Nakkeklahvide kasutamine

Nakkeklahvid on mõeldud inimestele, kellel on raskusi hoida korraga all kaht või enamat klahvi. Kui otsetee nõuab näiteks sellist klahvikombinatsiooni nagu Ctrl+P, siis nakkeklahvid võimaldavad teil klahvide korraga allavajutamise asemel neid ükshaaval vajutada.

Kuva kõik

Nakkeklahvide sisselülitamine hiire abil

 1. Klõpsake nupul Start ja seejärel suvandil Juhtpaneel.

 2. Juhtpaneelis veenduge, et olete klassikalises vaates ning kõik juhtpaneeli ikoonid on kuvatud. Kui mitte, siis klõpsake juhtpaneeli vasakpoolsel paanil oleval käsul Vaheta klassikalisele vaatele.

 3. Klõpsake dialoogiboksi Hõlbustussuvandid avamiseks sättel Hõlbustussuvandid. Klõpsake vahekaardil Klaviatuur ja valige seejärel märkeruut Kasuta nakkeklahve.

 4. Klõpsake dialoogiboksi Nakkeklahvide sätted avamiseks menüül Sätted. Valige soovitud suvandid, valides või tühjendades vastavad märkeruudud. Klõpsake OK, uuesti OK ning seejärel juhtpaneelis nupul Sule.

Nakkeklahvide sisselülitamine klaviatuuri abil

 1. Vajutage klahve Ctrl+Esc (või Windowsi logo klahvi), et kuvada menüü Start. Seejärel vajutage suvandi Juhtpaneel avamiseks klahvi C.

 2. Juhtpaneelis veenduge, et olete klassikalises vaates ning kõik juhtpaneeli ikoonid on kuvatud. Kui mitte, siis liikuge juhtpaneeli vasakpoolsele paanile ning vajutage suvandi Vaheta klassikalisele vaatele avamiseks tabeldusklahvi ning seejärel sisestusklahvi. Vajutage sätte Hõlbustatus juurde liikumiseks nooleklahve ning seejärel sisestusklahvi.

 3. Dialoogiboksi Hõlbustussuvandid vahekaardil Klaviatuur valige klahvi U abil märkeruut Kasuta nakkeklahve.

 4. Vajutage menüü Sätted valimiseks klahvi S. Avaneb dialoogiboks Nakkeklahvide sätted ning teil on järgmised võimalused.

  • Valige klahvi U abil märkeruut Kasuta otseteed. See lubab teil nakkeklahvid sisse või välja lülitada, vajutades viis korda klahvi Shift.

  • Valige klahvi P abil märkeruut Vajuta muuteklahvi kaks korda selle lukustamiseks. See võimaldab teil muuteklahvi, nt klahve Ctrl, Alt, Shift või Windowsi logo klahvi, lukustada, kui vajutate seda kaks korda järjest.

  • Valige klahvi T abil märkeruut Lülita nakkeklahvid välja, kui kaht klahvi korraga vajutatakse. See võimaldab teil nakkeklahvid välja lülitada, kui muuteklahvi, nt klahve Ctrl, Alt, Shift või Windowsi logo klahvi, ja mõnd teist klahvi vajutatakse korraga.

  • Valige klahvi M abil märkeruut Esita muuteklahvi vajutamisel helisid. See võimaldab teil esitada tooni, mis annab märku muuteklahvi, nt klahvide Ctrl, Alt, Shift või Windowsi logo klahvi, vajutamisest, lukustamisest või vabastamisest.

  • Valige klahvi S abil märkeruut Näita nakkeklahvide olekut ekraanil. See kuvab nakkeklahvide sisselülitamisel tegumiribal nakkeklahvide ikooni.

 5. Vajutage hõlbustussuvanditest väljumiseks kaks korda sisestusklahvi.

 6. Sulgege juhtpaneel, vajutades klahve Alt+F ja C.