Programmi Windows Mail kiirklahvid

Kiirklahvidega saate sooritada mitmeid programmi Windows Mail toiminguid ja liikuda hiirt kasutamata. Kiirklahvid rakenduvad nii meilile kui uudiserühmadele, kui pole teisiti määratud.

Kuva kõik

Põhiaken, sõnumivaateaken ja sõnumisaateaken

Eesmärk Vajutage
Eesmärk

Spikriteemade avamine

Vajutage

F1

Eesmärk

Kõigi sõnumite või kogu sõnumiteksti valimine

Vajutage

CTRL+A

Põhiaken ja sõnumivaateaken

Eesmärk Vajutage
Eesmärk

Meili saatmine ja vastuvõtmine

Vajutage

CTRL+M

Eesmärk

Uue sõnumi avamine või saatmine

Vajutage

CTRL+N

Eesmärk

Kontaktide avamine

Vajutage

CTRL+SHIFT+B

Eesmärk

Meilisõnumi kustutamine

Vajutage

DEL või CTRL+D

Eesmärk

Sõnumi autorile vastamine

Vajutage

CTRL+R

Eesmärk

Kõigile vastamine

Vajutage

CTRL+SHIFT+R või CTRL+G (ainult uudiserühmades)

Eesmärk

Sõnumi edasisaatmine

Vajutage

CTRL+F

Eesmärk

Sõnumi otsimine

Vajutage

CTRL+SHIFT+F

Eesmärk

Valitud sõnumi printimine

Vajutage

CTRL+P

Eesmärk

Loendis järgmisele sõnumile liikumine

Vajutage

CTRL+>

Eesmärk

Loendis eelmisele sõnumile liikumine

Vajutage

CTRL+<

Eesmärk

Valitud sõnumi atribuutide vaatamine

Vajutage

ALT+ENTER

Eesmärk

Järgmisele lugemata sõnumile liikumine

Vajutage

CTRL+U

Eesmärk

Järgmisele lugemata uudiserühma vestlusele liikumine

Vajutage

CTRL+SHIFT+U

Põhiaken

Eesmärk Vajutage
Eesmärk

Valitud sõnumi avamine

Vajutage

CTRL+O või ENTER

Eesmärk

Sõnumi loetuks märkimine

Vajutage

CTRL+ENTER või CTRL+Q

Eesmärk

Sõnumiloendis, kaustaloendis (vastavas vaates) ja Eelvaatepaanil liikumine

Vajutage

TAB

Eesmärk

Liikumine uudiserühmale

Vajutage

CTRL+W

Eesmärk

Uudiserühma vestluse laiendamine (kõikide vastuste kuvamine)

Vajutage

VASAKNOOL või PLUSSMÄRK (+)

Eesmärk

Uudiserühma vestluse ahendamine (vastuste peitmine)

Vajutage

PAREMNOOL või MIINUSMÄRK (-)

Eesmärk

Kõikide uudiserühma sõnumite loetuks märkimine

Vajutage

CTRL+SHIFT+A

Eesmärk

Järgmisele lugemata uudiserühmale või kaustale liikumine

Vajutage

CTRL+J

Eesmärk

Uudiserühma sõnumite allalaadimine ühenduseta lugemiseks

Vajutage

CTRL+SHIFT+M

Eesmärk

Sisendkausta avamine

Vajutage

CTRL+I

Eesmärk

Liikumine kaustale

Vajutage

CTRL+Y

Eesmärk

Uudiserühma sõnumite ja pealkirjade värskendamine

Vajutage

F5

Sõnumiakna kuvamine või saatmine

Eesmärk Vajutage
Eesmärk

Sõnumi sulgemine

Vajutage

ESC

Eesmärk

Teksti otsimine

Vajutage

F3 või CTRL+SHIFT+F

Sõnumiaken—ainult saatmine

Eesmärk Vajutage
Eesmärk

Õigekirjakontroll

Vajutage

F7

Eesmärk

Sigantuuri lisamine

Vajutage

CTRL+SHIFT+S

Eesmärk

Sõnumi saatmine või uudiserühma postitamine

Vajutage

CTRL+ENTER või ALT+S

Eesmärk

Vaates Redigeeri lähteteksti töötamisel redigeerimis-, allika- ja eelvaatekaartide vahel liikumine

Vajutage

CTRL+TAB