Millal iganes te avate programmi, faili või kausta, kuvatakse see teie ekraanile kastis või raamis, mida nimetatakse aken (siit sai ka Windows operatsioonisüsteem oma nime). Kuna aknad on kõikjal Windows, on tähtis aru saada, kuidas neid liigutada, nende suurust muuta või neil lihtsalt kaduda lasta.

Akna osad

Kuigi iga akna osad on erinevad, on kõigil akendel mõned ühikud ühised. Esiteks, aknad kuvatakse alati töölauale—teie ekraani põhilisele tööalale. Lisaks on enamustel akendel samad põhiosad:

Pilt programmi Notepad aknast, kus erinevad osad on sildistatud
Tüüpilise akna osad
 • Tiitliriba Kuvab dokumendi ja programmi nime (või kausta nime kui te töötate kaustas).

 • Nupud Minimeeri, Maksimeeri ja Sule. Need nupud vastavalt peidavad akna, suurendavad seda nii, et see täidab terve ekraani ja sulgevad selle (üksikasjalikumalt neist varsti).

 • Menüüriba. Sisaldab ühikuid, mida te saate programmis valikute tegemiseks klõpsata. Vaadake Menüüde, nuppude, ribade ja kastide kasutamine.

 • Kerimisriba. Laseb teil kerida akna sisu teabe nägemiseks mis hetkel vaatest väljas.

 • Piirid ja nurgad. Akna suuruse muutmiseks saate lohistada neid oma hiirekursoriga.

Teistel akendel võib olla täiendavaid nuppe, kaste ja ribasid. Kui neil on tavaliselt põhiosad ka.

Akna teisaldamine

Akna teisaldamiseks osutage hiirekursoriga Pilt hiirekursorist selle tiitelribale . Seejärel lohistage aken teie poolt soovitud asukohta. (Lohistamine tähendab ühikule osutamist, hiirenupu all hoidmist, ühiku teisaldamist kursoriga ja seejärel hiire nupu lahti laskmist.)

Akna suuruse muutmine

 • Akna suurendamiseks nii, et see täidaks terve ekraani klõpsake nuppu MaksimeeriPilt nupust Maksimeeri või topeltklõpsake akna tiitliribal.
 • Maksimeeritud akna eelneva suuruse taastamiseks klõpsake selle nuppu TaastaPilt nupust Taasta (see kuvatakse nupu Maksimeeri kohale). Või topeltklõpsake akna tiitliriba.
 • Akna suuruse muutmiseks (teeb selle väiksemaks või suuremaks), osutage suvaliselt akna piirile või nurgale. Kui hiirekursor muutub kahe tipuga nooleks (vaata pilti allpool), lohistage piiri või nurka akna vähendamiseks või suurendamiseks.

  Pilt akna ääristest suuruse muutmise kursoritega
  Lohistage akna piiri või nurka selle suuruse muutmiseks

  Maksimeeritud akna suurust ei saa muuta. Te peate esmalt selle eelneva suuruse taastama.

Märkus.

 • Kuigi enamust aknaid saab maksimeerida ja nende suurust muuta on mõned aknad, mille suurus on fikseeritud nagu dialoogiboksid.

Akna peitmine

Akna peitmist nimetatakse selle minimeerimiseks. Kui te soovite paigutada mõnda akent ajutiselt teiese kohta seda sulgemata, minimeerige see.

Akna minimeerimiseks klõpsake nuppu MinimeeriPilt nupust Minimeeri. Aken kaob töölaualt ja on nähtav ainult nupuna tegumiribal, pikal horisontaalsel ribal teie ekraani allosas.
Pilt tegumiriba nupust programmile Kalkulaator
Tegumiriba nupp

Minimeeritud akna taas töölaual kuvamiseks, klõpsake selle nuppu tegumiribal. Aken kuvatakse täpselt nii, nagu ta oli enne minimeerimist. Lisateabe saamiseks tegumiriba kohta vaadake Tegumiriba (ülevaade).

Akna sulgemine

Akna sulgemine eemaldab selle töölaualt ja tegumiribalt. Kui te olete programmi või dokumendiga lõpetanud ja ei pea selle juurde kohe naasma, sulgege see.

Akna sulgemiseks klõpsake nuppu SulePilt nupust Sule.

Märkus.

 • Kui te sulgete dokumendi ilma tehtud muutuseid salvestamata kuvatakse sõnum, mis annab teile suvandi muutuste salvestamiseks.

Akende vahel ümberlülitamine

Kui te avate rohkem kui ühe programmi või dokumendi, võib teie töölaud kiiresti aknaid täis saada. Jälgimine, millised aknad te olete avanud ei ole alati lihtne, kuna osad aknad võivad osaliselt või täielikult üksteist katta.

Tegumiriba kasutamine. Tegumiriba pakub võimalust kõigi teie akende korraldamiseks. Igal aknal on vastav nupp tegumiribal. Teisele aknale lülitamiseks lihtsalt klõpsake selle tegumiriba nuppu. Aken kuvatakse kõigi teiste akende ette, muutudes aktiivseks aknaks—selleks, millega te hetkel töötate.

Pilt, mis näitab programmi Kalkulaator programmi Minesweeper peal ning Kalkulaatori tegumiriba nupp on sisse vajutatud
Kalkulaatori tegumiriba nupule klõpsamine toob selle akna ette

Akna kergeks ära tundmiseks osutage selle tegumiriba nupule. Kuvatakse väike pilt, mida nimetatakse pisipildiks, mis näitab miniatuurset versiooni aknast. See eelvaade on eriti kasulik, kui te ei saa tuvastada akent ainult selle pealkirja alusel.

Pilt tegumiriba nupust akna eelvaatega
Akna eelvaate nägemiseks osutage tegumiriba nupule

Kui tegumiriba saab liialt nuppe täis, siis rühmitatakse sama programmi nupud ühe nupu alla, nagu on näidatud alltoodud pildil. Klõpsake nuppu, et näha menüüd rühmas olevatest ühikutest, ja seejärel valige ühik, et teha seda aktiivseks aknaks. Lisateabe saamiseks tegumiriba nuppude kohta vaadake Tegumiriba (ülevaade).

Pilt, mis näitab kolme faili ühe tegumiriba nupu alla rühmitatuna
Kolm programmi Paint akent rühmitatuna ühe tegumiriba nupu alla

ALT+TAB kombinatsiooni kasutamine Te saate lülitada eelmisele aknale vajutades ALT+TAB või vaadata läbi kõik avatud aknad ja töölaua, hoides ALTi all ja vajutades korduvalt TAB-i. Vabastage ALT valitud akna näitamiseks.

Pilt eelvaadetest, mis kuvatakse kui vajutate klahvikombinatsiooni ALT+TAB
Akende vahetamine ALT+TAB-iga

Windows Flip 3D kasutamine. Windows Flip 3D korrastab teie aknad kolmemõõtmelisse pinusse, et saaksite neid kiiresti lehitseda. Flip 3D kasutamiseks:

 1. Hoidke all Windowsi logo klahvi Pilt Windowsi logo klahvist ja vajutage Flip 3D avamiseks klahvi TAB.
 2. Hoides all Windowsi logo klahvi, vajutage korduvalt tabeldusklahvi (TAB) või keerake hiire ratast avatud akende sirvimiseks. Te võite samuti vajutada PAREMNOOLT või ALLANOOLT, et lehitseda edasi ühe akna või vajutada VASAKNOOLT VÕI ÜLESNOOLT, et lehitseda ühe akna võrra tagasi.

 3. Vabastage Windowsi logo klahv, et kuvada kõige pealmist akent pinus. Või klõpsake mingi pinus oleva akna osa, et seda akent kuvada.

Pilt akendest Flip 3D vaates
Akende vahetamine funktsiooniga Flip 3Dga

Märkus.

 • Flip 3D ja tegumiriba akende eelvaated ei tööta juhul, kui teie arvutis ei tööta Windows Aero, mis on Windows Vista esmaklassiline visuaalne kogemus. Aero ei ole saadaval versioonides Windows Vista Starter ega Windows Vista Home Basic. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Kuidas ma saan Windows Aero?

Näpunäide

 • Flip 3D saate samuti avada klõpsates nuppu Akende vahel ümberlülituminePilt nupust Akende vahel ümberlülitumine tegumiribal. Seejärel klõpsake mingile aknale pinus, et seda akent kuvada või klõpsake pinust väljaspool, et sulged Flip 3D-d ilma akende vahel ümberlülitumiseta.

Akende automaatne järjestamine

Nüüd kui te teate kuidas teisaldada aknaid ja muuta nende suurust, saate te neid järjestada töölaual oma soovi kohaselt. Te võite lasta ka Windowsil neid automaatselt järjestada ühel kolmest viisist: virnastatult, vertikaalselt pinus või kõrvuti.

Pilt akendest, mis on korrastatud kaskaadis, vertikaalses pinus või kõrvuti mustrina
Akende järjestamine kaskaadis (vasakul), vertikaalselt pinus (keskel) või kõrvuti mustrina (paremal)

Ühe nende suvandite valimiseks, paremklõpsake tegumiriba tühja ala, seejärel klõpsake käsku Kaskaadi aknad, Kuva aknad pinuna või Kuva aknad kõrvuti.

Dialoogiboksid

Dialoogiboks on spetsiaalset tüüpi aken, mis esitab teile küsimuse, lubab teil valida suvandeid toimingute sooritamiseks või annab teile teavet. Te näete dialoogibokse sageli kui mõni programm või Windows vajab teilt jätkamiseks vastust.

Pilt dialoogiboksist
Dialoogiboks

Erinevalt tavalistest akendest ei saa enamust dialoogiboksides maksimeerida, minimeerida ega nende suurust muuta. Neid saab siiski liigutada.