Klippidega töötamine programmis Windows Movie Maker

Kasutades Windows Movie Makerit, saate te klippe redigeerida mitmel erineval moel. Järgnevalt loend erinevate redigeerimisviiside kohta:

 • Tükelda ja ühenda. Heli- või videoklippi tükeldades jagate te selle kaheks klipiks. Te saate ühe või mõlemad nendest klippidest omakorda väiksemateks klippideks jagada, ja nii edasi. Te saate ka ühendada teatud klippe, et luua suurem klipp.

 • Trimmi videoklipp. Te saate peita või trimmida osa heli- või videoklipist nii, et publik ei kuule või näe seda. Näiteks kui videoklipi alguses on mõne sekundi jooksul ühtset musta videot, siis te saate selle video alguse trimmida nii, et see ühtne must videokaader ei ilmu teie publitseeritud filmis.

 • Loo klippe. Te võite oma projekti kallal töötamise hõlbustamiseks soovida luua mitu väiksemat, kergemini hallatavat klippi ühest olemasolevast videoklipist. Windows Movie Maker loob klippe erinavatel viisidel, sõltuvalt klipi allikast.

Tükelda ja ühenda klippe

Kui te impordite videofaili, mida on juba tükeldatud väiksemateks klippideks mis on fotogaleriis, siis ilmuvad need klipid ka Windows Movie Makeris. Te võite klippidega töötamise hõlbustamiseks video- ja heliklippe ka käsitsi väiksemateks klippideks tükeldada. Näiteks kui teil on videoklipp, millesse te soovite panna videosiiret, siis te saate selle videoklipi tükeldada just sealt, kuhu te soovite siiret panna ning seejärel võite lisada siirde.

Vastupidiselt eelnevale, võib teil olla fail, mis on jagatud väiksemateks klippideks, mida te soovite ühendada. Kuid te saate ühendada ainult järjestikuseid klippe. "Järjestikune" tähendab, et teise klipi algusaeg järgneb koheselt esimese klipi lõpuajale. Näiteks kui teil on video- või helifail, mis oli Windows Movie Makerisse importimisel jagatud klippideks ning klipid on järjekorras nimedega klipp 1, klipp 2 ja klipp 3, siis te saaksite ühendada klipi 1 ja klipi 2, või klipi 2 ja klipi 3, aga ei saa ühendada klippi 1 ja klippi 3.

Te saate ühendada järjestikuseid videoklippe süžeeskeemil/ajajoonel või paanil Sisu enne klipi või klippide lisamist süžeeskeemile/ajajoonele.

Kuva kõik

Klipi tükeldamiseks

 1. klõpsake paanil Sisu või süžeeskeemil/ajajoonel sellel video- või heliklipil, mida soovite tükeldada.

 2. Eelvaatekuvari alt klõpsake nuppu Mängi.

 3. Kui klipp jõuab selle koha lähedale, kust te soovite seda tükeldada, siis klõpsake nuppu Peata.

 4. Kasutage eelvaatekuvari all taasesituse nuppe, et leida koht, kust soovite klippi tükeldada.

 5. Klõpsake eelvaatekuvari alt nuppu Tükelda.

Näpunäide.

 • Te saate lohistada otsinguribal oleva taasesituse indikaatori täpselt sellele kohale, kus soovite klippi tükeldada.

Klippide ühendamiseks

 1. hoidke paanil Sisu, süžeeskeemil või ajajoonel juhtklahvi all ning seejärel klõpsake järjestikel klippidel, mida soovite ühendada.

 2. Klõpsake nuppu Klipp ning seejärel käsku Ühenda.

  Uue klipi puhul kasutatakse esimese rühmas oleva klipi nime ja atribuudi teavet ning aeg reguleeritakse vastavalt.

Näpunäide.

 • Te võite ühendada samaaegselt ka rohkem kui kahte klippi kui need on järjestikused. Mitme klipi valimiseks klõpsake esimest klippi, vajutage ja hoidke all tõstuklahvi ning seejärel klõpsake viimast klippi.

Trimmi (peida) videoklipi osasid

Klippi trimmides loote te uue klipi trimmimise algus- ja/või lõpp-punkti. Trimmimise algpunkt määrab selle, millal klipp hakkab teie projektis või filmis mängima, ning trimmimise lõpp-punkt määrab mängimise lõpu. Klippi trimmides ei eemaldata trimmitud klipi osa tegelikult lähtefailist, kuid see ei ilmu teie projektis või publitseeritud filmis.

Kuva kõik

Videoklipi trimmimiseks

 1. Süžeeskeemivaates olles klõpsake nuppu Vaade ning seejärel suvandit Ajajoon.

 2. Klõpsake ajajoonel seda klippi, mida soovite trimmida.

 3. Kasutage eelvaatekuvari all olevaid taasesituse nuppe, et leida see koht, kus te soovite klippi trimmida.

 4. Toimige järgmiselt:

  • Kui taasesituse indikaator on selles kohas, kust te soovite, et valitud video- või heliklipi taasesitus algaks, siis klõpsake nuppu Klipp ning seejärel käsku Trimmi algust.

  • Kui taasesituse indikaator on selles kohas, kust te soovite, et valitud video- või heliklipi taasesitus lõppeks, siis klõpsake nuppu Klipp ning seejärel käsku Trimmi lõppu.

Märkused.

 • Te saate trimmimise alg- ja lõpp-punkti määramiseks lohistada ka trimmi pidemeid klipil. Peale ajajoonel klipil klõpsamist ilmuvad trimmi pidemed väikeste mustade kolmnurkadena klipi algusesse ja lõppu. Hoides kursorit trimmimissanga kohal, muutub kursor punaseks topelt otsaga nooleks. Klõpsake trimmimissanga ja lohistage seda klipile uue alg- ja lõpp-punkti määramiseks

  Järgnev pilt näitab trimmimissanga:

  Pilt klipi trimmimisest
 • Klippide selgemaks nägemiseks ajajoont on teil võib-olla vaja klõpsata nuppu Suurenda ajajoont üks või mitu korda. Nupp Suumi ajajoonel sisse ilmub ajajoone tööriistaribale suurendusklaasina, mille sees on plussmärk.

Trimmitud klipi tagasi võtmiseks

 1. Süžeeskeemivaates olles klõpsake nuppu Vaade ning seejärel suvandit Ajajoon.

 2. Klõpsake trimmitud klippi ajajoonel, klõpsake nuppu Klipp ning seejärel suvandit Kustuta trimmimispunktid.

Klippide loomine

Te võite oma projekti kallal töötamise hõlbustamiseks soovida luua mitu väiksemat, kergemini hallatavat klippi ühest olemasolevast videoklipist. Windows Movie Maker loob klippe erinavatel viisidel, sõltuvalt klipi allikast. Kui lähteklipp pärineb DV-kaamerast, siis loob Windows Movie Maker klipid, mis põhinevad DV-kaamera poolt algsel lindistamisel sisestatud ajatemplitel ning viib läbi ka olulised kaadri muudatused videos.

 1. Valige paanilt Sisu see videoklipp, millele te soovite klippe luua.

 2. Klõpsake nuppu Tööriistad ning seejärel suvandit Loo klippe.

Märkus.

 • Klippe saab luua automaatselt Windows Media videofailide (WMV) ja AVI-videofailide puhul, mis kasutavad DV-kodekit. Videofaili vormingute puhul ei saa klipi loomist kasutades klippe alati automaatselt luua, seega ilmub videofail Windows Movie Makeris ühe suure videoklipina. Selliste suurte videoklippide puhul tükeldage klipp käsitsi väiksemateks klippideks.