Meediumiteabe lisamine või redigeerimine Windows Media Playeris


Teie Windows Media Playeri teegis võib olla üksusi, millel on puuduv või vale meediumiteave (nt laulude pealkirjad, palade numbrid, esitajate nimed, albumite pealkirjad või žanrid). Selle põhjuseks võib olla vale teabe lisamine palade rippimisel CD-lt või see, et kasutasite CD-de rippimiseks mõnda muud programmi. Kuna Media Player tugineb Media Playeri teegi üksuste korraldamisel meediumiteabele, on tähtis, et kõikidel üksustel teie teegis oleks täpne ja täielik meediumiteave.

Lisateavet Playeri teegi kohta leiate teemast Windows Media Playeriga alustamine.

Meediumiteabe lisamine automaatselt

Sageli saab Media Player teie eest meediumiteabe alla laadida ja automaatselt failidele lisada. Kui näiteks ripite CD-d, saab Media Player võrguandmebaasist otsida ja alla laadida CD-l olevate palade meediumiteavet.

Samuti saab Media Player regulaarselt skannida teie Media Playeri teegi sisu, et otsida meediumiteabeta üksusi. Esmalt viib Media Player teie teegis olevad üksused vastavusse võrguandmebaasi kirjetega, seejärel laadib automaatselt alla puuduva meediumiteabe ning lisab selle teie teegis olevatele failidele.

Üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas CD rippimisel meediumiteavet automaatselt lisada või redigeerida, leiate teemast Muusika rippimine CD-lt.

Meediumiteabe lisamine või redigeerimine käsitsi

Meediumiteavet saate lisada või redigeerida ka käsitsi. Kui teie Media Playeri teegis on üksusi, millel on puuduv või vale meediumiteave, saate selle mitmel moel käsitsi parandada.

Kuva kõik

Meediumiteabe lisamine võrguandmebaasi abil

Lihtsaim viis Media Playeri teegis asuvale failile meediumiteavet lisada on otsida teavet võrguandmebaasist. See meetod on parim siis, kui andmebaasis on teavet, aga Media Player ei saa seda automaatselt teie Media Playeri teegis asuva failiga sobitada.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Paremklõpsake Media Playeri teegis soovitud üksusel ja siis käsul Otsi albumiteavet. Media Player loob Interneti-ühenduse ning kuvab dialoogiboksi Otsi albumiteavet.

  Mitme kõrvuti oleva üksuse valimiseks klõpsake esimesel üksusel, hoidke all tõstuklahvi (Shift) ning seejärel klõpsake viimasel üksusel. Mittekülgnevate üksuste valimiseks vajutage juhtklahvi (Ctrl) ning hoidke seda soovitud üksuste klõpsamise ajal all.

 3. Dialoogiboksis Otsi albumiteavet sobitage üksus või üksused loendi õige albumiga või kitsendage otsingut.

  Media Player suleb dialoogiboksi ning lisab teabe Media Playeri teeki. Mõne aja pärast (sõltub tehtud muudatuste arvust ja sellest, kas Media Player teostab parasjagu muid toiminguid) lisatakse teave failile. Et Media Player faili kohe värskendaks, klõpsake nupul Korralda ja siis käsul Rakenda meediumiteabe muudatused.

Meediumiteabe lisamine käsu Redigeeri abil

Kui teid ei häiri kogu teabe käsitsi sisestamine, võite võrguandmebaasi vahele jätta ning parandada teegiteavet redigeerimiskäsu abil otse Media Playeris.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Paremklõpsake Media Playeri teegis üksuse pealkirjal, esitaja nimel või muul meediumiteabeatribuudil ja klõpsake käsul Redigeeri.

  Kui atribuut pole Media Playeri teegis nähtav, peaksite vasakule või paremale kerimiseks kasutama Media Playeri teegi alumises servas asuvat horisontaalset kerimisriba (kui see on saadaval) või konfigureerima teegi nii, et see kuvaks vaikimisi peidetud atribuudiveerge. Lisateavet Playeri teegis kuvatavate veergude muutmise kohta leiate teemast Üksuste kuvamisviisi muutmine Windows Media Playeri teegis.

  Kui soovite mitme üksuse puhul muuta sama atribuuti, saate aja säästmiseks valida enne atribuudi paremklõpsamist üksuste rühma. Mitme kõrvuti oleva üksuse valimiseks vajutage ja hoidke valiku tegemisel all tõstuklahvi (Shift). Mittekülgnevate üksuste valimiseks vajutage juhtklahvi (Ctrl) ja hoidke seda valimise ajal all.

 3. Tippige teave, mida soovite lisada või parandada, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Teave lisatakse Media Playeri teeki. Mõne aja pärast (sõltub tehtud muudatuste arvust ja sellest, kas Media Player teeb parasjagu muid toiminguid) lisatakse teave ka failile. Et Media Player faili kohe värskendaks, klõpsake nupul Korralda ja siis käsul Rakenda meediumiteabe muudatused.

 4. Korrake vajadusel samme 1 ja 2 teiste atribuutide parandamiseks.

  Märkused

  • Mõnda atribuuti (nt pikkust, suurust ja bitisagedust) ei saa redigeerida.

  • Mõnel atribuudil (nt kaasesitajal ja žanril) võib olla mitu semikoolonitega eraldatud kirjet.

Meediumiteabe lisamine üksusi lohistades

Kui teie Media Playeri teegis on õige meediumiteabega üksused ja soovite nende atribuute mõnele vale teabega üksusele kopeerida, saate seda teha kiiresti, lohistades vale üksuse õige üksuse kohale.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake Media Playeri teegi navigeerimispaanil soovitud vaatel, nt Esitaja, Album või Žanr.

 3. Lohistage üksikasjapaanil vale meediumiteabega üksus õige meediumiteabega üksuse kohale.

  Näiteks lohistage album „Unknown Album” albumi „Giant Steps” kohale. Kõik üksused albumis „Unknown Album” lisatakse albumisse „Giant Steps”.

 4. Kinnitusdialoogiboksi kuvamisel klõpsake nupul Jah.

Meediumiteabe ülekirjutamise vältimine

Kui olete oma failidele juba mõnda aega meediumiteavet lisanud, peaksite kontrollima, ega Media Player neid hiljem üle ei kirjuta.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake Media Playeri teegis nupul Korralda, seejärel käsul Suvandid ja siis vahekaardil Teek.

 3. Veenduge, et alal Failide automaatsed meediumiteabe värskendused oleks märgitud suvand Lisa ainult puuduv teave (see on vaikimisi märgitud).

  See takistab Media Playeril õige meediumiteabe tahtmatut ülekirjutamist vale meediumiteabega, mis võib võrguandmebaasis saadaval olla.

  Märkus

  • Kui kasutate meediumiteabe käsitsi allalaadimiseks võrguandmebaasist käsku Otsi albumiteavet, kirjutatakse meediumiteave üle märgitud suvanditest hoolimata.Kas vajate rohkem abi?