Võrgutuvastus on võrgu säte, mis mõjutab seda, kas arvuti näeb (leiab) teisi võrgu arvuteid või seadmeid ja kas teised arvutid näevad teie arvutit.

Võrgutuvastusel on kaks võimalikku režiimi:

  • Sees

    See olek lubab teie arvutil näha teisi võrguarvuteid ja -seadmeid ning lubab teistes võrguarvutites olevatel inimestel näha teie arvutit. Nii on hõlpsam faile ja printereid ühiskasutusse anda.

  • Väljas

    See olek ei lase teie arvutil näha teisi võrguarvuteid ja -seadmeid ning teistes võrguarvutites olevatel inimestel näha teie arvutit.

Võrgukohad

Kui ühendate võrguga, peate te valimavõrgukoha. Sõltuvalt sellest millise võrgukoha te valite, Windows määrab võrgule võrgutuvastuse režiimi ja avab sellele režiimile sobivad Windows tulemüüri pordid. Lisateave võrguasukohtade kohta on artiklis Võrguasukoha valimine.