Programmide, süsteemisätete ja failide varundus


Saate luua süsteemitõmmise, mis sisaldab Windowsi koopiat ja koopiaid teie programmidest, süsteemisätetest ja failidest. Süsteemitõmmis talletatakse seejärel algsetest programmidest, sätetest ja failidest eraldi asukohas. Saate seda tõmmist kasutada oma arvuti sisu taastamiseks kõvaketta või kogu arvuti rikke korral.

Kui kasutate failide varundamiseks Windowsi varundust, saate sellel lasta teha süsteemitõmmise iga kord, kui teie failidest varukoopia tehakse. Failid saab salvestada USB-mäluseadmele, CD-dele, DVD-dele või kõvakettale. Süsteemipilt tuleb salvestada kõvakettale. Süsteemipilt sisaldab vaikimisi ainult neid draive, mida Windows töötamiseks vajab.

Kui soovite lisada süsteemipildile täiendavaid draive, saate luua süsteemipildi käsitsi. Kui loote süsteemipildi käsitsi, saate selle salvestada USB-mäluseadmele, CD-dele, DVD-dele või kõvakettale. Süsteemipildi loomiseks tehke järgmist. Süsteemipiltide kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Mis on süsteemipilt?

Märkus

  • Draivi süsteemitõmmise loomiseks peab see olema vormindatud NTFS-failisüsteemiga. Kui salvestate süsteemipildi kõvakettale või USB-mäluseadmele, tuleb see vormindada NTFS-failisüsteemiga. NTFS-i kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Kõvaketta või sektsiooni NTFS-vormingusse teisendamine.

Vaadake seda videot ja saate teada, kuidas varundada programme, süsteemisätteid ja faile (0:45)

Programmide, süsteemisätete ja failide varundus

  1. Varundamis- ja taastamiskeskuse avamiseks klõpsake nuppu Start button Nupu Start pilt, seejärel käsku Juhtpaneel, käsku Süsteem ja hooldus ja siis käsku Varundus ja taaste.

  2. Klõpsake vasakul paanil lingil Süsteemipildi loomine ja seejärel täitke need juhised. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

Süsteemitõmmiste eri versioonide talletamine

Kui salvestate süsteemitõmmised sisemisele või välisele kõvakettale või CD-dele või DVD-dele, saate talletada süsteemitõmmiste eri versioone. Sisemistele või välistele kõvaketastele salvestamisel kustutatakse vanemad süsteemitõmmised, kui draivil kettaruumi napib. Kettaruumi säästmiseks võite süsteemitõmmiseid ka käsitsi kustutada. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Millised varundussätted peaksin valima kettaruumi maksimaalseks säästmiseks?

Kui talletate oma süsteemi tõmmiseid võrguasukohas, saate iga arvuti kohta säilitada üksnes kõige värskema süsteemitõmmise. Süsteemitõmmised salvestatakse vormingus draiv\WindowsImageBackup\arvuti nimi\. Kui teil on olemasolev süsteemitõmmis arvuti jaoks juba olemas ja loote sama arvuti jaoks uue tõmmise, kirjutatakse vana süsteemitõmmis uuega üle. Kui soovite olemasolevat süsteemitõmmist säilitada, saate selle kopeerida mõnda teise asukohta enne uue süsteemitõmmise loomist, tehes järgmist.

  1. Liikuge süsteemitõmmise asukohta.

  2. Kopeerige kaust WindowsImageBackup uude asukohta.