Mis siis kui seade sünkroonib teise Windows Media Playeri teegiga?

Kui ühendate arvutisse seadme, mis sünkroonib juba muu Windows Media Playeri teegiga, siis võite sünkroonida praeguse teegiga ajutiselt, või võite lülitada seadme alati praeguse teegiga sünkroonima. Kui valite ainult ajutise sünkroonimise, siis ei ole mõned pleieri funktsioonid saadaval. Näiteks ei kopeerita teegi faili kõiki seadme meediumiteabes tehtud muudatusi. Ka alatise seadmesünkrooni partnerlusega teek ei saa eemaldada praegusesse seanssi lisatud faile ning need tuleb eemaldada käsitsi.

Kui soovite sünkroonida praeguse teegiga jäädavalt, siis jäävad kõik seadmel olevad failid sinna alles seniks, kuni te need käsitsi eemaldate. Failide käsitsi eemaldamiseks toimige nii:

  1. Käivitage programm Media Player ja seejärel ühendage seade arvutiga.

  2. Vajadusel klõpsake vahekaarti Sünkroonimine ning siis klõpsake navigeerimispaanil vastaval seadmel.

  3. Paremklõpsake faili või faile, mida soovite seadmelt eemaldada, ning siis klõpsake nuppu Kustuta.