Mis on printeri load?

Printeri load määravad ära, milliseid printeri atribuute saate hallata, näiteks printeri ümbernimetamine või ühiskasutamine, printeri juurdepääsu lubamine või keelamine ja selle määramine, kes võib printeri dokumente ja atribuute hallata. Printeri lubasid haldab tavaliselt isik, kes printeri installis või, kui printer on ühendatud äri või ettevõtte võrku, haldab seda süsteemiadministraator.

Lubasid võib määrata kõigile printeri kasutajatele või kasutajarühmale, kellel on sama tüüpi kasutajakonto. Arvuti administraatorite rühma liikmetel on näiteks luba printerite haldamiseks vaikimisi.

Windows võimaldab nelja tüüpi printeri lube:

  • Printimine. Vaikimisi saab iga kasutaja printerile saadetavaid dokumente või faile printida, printimisest loobuda, selle peatada või taaskäivitada.

  • Dokumendihaldus. Kui teil on selleks luba, võite hallata kõiki prindijärjekorras olevaid dokumente, kaasa arvatud dokumente ja faile, mida prindivad teised kasutajad. Lisateabe saamiseks vaadake Prindijärjekorra vaatamine.

  • Printerite haldamine See luba võimaldab teil printeri eelistusi ümber nimetada, kustutada, ühiskasutada ja valida. See lubab ka jagada printeri lube teistele kasutajatele ja hallata kõiki prinditöid. Arvuti administraatorite rühma liikmetel on näiteks luba printerite vaikimisi haldamiseks.

  • Eriload. Neid lube, mida tavaliselt kasutavad ainult süsteemiadministraatorid, saab kasutada, kui tekib vajadus printeri omaniku muutmiseks. Printeri LOOJA OMANIKULE antakse kõik printeri load ja see on vaikeisik, kes printeri installib.