Mida peaks teadma enne TV-tuuneri lisamist Windows Media Centeriga kasutamiseks?


TV-tuuner on seade, mis võimaldab ühendada TV-signaali arvutiga. Windows Media Centeri ja ühilduva TV-tuuneri abil saate arvutil vaadata TV otsesaateid ja filme ning salvestada programme edaspidiseks vaatamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake teemasid Televisioon teie arvutis: telesignaalide ja TV-tuunerite mõistmine ja Telesignaali häälestamine Windows Media Centeris.

TV-tuuneri ostmine

Tänapäeval on müügil paljude eri tootjate TV-tuunerid. Mõni TV-tuuner on isegi varustatud Media Centeri kaugjuhtimispuldiga, mis lubab vahetada kanalit, salvestada saateid ja teha muudki – seda kõike ruumi teisest otsast. TV-tuuneri ostmisel pidage silmas nelja järgmist põhitüüpi.

 • Sisemine TV-tuuneri kaart, mis tuleb paigaldada arvuti sisse.

 • Väline TV-tuuner, mis ühendatakse vabasse USB-porti või porti IEEE 1394 teie arvutil.

 • TV-võrgutuuner, mis ühendatakse marsruuteri vabasse Etherneti porti.

 • Väline TV-tuuneri kaart, mille saab ühendada sülearvuti CardBusi või ExpressCardi pessa.

Saadaval on mitmeid eri tüüpi TV-tuunereid ja on väga tähtis, et valite sellise, mis ühildub TV-signaaliga. Tuuneriga ühilduvate signaalide kohta leidub teavet selle pakendis või külastage tootja veebilehte.

Et määrata, millised TV-tuunerite mudelid teie arvuti häälestusega ühilduvad, võtke ühendust arvuti tootjaga või minge veebisaidile Windows Logo'd Products List.

TV-signaali vastuvõtt

TV-signaali vastuvõtuks arvutil peavad signaali tüüpi toetama nii TV-tuuneri riistvara kui ka Media Center. Pärast ühilduva TV-signaali ühendamist arvutiga häälestage signaal Media Centeris telesaadete ja filmide vaatamiseks ning salvestamiseks. Telesaadete tüüp, mida on arvutil võimalik vaadata ja salvestada, oleneb järgmisest.

 • Arvutis kasutatavad süsteemiressursid. See hõlmab protsessori kiirust, mälu ja videokaardi jõudlust, samuti vabu porte.

 • Teie asukoht, sealhulgas edastatavad signaalitüübid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku kaabel- või satelliit-TV teenusepakkujaga.

 • Kas TV-signaal on analoog- või digitaalsignaal. Analoogsignaale saadetakse mõnikord kaabli, satelliitside või õhuantenni kaudu. Digitaalsignaale levitatakse samal viisil, kuid need on ette nähtud analoogsignaaliga võrreldes parema kvaliteediga pildi ja heli tagamiseks. Täpsemat teavet mitmesuguste signaalitüüpide kohta, mis ühilduvad Windows Media Centeriga, leiate teemast Telesignaalid, mida Windows Media Center toetab.

 • TV-tuuneri riistvara, sealhulgas vastuvõetav signaalitüüp. Lisateavet leiate teemast Teave TV-tuuneri kohta või võtke ühendust riistvara tootjaga.

 • Antenni tüüp, mis on arvutiga ühendatud. (See kehtib vaid juhul, kui võtate TV-signaali vastu õhuantenni abil.)

TV-tuunerite lisamine arvutile

Kui arvutiga on ühendatud üksainus TV-tuuner, saate Media Centeris korraga vaadata või salvestada vaid ühte otsesaadet. Kui arvutiga on ühendatud kaks TV-tuunerit või kaksiktuunerseade, saate teha järgmist.

 • Vaadata TV-otsesaateid ühel kanalil ja salvestada samaaegselt saadet teisel kanalil.

 • Salvestada korraga kahte eri telesaadet, mis käivad samaaegselt kahel erineval kanalil.

 • Vaadata salvestatud saadet ja salvestada otsesaadet samaaegselt kahel eri kanalil.

Enne TV-tuunerite arvutile lisamist pidage silmas järgmist.

 • Peate võib-olla installima iga ühendatava TV-tuuneri jaoks omaette draiveri. Teavet uusima draiveri allalaadimise ja installimise kohta leiate teemast Mittetöötava riistvara draiveri värskendamine. Võite draiveriteabe hankimiseks külastada ka arvuti või TV-tuuneri tootja veebisaiti.

 • Media Center toetab maksimaalselt nelja analoog-TV-tuunerit ja nelja digitaal-TV-tuunerit arvuti kohta. (Kui konfiguratsiooni kuuluvad digitaalkaabli tuunerid, on maksimum neli digitaalkaabli tuunerit.)

 • Kui arvutiga on ühendatud mitu sama tüüpi TV-tuunerit, peab neil olema sama signaaliallikas. Näiteks kui teil on kaks analoog-TV-tuunerit ning kaabel-TV analoogsignaal tuleb koaksiaalkaabli kaudu otse seinapistmikust, võite signaali enne arvutiga ühendamist jagada jaoturi abil.

 • Mitut TV-tuunerit sisaldava seadme kasutamisel (nagu näiteks kaksiktuuner või liittuuner) tuvastab Media Center iga tuuneri eraldi seadmena. Ühte kaksikanaloogtuunerit käsitletakse näiteks kahe analoogtuunerina.

 • Kui teil on analoogtuuner ning kavatsete paigaldada digitaalkaabli tuuneri (eriseade digitaalkaablisignaali vastuvõtuks), peate analoog-TV-tuuneri desinstallima. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Digitaalkaabli tuunerid: korduma kippuvad küsimused. (See piirang ei kehti, kui võtate digitaalsignaali vastu satelliitside või õhuantenni kaudu.)

 • Võite lisada mitu TV-tuuneri riistvaraseadet, mis lubavad vastu võtta kõrglahutusega telesaateid. Teil võib näiteks olla kaks digitaal-TV-tuunerit, mis toetavad digitaalsignaali (nagu näiteks ATSC või ClearQAM), ja kaks digitaalkaabli tuunerit.Kas vajate rohkem abi?