Akumõõtur: korduma kippuvad küsimused


Siin on mõned vastused korduvatele küsimustele akuikooni ja akumõõturi kohta. Kui teil on probleeme akuga, vaadake teemat Lahendused levinud akuprobleemidele.

Kuva kõik

Miks pole olekualal näha akuikooni?

Ikoon võib olla peidetud. Akuikooni saab nähtavale tuua järgmiselt.

 1. Paremklõpsake tegumiribal tühjal alal ja seejärel klõpsake suvandil Atribuudid.

 2. Klõpsake jaotises Olekuala nupul Kohanda.

 3. Dialoogiaknas Olekuala ikoonid klõpsake valikul Süsteemiikoonide sisse- või väljalülitamine.

 4. Lehel Süsteemiikoonide sisse- või väljalülitamine klõpsake jaotises Käitumine valikul Sees (see valik asub valiku Toide kõrval ripploendis) ja klõpsake siis nupul OK.

  Süsteemiikoonide lehe pilt
  Süsteemiikoonide leht

Kui teil ei õnnestu energiasätteid muuta, võib selle põhjuseks olla aku puudumine. Teine võimalus on, et neid sätteid haldab teie süsteemiadministraator. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Miks Windows ei lase süsteemisätteid muuta?

Märkused

 • Kui kasutate lauaarvutit ilma katkematu toite allikata (UPS) või kui kasutate UPS-seadet, mis on arvutiga ühendatud jadakaabliga, siis akuikooni ei kuvata.

 • Kui kasutate USB abil ühenduvat UPS-i ning te ei näe olekualal akuikooni, kontrollige, et UPS-i USB-kaabel oleks ühendatud teie arvuti USB-pordiga. Kui USB-kaabel on USB-pordiga ühendatud, ent akuikooni pole endiselt, otsige teavet UPS-iga kaasas olnud CD-plaadilt või värskendage UPS-i seadmedraiver. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Draiverite värskendamine: soovitatud lingid.

Miks akuikoon pidevalt muutub?

Akuikooni ilme muutub sõltuvalt sellest, kas teie arvuti on ühendatud vooluvõrku või töötab akutoitel. See näitab, kas aku laeb või on täielikult laetud. Akuikoon näitab ka allesjäävat aku laetuse taset 10-protsendiste sammude kaupa ning selle välimus muutub, kui aku laetus langeb madalale või kriitilisele tasemele. Ikooni välimus muutub ka siis, kui akut ei leitud.

Järgnev tabel selgitab erinevate akuikoonide tähendust.

Aku olek Ikoon Selgitus
Aku olek

Arvuti on sisse lülitatud.

Ikoon
Aku laadimise ikooni pilt
Selgitus

Akuikoon vilgub lühidalt kohe pärast arvuti vooluvõrku ühendamist. Aku laadimise ajal kasvab akuikooni näit 10-protsendiste sammudega, alustades 10 protsendi juurest. Kui akuikooni näit ei kasva, ei pruugi aku oma laetuse taset arvutile edastada. Kui teie arvuti on olnud küll pikka aega vooluvõrku ühendatud, ent aku laetuse tase jääb madalaks, võib esineda probleem arvuti riistvaraga. Kui teil on vanem aku, võib see küll olla täiesti laetud, aga akuikoonil ei näidata 100-protsendilist laetust.

Aku olek

Aku on täielikult laetud.

Ikoon
Täis laetud aku ikooni ja selle kõrval universaalse pistiku pilt
Selgitus

Teie arvuti on ühendatud vooluvõrku ja aku on täielikult laetud.

Aku olek

Arvuti töötab akutoitel ning aku tühjeneb.

Ikoon
Tühjeneva aku ikooni pilt
Selgitus

Kui arvuti töötab akutoitel, näitab ikoon allesjäävat laetuse taset 10-protsendiste sammudega, kuni see langeb aku tühjenemise tasemeni.

Aku olek

Aku hakkab tühjaks saama.

Ikoon
Vähese täitumusega aku ikooni pilt
Selgitus

Aku laetus on vähenenud aku tühjenemise tasemeni.

Märkus Kui määrate aku tühjenemise taseme kõrgemaks kui 25 protsenti, siis aku tühjenemise hoiatusikooni ei kuvata. Teavet aku tühjenemise taseme muutmise kohta vaadake teemast Kuidas muuta tühjeneva aku teatise taset?.

Aku olek

Aku on tühjenenud kriitilise piirini.

Ikoon
Akuikooni pilt, kui aku tase on jõudnud kriitilisele tasemele
Selgitus

Akusse on jäänud energiat kriitilisel määral. Vaikimisi, kui teie aku energiatase jõuab kriitilise piiri tasemeni, kuvab akuikoon kriitilise aku energiataseme teate ning sülearvuti siirdub talveunerežiimi.

Teavet aku kriitilise taseme muutmise kohta vaadake teemast Kuidas muuta tühjeneva aku teatise taset?

Aku olek

Aku olek on teadmata.

Ikoon
Akuikooni pilt, kui aku täitumuse taset ei saa määrata
Selgitus

Allesolevat aku täituvuse protsenti ei saa määrata.

Aku olek

Windows ei leia akulahtrist akut või ei tööta aku õigesti.

Ikoon
Sellise ikooni pilt, mis näitab, et akut ei leitud või aku on kõlbmatu
Selgitus

Arvuti on sisse lülitatud ning akut kas ei leita või ei tööta aku õigesti. Aku ei pruugi olla lahtrisse korralikult paigaldatud või on probleem aku või arvuti riistvaras. Lisateabe saamiseks vaadake oma akuga kaasas olnud dokumente või külastage tootja veebisaiti.

Miks akumõõturil näidatud allesjääv aeg mõnikord nii kiiresti muutub?

Arvuti energiatarve muutub pidevalt sõltuvalt käsilolevast tegevusest ning sellele kuluvast ajast. Näiteks DVD vaatamine kulutab akut märksa rohkem kui meilisõnumi lugemine ja kirjutamine. Neil põhjustel hilineb akumõõtur sageli aku laetusest ja allesjäävast kasutusajast teatamisega. Lisateavet leiate teemast Kui täpne on akumõõtur?

Kuidas peita olekualal olevat akuikooni?

 1. Paremklõpsake tegumiribal tühjal alal ja seejärel klõpsake suvandil Atribuudid.

 2. Klõpsake jaotises Olekuala nupul Kohanda.

 3. Dialoogiaknas Olekuala ikoonid klõpsake valikul Süsteemiikoonide sisse- või väljalülitamine.

 4. Klõpsake lehel Süsteemiikoonide sisse- või väljalülitamine noolel valiku Toide kõrval, klõpsake valikul Väljas ning klõpsake siis nupul OK.

Kuidas valida, millised energiarežiimid kuvatakse akumõõturil?

Akumõõtur võib kuvada kaht energiarežiimi.

Energiasäästurežiimi näitava akumõõdiku pilt
Energiarežiimi näitav akumõõtur

Selleks et valida, millised energiarežiimid kuvatakse akumõõturil

 1. Energiarežiimi suvandite avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, siis käsku Juhtpaneel, seejärel käsku Süsteem ja turve ja siis käsku Energiarežiimi suvandid.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Lehel Valige energiarežiim klõpsake valikul Lisarežiimid ning valige vajalik režiim. Valiku Lisarežiimid all kuvatakse kõik teie loodud ja teie sülearvuti tootja poolt kaasa pandud režiimid.

  • Looge uus energiarežiim. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Energiarežiimi muutmine, loomine ja kustutamine.

  Vaikimisi muudetakse teie valitud või loodud energiarežiim aktiivseks režiimiks ning see kuvatakse akumõõturil. Teise plaani aktiveerimiseks valige see loendist.

Miks ma ei saa akumõõturilt energiarežiimi valida?

Teil ei pruugi olla eri energiarežiimide valikuks vajalikke kasutajaõigusi. Kui teie arvuti on organisatsiooni (nt kooli või äriühingu) omand, võib vastava organisatsiooni süsteemiadministraator olla juba määratlenud aktiivse energiarežiimi, jätmata teile valikuvõimalust.Kas vajate rohkem abi?