Kõrge kontrastsuse sisselülitamine ekraani eraldusvõime parandamiseks

Muutke ekraan kõrge kontrastsuse värviskeemi abil lihtsamini loetavaks. Saate tõsta ekraani kontrastsust alternatiivse värvikombinatsiooni abil või muuta fondi suurusi, et ekraan oleks paremini loetav.

Kuva kõik

Kõrge kontrastsuse sisselülitamine hiire abil

 1. Klõpsake nupul Start ja seejärel suvandil Juhtpaneel.

 2. Juhtpaneelis veenduge, et olete klassikalises vaates ning kõik juhtpaneeli ikoonid on kuvatud. Kui mitte, siis klõpsake juhtpaneeli vasakpoolsel paanil oleval käsul Vaheta klassikalisele vaatele.

 3. Klõpsake dialoogiboksi Hõlbustussuvandid avamiseks sättel Hõlbustussuvandid. Klõpsake vahekaardil Kuva ja valige märkeruut Kasuta kõrget kontrastsust.

 4. Klõpsake dialoogiboksi Kõrge kontrastsuse sätted avamiseks menüül Sätted. Valige soovitud suvanditele vastavad märkeruudud.

 5. Klõpsake OK, klõpsake uuesti OK ja seejärel nupul Sule.

Kõrge kontrastsuse sisselülitamine klaviatuuri abil

 1. Vajutage klahve Ctrl+Esc (või Windowsi logo klahvi), et kuvada menüü Start. Seejärel vajutage suvandi Juhtpaneel avamiseks klahvi C.

 2. Juhtpaneelis veenduge, et olete klassikalises vaates ning kõik juhtpaneeli ikoonid on kuvatud. Kui mitte, siis liikuge juhtpaneeli vasakpoolsele paanile ning vajutage suvandi Vaheta klassikalisele vaatele avamiseks tabeldusklahvi ning seejärel sisestusklahvi. Vajutage sätte Hõlbustussuvandid juurde liikumiseks nooleklahve ning seejärel sisestusklahvi.

 3. Dialoogiboksis Hõlbustussuvandid liikuge klahvide Ctrl+Tab abil vahekaardile Kuva ning valige seejärel klahvi U abil märkeruut Kasuta kõrget kontrastsust.

 4. Vajutage menüü Sätted valimiseks klahvi S.

 5. Dialoogiboksis Kõrge kontrastsuse sätted valige klahvi U abil säte Kasuta otseteed. Valige kõrge kontrastsusega ilmeskeem, vajutades esmalt klahvi Y ning seejärel üles ja alla osutavaid nooleklahve. Vajutage sätete salvestamiseks ja dialoogibokside sulgemiseks kaks korda sisestusklahvi.

 6. Sulgege juhtpaneel, vajutades klahve Alt+F ja C.