Mis on Windows Connect Now?

Microsoft Windows Connect Now (WCN) on tehnoloogia, mis aitab lihtsalt ja turvaliselt võrguseadmeid ja arvuteid konfigureerida. Lisaks lihtsale konfigureerimisele saate WCN-tehnoloogia abil oma raadiovõrgusätted USB-mäluseadmesse salvestada ja seda teistes seadmetes (nt marsruuteris) ja arvutites kasutada, mistõttu on nende võrku lisamine lihtne ja mugav.

Märkus

  • Windows Connect Now on lihtsam ja turvalisem kui käsitsikonfigureerimise meetodid, aga selle kasutamiseks peavad teie seadmed toetama WCN-funktsiooni. WCN-tehnoloogiaga ühilduvuse väljaselgitamiseks lugege seadme kasutusjuhendit või otsige seadmelt või pakendilt logosid "Serditud Windows Vista jaoks" või "Töötab operatsioonisüsteemiga Windows Vista".

Uusima Windows Connect Now tehnoloogia kasutamiseks vajate järgmist.

  • Arvuti, millele on installitud Windows Vista.

  • WCN-funktsiooni toetavad seadmed, nt marsruuter või printer.

  • USB-mäluseade (juhul kui soovite kasutada USB kaudu konfigureerimist).

Windows Connect Now võimalused on järgmised.

  • USB-konfigureerimine. Võite salvestada raadiovõrgusätted USB-mäluseadmesse ning kasutada seda arvutis või mõnes WCN-tehnoloogiat toetavas seadmes, nt marsruuteris või printeris.

  • Kaabelvõrgu (Etherneti) konfigureerimine. Etherneti kaabli kaudu saate marsruuteri või pääsupunkti ühendada arvutiga, millele on installitud Windows Vista, ja seejärel kasutada konfigureerimiseks viisardit. Pärast seadme konfigureerimist saate täiendavaid võrguseadmeid lisada juba juhtmevabalt.

  • Raadiovõrgu konfigureerimine. Kõik on sama, mis kaablivõrgu (Etherneti) seadistamise puhul, ainult kaablid puuduvad.

  • Raadiovõrguga liitumine. Saate luua ühenduse juba seadistatud marsruuteri või pääsupunktiga.

Teabe saamiseks võrgu seadistamise kohta (funktsiooniga Windows Connect Now või ilma) vaadake teemat Koduvõrgu seadistamine. Teabe saamiseks seadmete või arvutite võrku lisamise kohta (funktsiooniga Windows Connect Now või ilma) vaadake teemat Seadme või arvuti lisamine võrku.