Arvuti kasutamine printimiseks, skannimiseks ja faksimiseks

Operatsioonisüsteemiga Microsoft Windows XP saate arvutit kasutada paberile printimiseks. Saate kasutada ka skannerit, et paberil olevad kujutised teisendada arvuti kujutisefailiks, mida hõlpsalt talletada ja ühiskasutusse anda. Samuti saate kasutada faksi funktsiooniga printerit või skannerit, et oma arvutiga telefoniliini abil kaugfaksiseadmele elektroonilisi dokumente saata ja neid vastu võtta.

Faili paberile printimine

 1. Avage dokument, veebileht või meil, mida soovite printida.

 2. Klõpsake menüül Fail ja seejärel käsul Prindi.

 3. Vaadake dialoogiboksis Printimine üle lehe ulatus ja koopiate arv. Kui soovite muuta printimise kvaliteeti või teisi prindisätteid, klõpsake nupul Eelistused ja seejärel suvandil Printimine.

  Windows XP prindib teie dokumendi.

Skannimine, kasutades skanneri ja kaamera viisardit

 1. Sisestage skannerisse dokument, mida soovite skannida.

 2. Klõpsake menüüs Start suvandil Kõik programmid, siis suvandil Tarvikud ja seejärel suvandil Skanneri ja kaamera viisard.

 3. Kuvatakse skanneri ja kaamera viisard. Klõpsake nupul Edasi.

 4. Klõpsake lehel Skannimise eelistuste valimine suvandil Pildi tüüp, mis vastab kõige paremini skannitavale paberile, ja klõpsake seejärel nupul Edasi.

 5. Tippige lehel Pildi nimi ja sihtkoht oma kujutisele nimi, valige failivorminguks JPG, valige kaust, kuhu skannitud kujutise soovite salvestada, ja klõpsake seejärel nupul Edasi.

 6. Windows XP skannib teie dokumendi. Klõpsake lehel Muud suvandid nupul Mitte midagi. Seejärel klõpsake nupul Edasi.

 7. Lehel Skanneri ja kaamera viisardi lõpuleviimine saate vaadata skannitud dokumenti, klõpsates kuvatud lingil. Kui te pole tulemustega rahul, klõpsake nupul Tagasi, et naasta lehele Skannimise eelistuste valimine, reguleerige sätteid ja proovige uuesti skannida. Korrake sama tegevust rahuldava tulemuse saavutamiseni. Klõpsake nupul Valmis, et viisard sulgeda ja avada kaust, mis sisaldab skannitud dokumenti.

  Kui olete dokumendi skanninud, saate selle teistele meiliga saata või faksida.

Faksimine

Saate fakse saata ja vastu võtta oma arvuti faksi/modemit kasutades. Kui faksitav dokument on paberkandjal, skannige see esmalt ja saatke seejärel skannitud kujutis. Kui võtate faksi vastu, salvestab arvuti selle kujutisefailina, mille saate salvestada või printida.

Arvuti ettevalmistamiseks fakside saatmiseks ja vastu võtmiseks ühendage esmalt oma arvuti modem telefoniliiniga, kasutades standardset telefonikaablit. Seejärel valmistage ette arvuti.

Kuva kõik

Faksikomponendi installimine

 1. Logige sisse arvuti administraatorina. Kui te pole kindel, kas teie konto on administraatori konto, võite üritada installida faksikomponenti. Kui teie kontol ei ole arvuti administraatori õigusi, saate sellekohase sõnumi ja installimine katkestatakse.

 2. Klõpsake nupul Start ja seejärel suvandil Juhtpaneel.

 3. Juhtpaneelil klõpsake suvandil Programmide lisamine või eemaldamine.

 4. Klõpsake suvandil Lisa/eemalda   Windowsi komponendid, et käivitada   Windowsi komponentide viisard.

 5. Loendis Komponendid märkige ruut Faksiteenused ja klõpsake seejärel nupul Edasi. Kui ruut Faksiteenused on juba märgitud, klõpsake käsul Loobu. Te ei pea faksikomponenti installima.

 6. Installiprogramm installib faksikomponendi. Sisestage Microsoft Windows XP CD, kui teil seda teha palutakse, ja klõpsake seejärel OK.

 7. Klõpsake nupul Valmis ja seejärel käsul Sule. Faksiteenuse konfigureerimiseks liikuge järgmisesse jaotisse.

Faksiteenuse konfigureerimine

 1. Klõpsake menüüs Start suvanditel Kõik programmid, Tarvikud, Side ja Faks ning klõpsake seejärel suvandil Faksi konsool.

 2. Käivitatakse faksi konfiguratsiooniviisard. Klõpsake nupul Edasi.

 3. Lehel Saatja teave tippige teave, mille soovite kuvada oma faksi tiitellehel. Te ei pea kõiki ruute täitma. Seejärel klõpsake nupul Edasi.

 4. Faksi konfigureerimisviisard kuvab lehe Seadme valimine fakside saatmiseks või vastu võtmiseks. Kui tahate sissetulevaid fakse vastu võtta, märkige ruut Luba vastuvõtmine. Kui arvutiga ühendatud telefoniliin on mõeldud ainult fakside jaoks, klõpsake suvandil Vasta automaatselt pärast. Kui soovite sissetulevatele faksidele vastata käsitsi, klõpsake suvandil Käsitsi vastamine. Seejärel klõpsake nupul Edasi.

 5. Lehel Edastava abonendi identifikaator (TSID) tippige teave, mida soovite kasutada ruudus TSID. Tavaliselt koosneb see faksi numbrist ja ettevõtte või teie nimest. Klõpsake nupul Edasi.

 6. Lehel Adressaatabonendi identifikaator (CSID) tippige oma teave ruutu CSID. Tipitav CSID kuvatakse faksiseadmes, kust faks pärineb. See number aitab teil veenduda, et saadate faksi õigele adressaadile. CSID on tavaliselt sama mis TSID. Klõpsake nupul Edasi.

 7. Lehel Marsruutimissuvandid valige, kas faks prinditakse automaatselt. Kui te sissetulevaid fakse automaatselt ei prindi, on need saadaval faksi konsoolis. Märkige ruut Prindi see, kui soovite kõik vastuvõetud faksid automaatselt printida. Seejärel klõpsake nupul Edasi.

 8. Lehel Faksi konfiguratsiooniviisardi lõpuleviimine klõpsake nupul Valmis.

 9. Faksi konfiguratsiooniviisard sulgub ja avaneb   Windowsi turvahoiatus. Valiku kuvamisel klõpsake käsul Tühista blokeering.

  Teie arvuti on nüüd valmis fakside saatmiseks ja ka vastuvõtmiseks, kui seda soovite. Võite kasutada faksi konsooli, et sirvida sissetulevaid või väljaminevaid fakse või käsitsi faksi vastu võtta.

Faksi saatmine

 1. Avage dokument, veebileht või meilisõnum, mida soovite faksida.

 2. Klõpsake menüüs Fail suvandil Printimine.

 3. Suvandi Printeri valimine all olevas dialoogiboksis Printimine klõpsake suvandil Faks ja seejärel suvandil Printimine.

 4. Lehel Tere tulemast faksi saatmise viisardisse klõpsake nupul Edasi.

 5. Lehel Adressaadi teave tippige adressaadi nimi ruutu Adressaat. Tippige adressaadi faksi number ruutu Faksi number. Kui soovite faksi saata mitmele adressaadile, tippige adressaatide teave vastavatesse ruutudesse ja klõpsake nupul Lisa. Adressaat kuvatakse loendis ja ruudud tühjendatakse, et saaksite sisestada täiendava adressaadi teabe. Kui olete adressaatide lisamise lõpetanud, klõpsake nupul Edasi.

 6. Lehel Tiitellehe ettevalmistamine märkige ruut Vali tiitellehe mall koos järgmise teabega. Klõpsake loendis Tiitellehe mallid soovitud mallil. Täitke ruut Teemarida ja soovi korral ka ruut Märkus. Seejärel klõpsake nupul Edasi.

 7. Lehel Ajakava klõpsake nupul Edasi.

 8. Lehel Faksi saatmise viisardi lõpuleviimine klõpsake nupul Valmis.

  Teie arvuti loob automaatselt ühenduse kaugfaksiseadmega ja saadab faksi koos tiitellehega. Kui originaal on paberkandjal, skannige see esmalt ja faksige seejärel skannitud kujutis.

Vastuvõetud fakside vaatamine

 1. Klõpsake menüüs Start suvanditel Kõik programmid, Tarvikud, Side ja Faks ning klõpsake seejärel suvandil Faksi konsool.

 2. Faksi konsoolis klõpsake suvandil Sisendkaust. Vastuvõetud faksid kuvatakse parempoolsel paanil.

Fakside käsitsi vastuvõtmine

 1. Klõpsake menüüs Start suvanditel Kõik programmid, Tarvikud, Side ja Faks ning klõpsake seejärel suvandil Faksi konsool.

 2. Klõpsake menüül Fail ja seejärel käsul Võta faks kohe vastu.

  Kuvatakse faksimonitor ja see ootab sissetulevat faksi. Kui telefon heliseb, vastab faksimonitor automaatselt, loob ühenduse kaugfaksiseadmega ja võtab faksi vastu. Kui olete faksi vastu võtnud, võite faksimonitori jätta avatuks, et automaatselt veel fakse vastu võtta, või selle sulgeda, et fakse käsitsi vastu võtta.