Traadita koduvõrgu loomine operatsioonisüsteemis Windows XP ilma ruuterita

Teise või kolmanda arvuti traadita võrkuühendamist ilma traadita ruuteri või eraldiseisva traadita pääsupunktita (WAP) nimetatakse arvutitevaheliseks (ad hoc) raadiovõrguks. Arvutitevahelise raadiovõrgu 802.11b saate luua Windows XP graafilise kasutajaliidese abil. Interneti-ühendust jagava hostarvuti lisamiseks ja arvutitevahelise raadiovõrgu seadistamiseks toimige järgmiselt.

Kuva kõik

Hostarvuti konfigureerimine

Esmalt peate installima peaarvutisse raadiovõrgu kaardi 802.11b ja konfigureerima selle arvutitevahelise traadita ühendusena. Pärast adapteri 802.11b installimist arvutisse tuvastab Windows XP automaatselt kaardi, installib draiverid ja kuvab teavitusalal ikooni. Kui arvuti on keskkonnas, kus on saadaval ka teised raadiovõrgud, peaks Windows automaatselt kuvama saadaolevate võrkude loendi. Kui ühtegi raadiovõrku selles piirkonnas aga pole, võib raadiovõrgu ühenduse ikoon kuvada punase „X”-i ja ei pruugi akent Raadiovõrkude kuvamine automaatselt avada. Akna avamiseks klõpsake raadiovõrgu ühenduse ikoonil.

Ärge valige sel ajal saadaolevat võrku, kui mõni neist kuvatakse loendis Saadaolevad võrgud. Kui teie arvuti oli viimati ühendatud eelistatud pääsupunktiga, eemaldage kõik eelistatud pääsupunktid. See tagab, et ühendus luuakse ainult arvutitevahelise võrguga, mida püüate konfigureerida.

Klõpsake akna ülaosas vahekaardil Täpsem. Valige suvand Ainult arvutitevahelised võrgud ja tühjendage märkeruut Ühenda automaatselt mitte-eelistatud võrkudega, kui see on valitud. Koos eelistatud võrkude eemaldamisega tagab see säte ühenduse loomise ainult arvutitevahelise võrguga.

Klõpsake uuesti vahekaardil Raadiovõrgud. Klõpsake jaotises Eelistatud võrgud käsul Lisa. Dialoogiboksis Raadiovõrgu atribuudid määratlege Võrgu nimi (SSID). Kasutage soovikohast nime, kuid ärge unustage seda kasutamast kõigi arvutite konfigureerimisel. Pidage meeles, et võrgu tüübiks on juba märgitud arvutitevaheline võrk ja seda muuta ei saa, kuna ühendus on määratud looma ainult arvutitevaheliste võrkudega.

Pärast võrgu nime (SSID) konfigureerimist dialoogiboksis Raadiovõrgu atribuudid kuvatakse uus arvutitevaheline võrk PC-kaardi ikooniga, mis näitab, et tegemist on arvutitevahelise võrguga.

Klientarvuti konfigureerimine

Pärast 802.11b Silver PC kaardi installimist teise arvutisse kuvatakse raadiovõrkude vahekaardil loend leviulatuses olevate traadita pääsupunktide või arvutitevaheliste võrkudega.

Loendis peaks olema ka uus arvutitevaheline võrk. Tõstke võrgu nimi esile ja seejärel klõpsake käsul Konfigureeri. Kuna WEP on konfigureerimata, klõpsake OK.

Ühenduse jagamine

Ühenduse jagamiseks toimige järgmiselt.

  1. Klõpsake nupul Start, seejärel suvanditel Juhtpaneel, Lülita klassikalisele vaatele ja seejärel Võrguühendused.

  2. Klõpsake jagataval ühendusel ja seejärel jaotises Võrguülesanded suvandil Muuda selle ühenduse sätteid.

  3. Klõpsake vahekaardil Täpsem ja seejärel valige märkeruut Luba teistel arvutitel luua Interneti-ühendus selle arvuti kaudu.

  4. Kui te ei kasuta muude tootjate tulemüüri ja pole Interneti-ühenduse tulemüüri veel seadistanud, valige selle funktsiooni lubamiseks märkeruut Interneti-ühenduse tulemüür (ICF).

  5. Lubage säte, et võimaldada teistel kasutajatel seda ühendust juhtida või lubada.

Pärast ICF-i konfigureerimist kuvatakse hostarvuti aknas Võrguühendus algne traadita Etherneti-ühendus ja olek nii Jagatud kui ka Lubatud. Klientarvuti võrguühenduse aknas kuvatakse ühendus hostiga kui Interneti-lüüs.

Klientarvuti(d) peaks nüüd hostarvutilt DHCP kaudu vastu võtma privaatse klassiga mittemarsruuditava IP-aadressi aadressivahemikus 192.168.0.* ja täielik Interneti-ühendus peaks olemas olema.

WEP-i konfigureerimine

Kui ühendus on edukalt loodud, naaske aknasse Võrguatribuudid ja konfigureerige arvutitevahelise võrguturbe tagamiseks WEP-sätted.

Avage hostarvutis dialoogiboks Raadiovõrgu atribuudid ja valige märkeruut Andmete krüptimine (WEP lubatud). Vaadake raadiovõrgu tootja antud dokumentatsioonist, millises vormingus ja kui pikk peab olema võti.

Kasutage kõrgeimat võimalikku krüptimistaset (võtme pikkust), mida teie riistvara ja draiverid toetavad. Veenduge ASCII-võrguvõtme kasutamisel, et valite suvalised tähemärgid, mida ei ole võimalik lihtne ära arvata. Viimane samm on konfigureerida klientarvuti(d), kasutades sama võtit ja krüptimissätteid.

Märkus

  • Täiendavaks turbeks kaaluge võtme regulaarset muutmist.