Mis on põhi- ja dünaamilised kettad?

Põhikettad ja dünaamilised kettad on operatsioonisüsteemi Windows kahte tüüpi kõvaketta konfiguratsioonid. Enamik personaalarvuteid on konfigureeritud põhiketastena, mida on kergeim hallata. Edasijõudnud kasutajad ja IT-professionaalid tarvitavad tavaliselt dünaamilisi kettaid, mis kasutavad arvutis mitmeid kõvakettaid andmete haldamiseks, et suurendada jõudlust ja usaldusväärsust.

Märkus

  • Ainult operatsioonisüsteemi Windows Vista Ettevõte jaWindows Vista Ultimate`i versioon toetavad dünaamilisi kettaid.

Põhiketas kasutab andmete korraldamiseks esmaseid sektsioone, laiendatud sektsioone ja loogilisi draive. Vormindatud sektsiooni kutsutakse ka draiviks (termineid draiv ja sektsioon kasutatakse sageli vahetuses). Käesolevas operatsioonisüsteemi Windows versioonis võivad põhikettal olla, kas neli esmast sektsiooni või kolm esmast ja üks laiendatud sektsioon. Laiendatud sektsioon võib sisaldada mitmeid loogilisi kettaid (kuni 128 loogilist ketast on toetatud). Põhikettal olevad sektsioonid ei saa andmeid teiste sektsioonidega jagada ega jaotada. Iga põhiketta sektsioon on ketta eraldiseisev üksus.

Dünaamilised kettad võivad sisaldada piiramatu arvu dünaamilisi draive, mis töötavad samalaadselt kõvaketastel kasutatavate esmaste sektsioonidega. Mõnede operatsioonisüteemi Windows versioonidega saate kombineerida eraldi dünaamilisi kõvakettaid üksikuks dünaamiliseks draiviks (seda nimetatkse jaotamiseks), jõudluse suurendamiseks jaotada andmeid mitmete kõvaketaste vahel (nimetataksevöötimiseks) või mitmete kõvaketsatse vahel andmeid kopeerida (kutsutakse peegeldamiseks), et tõsta arvuti töökindlust.

Windows Vista Ultimate`i ja Windows Vista Ettevõtte versioonid toetavad dünaamiliste ketaste jaotamist ja vöötimist, kuid mitte peegeldamist. (Windows Server 2008 toetab peegeldamist.) Edasijõudnud kasutajad leiavad lisateavet veebisaidilt Windows Vista Springboard ressurssi juhend.