutage seda hiire juhtelementi

  Vajutage kerimisratast

  Selle tegemiseks

  Muude käskude kuvamine

  Kasutage seda hiire juhtelementi

  Klõpsake parempoolset nuppu

 4. Täisrežiimile naasmiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Märkus.

 • Kõik hiired ei ole selle funktsiooniga ühilduvad.