CD või DVD kirjutamine Windows Media Centeris


Windows Media Centeris on CD-de ja DVD-de kirjutamiseks mitu võimalust. Kui teate, milleks soovite kirjutatud plaati kasutada, on lihtsam otsustada, milline võimalus on parasjagu parim.

CD-de kirjutamiseks peab arvutiga olema ühendatud või arvutisse paigaldatud CD-kirjuti. See, millist tüüpi CD peaksite salvestamiseks valima, sõltub konkreetse CD-kirjuti toetatavatest tüüpidest ja teie eelistustest. Näiteks võite CD-de kirjutamiseks kasutada kas tühja CD-R- või CD-RW-plaati, kuid kõik CD-mängijad ei toeta CD-RW-plaate.

Mõned digitaalsed meediumifailid võivad olla kaitstud. Kui nii, siis ei pruugi teil sõltuvalt failidega seotud meediumi kasutusõigustest nende CD-le või DVD-le kirjutamine õnnestuda.

Kuva kõik

Mida on vaja?

Alustamiseks vajate järgmisi seadmeid ja vahendeid.

 • CD- või DVD-kirjuti (vahel nimetatakse ka CD- või DVD-salvestusdraiviks).

  Peaaegu kõigil uuematel arvutitel on CD-kirjuti, mille abil saab kirjutada heli- ja andme-CD-sid. Mõnes arvutis on CD-/DVD-kirjuti liitseadmena, mille abil saab kirjutada heli- ja andme-CD-sid ning andme-DVD-sid.

  Kui te ei tea, milline kirjuti teie arvutis on, lugege arvutiga kaasa saadud dokumentatsiooni.

 • Tühi CD või DVD.

  Vajatava plaadi tüüp sõltub sellest, milline kirjuti teil on ja mis tüüpi plaati soovite kirjutada.

  Heli-CD-d. Parim valik on CD-R-vorming, kuna see on võrdlemisi odav ja ühildub suurima hulga taasesitusseadmetega.

  Andme-CD-d. CD-R rahuldab pea kõigi kasutajate vajadused. Kui aga soovite, et hiljem oleks võimalik plaadi sisu kustutada ja plaadile uusi faile lisada, valige CR-RW. Võtke siiski arvesse, et CD-RW-plaadid on tavaliselt kallimad kui CD-R-plaadid ja mitte kõik CD-mängijad ei toeta CD-RW-plaate.

  Andme-DVD-d. Kui plaanite kirjutada kõik soovitud failid plaadile ühe salvestuskorraga, valige DVD-R-plaat või DVD+R-plaat. Kui soovite, et hiljem oleks võimalik plaadi sisu kustutada ja plaadile uusi faile lisada, valige DVD-RW või DVD+RW. Võtke arvesse, et vaid teatud DVD-kirjutid toetavad kõiki nimetatud tüüpi plaate, ülejäänute plaaditüübivalik on väiksem. Lisateavet leiate arvutiga kaasa saadud dokumentatsioonist.

Salvestatud telesaate või muude videofailide DVD-videoplaadile kirjutamine

Salvestatud telesaateid või muid videofaile võite kirjutada DVD-ketastele, mida saab esitada ka tavaliste DVD-mängijatega.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, käsul Kõik programmid ja seejärel käsul Windows Media Center.
 2. Kui Media Center ei ole täisekraanrežiimis, klõpsake nupul MaksimeeriNupu Maksimeeri pilt.
 3. Sisestage tühi salvestatav DVD oma DVD-kirjutisse.

 4. Klõpsake ilmuval teatisel Kirjuta CD või DVD.

  Kui teatist ei kuvata, liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud ja klõpsake siis nupul Kirjuta CD/DVD.

 5. Klõpsake lehel Valige plaadi vorming nupul Video-DVD ja siis nupul Edasi.

 6. Tippige DVD nimi ja klõpsake siis nupul Edasi.

 7. Klõpsake lehel Valige meedium nupul Salvestatud TV või Videoteek ja siis nupul Edasi.

 8. Valige plaadile kirjutatavad üksused (valitud üksuste kohal või kõrval kuvatakse vastavad märked) ja klõpsake siis nupul Edasi.

 9. Kui soovite lisada plaadile veel telesaateid või videofaile, klõpsake lehel Vaata ja redigeeri loend nupul Lisa veel.

 10. Korrake juhiseid 5-7 seni, kuni kõik soovitud salvestatud telesaated ja videod on plaadile lisatud.

 11. Klõpsake lehel Vaata ja redigeeri loend nupul Kirjuta DVD.

 12. Klõpsake teatiseaknas Koopia käivitamine nupul Jah.

 13. Kui plaat on kirjutatud, klõpsake teatiseaknas Kirjutamise lõpuleviimine nupul Valmis.

Märkused

 • Sõltuvalt kolmest järgmisest tegurist võib telesaadete DVD-le kirjutamine mõnevõrra aega võtta. Nendeks teguriteks on lisatavate videofailide pikkus, arvuti süsteemiressursid ja DVD-kirjuti kiirus.

 • Otse-TV sisu esitamiseks ja salvestamiseks Windows Media Centeris on vajalik analoog- või digitaal-TV tuuneri olemasolu. Kui teie arvutiga TV-tuunerit algselt kaasas polnud, on võimalik, et saate selle lisada. Teavet TV-tuuneri hankimise kohta leiate teemast Mida peaksin teadma enne TV-tuuneri lisamist Windows Media Centeriga kasutamiseks?.

Muusikaga DVD slaidiseansi loomine

Saate luua DVD-slaidiseansi ja kirjutada selle salvestamist võimaldavale DVD-le. DVD-slaidiseanss sisaldab siirdeefektiga pilte, mille taustal kõlab muusika. Selliseid DVD-sid saab esitada nii DVD-mängijaga kui ka mõnes muus arvutis.

Kirjutatud DVD-lt slaidiseansi esitamisel kuvatakse pildid 7-sekundilise intervalliga DVD-le lisamise järjekorras. Ka taustamuusika kõlab samas järjestuses, milles selle lisasite. Jättes muusikafailid lisamata, saate luua ka muusikata slaidiseansse.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, käsul Kõik programmid ja seejärel käsul Windows Media Center.
 2. Kui Media Center ei ole täisekraanrežiimis, klõpsake nupul MaksimeeriNupu Maksimeeri pilt.
 3. Sisestage tühi salvestatav DVD oma DVD-kirjutisse.

 4. Klõpsake ilmuval teatisel Kirjuta CD või DVD.

  Kui teatist ei kuvata, liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud ja klõpsake siis nupul Kirjuta CD/DVD.

 5. Klõpsake aknas Valige plaadi vorming nupul DVD-slaidiseanss ja seejärel nupul Edasi.

 6. Tippige slaidiseansi nimi ja klõpsake siis nupul Edasi.

 7. Klõpsake lehel Valige meedium nupul Muusikateek ja siis nupul Edasi.

 8. Valige aknas Muusika valimine slaidiseansile lisatavad helifailid ja klõpsake siis nupul Edasi.

 9. Klõpsake aknas Loendi vaatamine ja redigeerimine nupul Lisa veel.

 10. Klõpsake lehel Valige meedium nupul Pilditeek ja siis nupul Edasi.

 11. Klõpsake aknas Piltide valimine kausta, mis sisaldab slaidiseanssi kaasatavaid pilte. Klõpsake igal pildil, mille soovite slaidiseansile lisada, ja seejärel nupul Edasi.

 12. Kui olete kõik soovitud pildid ja muusikapalad slaidiseanssi lisanud, klõpsake aknas Vaata ja redigeeri loend nupul Kirjuta DVD.

 13. Klõpsake teatiseaknas Koopia käivitamine nupul Jah.

 14. Kui plaat on kirjutatud, klõpsake teatiseaknas Kirjutamise lõpuleviimine nupul Valmis.

Märkus.

 • Autoriõigustega kaitstud materjali volitamata kasutamine ja/või paljundamine võib olla Ameerika Ühendriikide ja/või teiste riikide/regioonide autoriõiguse seaduse rikkumine. Autoriõigustega kaitstud materjal sisaldab (kuid ei ole nendega piiratud) tarkvara, dokumentatsiooni, graafikat, laulusõnu, fotosid, pilte, animatsioone, filme ja videoklippe ning nii heli kui ka muusikat (ka MP3-vormingus). Ameerika Ühendriikide ja rahvusvaheliste autoriõiguse seaduse rikkumine võib tähendada teile märkimisväärseid tsiviil- ja/või kriminaalkaristusi.Kas vajate rohkem abi?