Heliseadme valimine kõnesünteesi taasesituseks

Saate valida kõnesünteesi (trükitud tekst suuliselt edastatud sõnadena) taasesituseks soovitud heliseadme. See funktsioon on aktiivne ainult juhul, kui arvutisse on installitud vähemalt üks heliseade. Kõnesünteesi taasesituseks heliseadme valimiseks toimige järgmiselt.

Kuva kõik

Heliseadme valimine hiire abil

 1. Klõpsake nupul Start ja seejärel suvandil Juhtpaneel.

 2. Juhtpaneelis veenduge, et olete klassikalises vaates ning kõik juhtpaneeli ikoonid on kuvatud. Kui mitte, siis klõpsake juhtpaneeli vasakpoolsel paanil oleval käsul Vaheta klassikalisele vaatele.

 3. Klõpsake dialoogiboksi Kõneatribuudid avamiseks suvandil Kõne ning seejärel sättel Heliväljund.

 4. Dialoogiboksi Kõnesünteesi heliväljundi sätted suvandis Kõnesünteesi väljund valige säte Kasuta eelistatud heliseadet. Või valige säte Kasuta seda heliväljundseadet ning klõpsake menüüs mõnel seadmel.

 5. Klõpsake suvandil Helitugevus, et avada dialoogiboks Helitugevuse regulaator, ning liigutage seejärel sätete kohandamiseks liugureid.

 6. Klõpsake muudatuste salvestamiseks OK ning seejärel juhtpaneelis nupul Sule.

Heliseadme valimine klaviatuuri abil

 1. Vajutage klahve Ctrl+Esc (või Windowsi logo klahvi), et kuvada menüü Start. Seejärel vajutage suvandi Juhtpaneel avamiseks klahvi C.

 2. Juhtpaneelis veenduge, et olete klassikalises vaates ning kõik juhtpaneeli ikoonid on kuvatud. Kui mitte, siis liikuge juhtpaneeli vasakpoolsele paanile ning vajutage suvandi Vaheta klassikalisele vaatele avamiseks tabeldusklahvi ning seejärel sisestusklahvi. Vajutage suvandi Kõne juurde liikumiseks nooleklahve ning seejärel sisestusklahvi.

 3. Dialoogiboksis Kõneatribuudid vajutage sätte Heliväljund juurde liikumiseks klahve Alt+O.

 4. Dialoogiboksi Kõnesünteesi heliväljundi sätted suvandis Kõnesünteesi väljund liikuge klahvi A abil sätte Kasuta eelistatud heliseadet juurde. Võite ka valida klahvi U abil sätte Kasuta seda heliväljundseadet ning vajutada seejärel seadmete loendisse liikumiseks tabeldusklahvi. Kasutage menüüst seadme valimiseks nooleklahve.

 5. Vajutage klahve Alt+V, et avada dialoogiboks Helitugevuse regulaator. Valige tabeldusklahvi ja nooleklahvide abil sätete tase. Vajutage dialoogiboksi Helitugevuse regulaator sulgemiseks klahve Alt+P ja X.

 6. Vajutage dialoogiboksi Kõnesünteesi heliväljundi sätted sulgemiseks tabeldusklahvi, et jõuda nupuni OK, ning vajutage seejärel sisestusklahvi. Vajutage dialoogiboksi Kõneatribuudid sulgemiseks tabeldusklahvi, et jõuda nupuni OK, ning vajutage seejärel sisestusklahvi.

 7. Sulgege juhtpaneel, vajutades klahve Alt+F ja C.