Mida uut on toitesätete haldamises

Selles Windows versioonis on teil varasemast suurem kontroll selle üle, kuidas arvuti energiat kasutab ja haldab.

Akumõõturi kasutamine energiatarbimise jälgimiseks

Võite kasutada akumõõturit selleks, et aktiveerida mõni teine energiarežiim. Kuigi akumõõturit kasutatakse sagedamini mobiilsetel arvutitel, võib see esineda ka lauaarvutitel, mis on ühendatud USB-ühendust kasutava katkematu toite allikaga (UPS) või muu ajutise akuseadmega.

Akumõõtur asub olekualal, mis paikneb Windows tegumiribal. Akumõõturi abil on lihtne jälgida mobiilse arvuti kasutamise ajal selle voolutarbimist.

Kui viite hiirekursori aku ikooni kohale, näete aku jooksvat laetuse protsent ning energiarežiimi, mida Windows kasutab.

Pilt aku ikoonist, mis näitab aktiivset energiarežiimi ja aku laetuse taset
Aktiivse energiarežiimi ja aku laetuse taseme vaatamiseks hoidke hiirekursorit aku ikooni kohal.

Märkus

  • Paljud mobiilsed arvutid on varustatud rohkem kui ühe akuga. Akude laetuse taseme eraldi vaatamiseks klõpsake aku ikooni. Kõigi akude koondatud laetuse taseme vaatamiseks hoidke hiirekursorit ikooni kohal.

Aku ikoon näitab sedagi, kas teie mobiilne arvuti on ühendatud vooluvõrku või töötab akutoitel. Kui aku laetuse tase on madal, kuvab akumõõtur vahetult aku ikooni kohal vastava teate.

Aku ikooni ilme muutub vastavalt aku jooksvale olekule, nii et saate näha, milline on aku laetuse tase. Kui aku on laetud üle 25 protsendi, on aku ikoon roheline. Kui laetuse tase langeb 25 protsendini, ilmub rohelise aku ikooni kohale kollane kolmnurk koos hüüumärgiga (!). Kui laetus langeb tühja aku tasemeni, ilmub rohelise aku ikooni kohale punane ring koos valge tähega X.

Aku ikoonile klõpsamisel näitab akumõõtur allesjäänud laetuse taset. Akumõõturilt on teil ka võimalik vahetata aktiivset energiarežiimi (näiteks minna optimaalse jõudlusega režiimilt üle energiat säästvale režiimile).

Pilt akumõõturist, mis näitab energiarežiime ja aku laetuse taset
Akumõõtur

Energiarežiimi sätete muutmiseks või sellise energiarežiimi valimiseks, mida akumõõtur ei näita, klõpsake Veel toitesuvandeid. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Akumõõtur: korduma kippuvad küsimused.

Energiarežiimid

Selles Windows versioonis põhinevad energiahalduse sätted energiarežiimidel. Energiarežiim on kogum riistvara ja süsteemi sätteid, mis määravad, kuidas teie arvuti energiat kasutab. Energiarežiimid on abiks energia kokkuhoidmisel, süsteemi jõudluse suurendamisel või energiasäästu ja jõudluse tasakaalustamisel. Kolm vaikerežiimi—Tasakaalustatud, Energiasäästja ja Suur jõudlus—vastavad enamiku inimeste vajadustele. Teil on võimalik muuta kõigi nende režiimide sätteid või kui need teie vajadustele ei vasta, siis luua oma režiimi, kasutades ühte neist režiimidest lähtekohana.

Märkus

  • Arvuti tootja võib omalt poolt lisada täiendavaid energiarežiime.

Kuigi tasakaalustatud energiarežiim on selle Windowsi versiooni vaikimisi aktiveeritud energiarežiim, saate valida vaikerežiimiks ka muu energiarežiimi. Kui otsustate vaikeenergiarežiimi tagasi tasakaalustatud režiimiks muuta, on see igal ajal võimalik.

Järgnev tabel kirjeldab kõiki vaikerežiime.

Tasakaalustatud

See režiim tasakaalustab energiatarbe ja süsteemi jõudluse, kohandades arvuti protsessori kiirust vastavalt teie tegevusele.

Energiasäästja

See režiim säästab teie mobiilsel arvutil energiat, vähendades süsteemi jõudlust. Selle põhieesmärk on pikendada aku kasutusaega.

Suur jõudlus

See režiim tagab teie mobiisel arvutil suurima jõudluse tasemele, kohandades protsessori kiirust vastavalt teie tööle või tegevusele ja maksimeerides süsteemi jõudluse.

Toitesätete haldamine

Kõigi energiarežiimi sätete haldamine toimub juhtpaneeli suvandi Energiarežiimi suvandid abil. Lisaks saate arvuti energiatarbimise ja süsteemi jõudluse optimeerimiseks muuta täpsemaid toitesätteid. Sõltumata sellest, kui palju sätteid te muudate, saate alati taastada nende algsed väärtused.

Märkus

  • Arvuti tootja võib omalt poolt lisada täiendavaid energiarežiime ja sätteid.

Arvuti väljalülitamine toitenupu abil

Selles Windows versioonis on arvuti väljalülitamine lihtne: Piisab, kui klõpsate nuppu Toide, mis asub menüüs Start.

Toitenupu pilt
Toitenupp

Lisateabe saamiseks vaadake teemat Arvuti väljalülitamine: korduma kippuvad küsimused.