Probleemi aruande üksikasjade vaatamine

Probleemi aruanded aitavad Windowsil probleeme tuvastada ja teid lahendustest teavitada. Kui lahendust saadaval ei ole, võivad probleemi aruande üksikasjad aidata Microsofti lahenduse loomisel.

Kui ilmneb probleem ja Windows küsib, kas soovite lahendust otsida, saate vaadata probleemi aruande üksikasju enne selle saatmist Microsoftile. Probleemi üksikasjade vaatamiseks enne aruande saatmist, klõpsake nuppu Vaata probleemi üksikasju dialoogiboksis, mis küsib kas soovite probleemile lahendust otsida.

Samuti saate aruande üksikasju vaadata arvuti probleemiajaloos. Tehke nii:

  1. Avage Probleemi aruanded ja lahendused, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Süsteem ja hooldus ning seejärel klõpsates nuppu Probleemiaruanded ja lahendused.

  2. Klõpsake vasakul paanil nuppu Vaata probleemi ajalugu.

  3. Topeltklõpsake probleemil, mida soovite vaadata.

Näpunäide.

  • Paremklõpsake probleemil, et näha lisasuvandeid sellega töötamiseks.