Kui teile kuvatakse sõnum, et mõned visuaalsed efektid, nagu aknaraami läbipaistvus, on välja lülitatud või kui saate sõnumi, et värviskeem on muudetud versioonile Windows Vista Basic, võib olla juhtunud üks järgnevast:

Teie käivitatud programm ei ühildu värviskeemiga Windows Aero. Kui käivitate programmi, mis ei ühildu Windows Aero värviskeemiga, lülitatakse mõned visuaalsed efektid automaatselt välja. Programmi sulgemisel lülitatakse need visuaalsed elemendid automaatselt sisse tagasi.

Teie arvutil pole piisavalt mälu kõikide avatud programmide ja samuti Windows Aero värviskeemi töös hoidmiseks. Proovige sulgeda mõned aknad või muutke värviskeem versiooniks Windows Vista Basic. Kui Windows muudab automaatselt värviskeemiks Windows Vista Basic ja soovite muuta selle peale mõndade akende sulgemist tagasi Windows Aero versiooniks, toimige järgmiselt.

Värviskeemi muutmine Windows Aero versiooniks

  1. Avage menüü Ilmesätted, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates üksust Juhtpaneel, klõpsates üksust Ilme ja isikustamine, klõpsates üksust Isikustamine ning seejärel klõpsates suvandit Akna värv ja ilme. Kui ilmesätete dialoogiboksi lehekülje alla osasse ei kuvata, klõpsake Ava klassikalise ilme atribuudid.

  2. Klõpsake loendis Värviskeem üksust Windows Aero ning seejärel nuppu OK.

Arvuti riistvarakonfiguratsioon või ekraani eraldusvõime on muudetud. Ekraani eraldusvõime, videokaardi või monitori häälestuse muutmisel ei vasta arvuti enam Windows Aero käivitamiseks vajalikele miinimumsoovitustele. Lisateavet on artiklis Windows Aero probleemide tõrkeotsing.