Kõik funktsioonid ja nupud Windows Media Centeris on saadaval ka ainult klaviatuuri kasutades. Windows Media Center pakub erinevaid kiirklahve kõige enam kasutatavatele käskudele ja nuppudele, mida saate kasutada Windows Media Centeri juhtimiseks klaviatuurilt või makrodega.

Järgmises tabelis on esitatud mitmesugused Windows Media Centeri kiirklahvid.

Kuva kõik

Kiirklahvide kasutamine klaviatuuri navigeerimiseks

Järgnev tabel näitab, kuidas kasutada kiirklahve klaviatuuri navigeerimiseks.

Selle tegemiseks
Kasutage seda kiirklahvi

Windows Media Centeri avamine või naasmine Windows Media Centeri aknasse start

Windowsi klahv+ALT+sisestusklahv (ENTER)

Windows Media Centeri sulgemine

ALT+F4

Valiku aktsepteerimine

Sisestusklahv (ENTER)

Eelmisesse aknasse tagasi minemine

Tagasilüke (BACKSPACE)

Loendi esimesele liikmele liikumine

HOME

Loendi viimasele liikmele liikumine

END

Liikumine järgmisele lehele

PAGE DOWN

Liikumine eelmisele lehele

PAGE UP

Liikumine vasakule, paremale, üles või alla

NOOLEKLAHVID

Akendega režiimi ja sealt välja liikumine

ALT+ENTER

Kiirklahvide kasutamine heli kontrollimiseks

Järgnev tabel näitab, kuidas kasutada kiirklahve heli kontrollimiseks.

Selle tegemiseks
Kasutage seda kiirklahvi

Helitugevuse vaigistamine

F8

Helitugevuse vähendamine

F9

Helitugevuse suurendamine

F10

Suletud pealdise sisse või välja lülitamine

CTRL+SHIFT+C

Liikumine kausta Muusika

CTRL+M

Helifaili või laulu esitamine

CTRL+SHIFT+P

Helifaili või laulu esitamise peatamine või jätkamine

CTRL+P

Helifaili või laulu kordusesitus

CTRL+B

Järgmisele laulule hüppamine

CTRL+F

Laulu edasi kerimine

CTRL+SHIFT+F

CD rippimine

CTRL+R

Kontekstimenüü kuvamine

CTRL+D

Kiirklahvide kasutamine TV juhtimiseks

Järgnev tabel näitab, kuidas kasutada kiirklahve TV kontrollimiseks.

Selle tegemiseks
Kasutage seda kiirklahvi

Salvestatud telesaadete juurde liikumine

CTRL+O

Kavasse liikumine

CTRL+G

TV otsesaadete juurde liikumine

CTRL+T

Telesaate salvestamine

CTRL+R

TV otsesaate või salvestatud telesaate peatamine või jätkamine

CTRL+P

Telesaate salvestamise või esitamise peatamine

CTRL+SHIFT+S

Telesaate esitamise jätkamine

CTRL+SHIFT+P

TV otsesaate või salvestatud telesaate tagasi kerimine

CTRL+SHIFT+B

TV otsesaate või salvestatud telesaate edasi kerimine

CTRL+SHIFT+F

Tagasi liikumine

CTRL+B

Edasi hüppamine

CTRL+F

Kontekstimenüü kuvamine

CTRL+D

Liikumine järgmisele kanalile

PAGE UP

Liikumine eelmisele kanalile

PAGE DOWN

Kiirklahvide kasutamine raadio esitamisel

Järgnev tabel näitab, kuidas kasutada kiirklahve raadio esitamiseks.

Selle tegemiseks
Kasutage seda kiirklahvi

Suvandisse Raadio liikumine

CTRL+A

Raadio otseedastuse peatamine või jätkamine

CTRL+P

Raadio otseedastuse lõpetamine

CTRL+SHIFT+S

Raadio esitamise jätkamine

CTRL+SHIFT+P

Tagasi liikumine

CTRL+B

Edasi hüppamine

CTRL+F

Kontekstimenüü kuvamine

CTRL+D

Kiirklahvide kasutamine piltide vaatamiseks

Järgnev tabel näitab, kuidas kasutada kiirklahve piltide vaatamiseks.

Selle tegemiseks
Kasutage seda kiirklahvi

Liikumine kausta Pildid

CTRL+I

Pildi suumimine suvandi Pildi üksikasjad all

Sisestusklahv (ENTER)

Slaidiseansi esitamine

CTRL+SHIFT+P

Slaidiseansi esitamise lõpetamine

CTRL+SHIFT+S

Slaidiseansi esitamise peatamine

CTRL+P

Eelmisele pildile tagasi liikumine

ÜLESNOOL või VASAKNOOL

Järgmisele pildile edasi hüppamine

ALLANOOL või PAREMNOOL

Kontekstimenüü kuvamine

CTRL+D

Kiirklahvide kasutamine videote esitamiseks

Järgnev tabel näitab, kuidas kasutada kiirklahve videote esitamiseks.

Selle tegemiseks
Kasutage seda kiirklahvi

Liikumine kausta Videod

CTRL+E

Esitamine

CTRL+SHIFT+P

Peatamine

CTRL+P

Lõpetamine

CTRL+SHIFT+S

Tagasi kerimine

CTRL+SHIFT+B

Edasi kerimine

CTRL+SHIFT+F

Tagasi liikumine

CTRL+B

Edasi hüppamine

CTRL+F

Kiirklahvide kasutamine DVD-de esitamiseks

Järgnev tabel näitab, kuidas kasutada kiirklahve DVD-de esitamiseks.

Selle tegemiseks
Kasutage seda kiirklahvi

DVD menüüsse liikumine

CTRL+SHIFT+M

Esitamine

CTRL+SHIFT+P

Peatamine

CTRL+P

Lõpetamine

CTRL+SHIFT+S

Tagasi kerimine

CTRL+SHIFT+B

Edasi kerimine

CTRL+SHIFT+F

Liikumine eelmisele peatükile

CTRL+B

Liikumine järgmisele peatükile

CTRL+F

DVD nurga muutmine

NOOLEKLAHVID

DVD helivaliku muutmine

CTRL+SHIFT+A

DVD subtiitrite muutmine

CTRL+U