Windows Külgriba ja vidinad (ülevaade)

Windows Külgriba on pikk, vertikaalne riba, mis kuvatakse teie töölaua küljel. Külgriba sisaldab miniprogramme, mida nimetatakse vidinateks ja mis annavad kiirteavet hetkega ning pakuvad lihtsat juurdepääsu sageli kasutatavatele programmidele. Näiteks saate kasutada vidinaid pildi slaidiseansi kuvamiseks, pidevalt värskendatud pealkirjade vaatamiseks või kontaktide otsimiseks.

Pilt Windows külgmenüüst ning rakendustest
Külgriba ja vidinad

Miks kasutada külgriba?

Külgribalt saate kiiresti teavet leida ja tööriistu valida. Näiteks saate uudiste pealkirjad avatud programmide kõrval kuvada. Nii saate töötamise ajal uudistega kursis olla, te ei pea katkestama tööd, et uudiste veebisait avada.

Külgribaga saate kasutada vidinat Kanali pealkirjad, et kuvada viimaseid uudiste pealkirju teie valitud allikatest. Te ei pea katkestama tööd dokumendiga, sest pealkirjad on kogu aeg nähtavad. Kui te näete pealkirja, mis teid huvitab, saate seda klõpsata ja teie veebibrauser avab uudise otse.

Külgriba avamine

 • Avage Windowsi külgriba, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid, klõpsates nuppu Tarvikud ning seejärel klõpsates nuppu Windows Külgriba.

Külgriba alaliseks nägemiseks peate selle seadistama nii, et teised aknad seda ei kataks. Külgriba laius on fikseeritud.

Et aknad külgriba ei kataks

Külgriba jaoks vajaliku ruumi tõttu toimib see suvand kõige paremini, kui kasutate suurt või laiekraaniga kuvarit või mitut kuvarit.

 1. Avage Windows külgriba atribuudid, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates üksust Juhtpaneel, klõpsates üksust Ilme ja isikustamine ning klõpsates seejärel linki Windows külgriba atribuudid.

 2. Valige märkeruut Hoia külgriba alati muude akende peal .

 3. Klõpsake OK.

Vidinatega alustamine

Opsüsteemiga Windows kaasneb väike komplekt vidinaid, kuid ainult osa neist kuvatakse külgribal vaikimisi. Vidinate kasutamisega tutvumiseks uurigem kolme vidinat, mida näete külgribal, kui te esimest korda tarkvara Windows käivitate: Kell, Slaidiseanss ja Kanali pealkirjad.

Kuidas kell töötab?

Kui te osutate vidinale Kell, kuvatakse kaks nuppu selle parema ülanurga lähedal: nupp Sule mis on ülemine nupp ja nupp Suvandid.

Pilt rakendusest Clock (kell)
Kell

Nupu Sule klõpsamine eemaldab kella külgribalt. Selle nupu all oleva nupu klõpsamine kuvab suvandid kellaaja muutmiseks, ajavöötme muutmiseks ja teise osuti kuvamiseks.

Märkus

 • Igal vidinal ei ole suvandite nuppu. Ilma suvandite nuputa vidinatel pole muudetavaid seadeid.

Kuidas slaidiseanss töötab?

Järgmisena proovige hoida hiirekursorit slaidiseansi vidinal, mis kuvab teie arvutis olevaid pilte pideva slaidiseansina.

Pilt rakendusest Slide Show (slaidi näitamine)
Slaidiseanss

Kui te osutate slaidiseansile, kuvatakse nupud Sule ja Suvandid vidina paremas ülanurgas.

Nupu Suvandid klõpsamisel saate valida, millised pildid ilmuvad teie slaidiseansil, kontrollida piltide esitamise kiirust ja muuta piltidevahelist siirdeefekti.

Kuva kõik

Slaidiseansi piltide muutmiseks

Vaikimisi kuvab slaidiseanss ühikuid, mis on kaustas Näidispildid.

 1. Osutage slaidiseansile ning nupu Suvandid kuvamisel klõpsake seda.

 2. Ruudus Kaust klõpsake nende piltide asukohta, mida te soovite kuvada.

 3. Klõpsake käsku OK.

Slaidiseansi kiiruse ja siirdeefekti seadmiseks

 1. Osutage slaidiseansile ning nupu Suvandid kuvamisel klõpsake seda.

 2. Loendis Kuva iga pilt valige piltide kuvamise kestus sekundites.

 3. Loendis Piltidevaheline siire valige soovitud suurus.

 4. Klõpsake käsku OK.

Kuidas vidin Kanali pealkirjad töötab?

Vidin Kanali pealkirjad kuvab sageli värskendatud pealkirju veebilehelt, mis esitab kanaleid, need on tuntud ka kui RSS-kanalid, XML-kanalid, sündikeeritud sisu ja veebikanalid. Veebilehed kasutavad sageli kanaleid, et levitada uudiseid ja veebilogisid. Kanalite vastuvõtmiseks on vajalik Interneti-ühendus. Vaikeseadena ei kuva vidin Kanali pealkirjad ühtki pealkirja. Eelvalitud pealkirjade kuvamiseks klõpsake nuppu Kuva pealkirjad.

Pilt rakendusest Feed Headlines (põhitoiteliin)
Kanali pealkirjad

Kui osutate vidinale Kanali pealkirjad, kuvatakse nupud Sule ja Suvandid vidina paremas ülanurgas. Nupu Suvandid klõpsamisel saate valida kanali saadaolevate kanalite loendist. Sinna loendisse saate kanaleid lisada, mida veebist valite.

Kuva kõik

Kanali valimine veebist Internet Exploreri abil

Opsüsteemiga Windows kaasnev veebibrauser Internet Explorer otsib kanaleid igalt veebilehelt, mida külastate.

 1. Avage Internet Explorer, klõpsates nuppu StartNupu Start piltja klõpsates seejärel nuppu Internet Explorer.

 2. Liikuge veebilehele, mis sisaldab kanaleid.

  (Kui Internet Explorer leiab saadaolevad kanalid, siis Internet Exploreri tööriistaribal paiknev nupp KanalidPilt nupust Feeds (toited) muutub hallist oranžiks.)
 3. Klõpsake nupu Kanalid kõrval olevat noolt, seejärel klõpsake kuvatavast loendist soovitud kanalit.

 4. Klõpsake kuvataval veebilehel käsku Registreeri selle kanali abonendiks.

 5. Kuvatavas dialoogiboksis klõpsake käsku Aboneeri.

  Kanal peaks nüüd vidina Kanali pealkirjad jaoks saadaval olema. Kanali kuvamiseks vidina Kanali pealkirjad abil lugege järgmisi juhiseid.

Kanali kuvamiseks vidina Kanali pealkirjad

 1. Osutage vidinale, seejärel klõpsake nuppu Suvandid.

 2. Klõpsake loendis Kuva see kanal kanalit, mida soovite kuvada.

 3. Klõpsake käsku OK.

Märkus

 • Pealkirjade vahel liikumiseks osutage vidinale Kanali pealkirjad, seejärel klõpsake alla- või ülespoole suunatud nooli, mis kuvatakse all ääres.

Millised vidinad mul on?

Enne kui vidina saab külgribale lisada, peate selle oma arvutisse installima. Arvutisse installitud vidinate vaatamiseks:

 1. klõpsake külgriba ülaosas olevat plussmärki (+), et avada vidinagalerii.

  Pilt nupust Add Gadget (lisa rakendus)
  Nupp Lisa vidin
 2. Kõigi vidinate nägemiseks klõpsake kerimisnuppe.

 3. Klõpsake käsku Kuva üksikasjad ja seejärel vidinat, et näha teavet funktsioonide kohta dialoogiboksi allosas.

Pilt Windows külgmenüü rakenduste galeriist
Vidinate galerii

Te saate veebist täiendavaid vidinaid alla laadida. Vidinate leidmiseks Internetist vaadake Microsofti vidinate veebisaiti.

Vidinate lisamine ja eemaldamine

Iga installitud vidina saate külgribale lisada. Soovi korral võite mitu vidinaeksemplari lisada. Näiteks kui jälgite aega kahes ajavöötmes, saate lisada kaks versiooni vidinast Kell ja seada kummagi aja vastavalt.

Kuva kõik

Vidina lisamiseks külgribale

 1. Klõpsake külgriba ülaosas olevat plussmärki (+), et avada vidinagalerii.

  Pilt nupust Add Gadget (lisa rakendus)
  Nupp Lisa vidin
 2. Topeltklõpsake vidinat, et see külgribale lisada.

Vidina eemaldamine külgribalt

 • Paremklõpsake vidinat ja seejärel klõpsake käsku Sule vidin.

Vidinate korraldamine

Vidinaid saate korraldada mitmel viisil.

 • Kõik vidinad saab külgribale lisada.

 • Külgriba vidinate kuvamisjärjekorda saab muuta. Selleks lohistage vidin uude asukohta.

 • Mõned vidinad saab külgribale lisada ja mõned töölauale paigutada.

 • Kõik vidinad saab külgribalt eemaldada ja töölauale paigutada. Kui te vidinad sellisel viisil korraldate, siis soovite võib-olla külgriba sulgeda.

Kuva kõik

Vidina paigutamine töölauale

Te saate vidinaid külgribalt eemaldada ja need kõikjale töölauale paigutada.

 • Vidina eemaldamiseks külgribalt lohistage see töölauale. Kui soovite vidina uuesti külgribale lisada, lohistage see ükskõik millisesse külgriba ossa.

Nõuanne

 • Kui vidina lohistamine ei õnnestu, proovige lohistada muust kohast, näiteks vidina äärest või nurgast.

Külgriba sulgemine

Võib-olla soovite külgriba peita, kui olete sellelt kõik vidinad eemaldanud.

 • Paremklõpsake külgriba, seejärel klõpsake käsku Sule külgriba. Külgriba taasavamiseks paremklõpsake külgriba ikooni Pilt Windows külgmenüü programmide ikoonisttööriistariba olekualal, seejärel klõpsake käsku Ava.

Lisateabe saamiseks külgriba kohandamise kohta vaadake jaotist KülgribaWindows kohandamine.