CD või DVD kirjutamine Windows Media Playeri abil: korduma kippuvad küsimused


Windows Media Playerit saate kasutada arvutist muusika, piltide ja videote kopeerimiseks tühjale CD-le või DVD-le. Seda toimingut nimetatakse kirjutamiseks.

Windows Media Playeri pilt
CD kirjutamine Windows Media Playeriga

Põhjuseid, miks meediumifaile Media Playeris plaadile kirjutada, võib olla mitu. Näiteks kui teil seisab ees pikk autosõit, soovite võib-olla valida teegist meeleolukad laulud, kirjutada need CD-le ja hiljem autos kuulata. Valitud laulud võivad olla vanad lemmikud, mille olete varem oma plaadikogust rippinud, või uued palad, mille olete hiljuti võrgupoest ostnud.

Lisateavet Playeri teegi kohta leiate teemast Windows Media Playeriga alustamine.

Järgmisest jaotisest leiate selgitused, mis tüüpi plaate saab Playeris luua ning milliseid vahendeid ja materjale on selleks vaja, samuti üksikasjalikud juhised eri liiki plaatide kirjutamiseks.

Kuva kõik

Mis tüüpi plaate saab kirjutada?

Windows Media Playeris saate kirjutada kolme tüüpi plaate: heli-CD-d, andme-CD-d ja andme-DVD-d. Plaadi tüübi valik sõltub sellest, mida soovite kopeerida (nt kas kirjutate ainult muusikaplaadi või plaadi, mis sisaldab nii muusikat, videoid kui ka pilte), kui mahukat sisu soovite kopeerida (nt kas ühe või mitu albumit) ning kus soovite plaati kuulata (nt kas arvuti või auto CD-mängijas).

Plaadi tüüp Kirjeldus
Plaadi tüüp

Heli-CD

Kirjeldus

Sobib hästi tavalise muusika-CD kirjutamiseks, mida saate kuulata nii auto kui ka koduses plaadimängijas.

 • Sisu: ainult muusika

 • Maht: kuni 80 minutit

 • Taasesitusseadmed: peaaegu kõik CD-mängijad (sh koduste ja auto stereoseadmete ning arvutite CD-mängijad).

Plaadi tüüp

Andme-CD

Kirjeldus

See on suurepärane valik, kui kirjutatava muusika maht on suur ja teil on autos CD-mängija, kus saate kuulata WMA-faile (Windows Media Audio). WMA-vorming on levinuim Media Playeri teegi failide vorming. Andme-CD sobib hästi ka meediumifailide varundamiseks.

 • Sisu: muusika, pildid ja videod

 • Maht: umbes 700 MB (ligikaudu 8 tundi muusikat)

 • Taasesitusseadmed: arvutid ning mõned CD- ja DVD-mängijad. Seade peab toetama plaadile lisatavat failitüüpi, näiteks WMA, MP3, JPEG või WMV (Windows Media Video).

Plaadi tüüp

Andme-DVD

Kirjeldus

Suurema mahutavuse tõttu sobib seda tüüpi plaat kasutamiseks samadel juhtudel kui andme-CD ja eriti siis, kui kirjutatavate failide maht on ühe andme-CD jaoks liiga suur.

 • Sisu: muusika, pildid ja videod

 • Maht: umbes 4,7 GB (ligikaudu 54 tundi muusikat)

 • Taasesitusseadmed: arvutid ja mõned DVD-mängijad. Seade peab toetama plaadile lisatavat failitüüpi (nt WMA, MP3, JPEG või WMV).

Mida on vaja?

Alustamiseks vajate järgmisi seadmeid ja vahendeid.

 • CD- või DVD-salvestusseade (ehk CD- või DVD-kirjuti).

  Peaaegu kõigil uuematel arvutitel on CD-kirjuti, mille abil saab kirjutada heli- ja andme-CD-sid. Mõnel arvutil on DVD/CD-kirjuti, mille abil saab kirjutada nii heli- ja andme-CD-sid kui ka andme-DVD-sid.

  Teavet arvutis oleva kirjuti kohta leiate arvuti dokumentatsioonist.

 • Tühi CD või DVD.

  Vajatava plaadi tüüp sõltub sellest, milline kirjuti teil on ja mis tüüpi plaati soovite kirjutada.

  Heli-CD-de puhul on soovitatav vorming CD-R, kuna see on suhteliselt odav ja ühildub enamiku taasesitusseadmetega.

  Andme-CD-de korral vastab CD-R-vorming enamiku inimeste vajadustele. Kui aga soovite, et hiljem oleks võimalik plaadi sisu kustutada ja plaadile uusi faile lisada, valige CR-RW. Pidage meeles, et tühjad CD-RW-plaadid on tavaliselt kallimad kui tühjad CD-R-plaadid ning kõikides CD-mängijates ei saa CD-RW-plaate kuulata.

  Andme-DVD-de puhul on failide ühekordseks lisamiseks soovitatavad plaaditüübid DVD-R või DVD+R. Kui soovite, et hiljem oleks võimalik plaadi sisu kustutada ja plaadile uusi faile lisada, valige DVD-RW või DVD+RW. Pidage meeles, et mõned DVD-kirjutid toetavad kirjeldatud tühjade plaatide kõiki, kuid mõned ainult teatud tüüpe. Lisateavet leiate arvuti dokumentatsioonist.

Vaadake seda videot ja saate teada: kuidas toimub CD või DVD kirjutamine (2:07)

Heli-CD kirjutamine

Kui soovite kirjutada mis tahes CD-mängijas kuulatavat tavaliset muusika-CD-d, valige suvand Heli-CD.

Heli-CD kirjutamisel teeb Windows Media Player teie kirjutusloendis olevatest WMA- ja MP3-failidest ajutised koopiad, teisendab tehtud koopiad teise vormingusse (PCM) ja salvestab siis teisendatud koopiad plaadile. Heli-CD kirjutamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, käsul Kõik programmid ja seejärel üksusel Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake Playeri teegis vahekaardil Kirjuta, siis nupul KirjutamissuvandidNupu Suvandid pilt ja seejärel suvandil Heli-CD (vaikimisi valitud).
 3. Sisestage tühi CD-R-plaat CD-kirjutisse.

  Kui kuvatakse dialoogiboks Automaatesitus, sulgege see.

  Kui arvutil on mitu CD-seadet, klõpsake navigeerimispaanil soovitud seadmel.

 4. Kui soovite kustutada kõik eelmise kirjutusloendi üksused, klõpsake nupul Tühjenda loend.

 5. Otsige Playeri teegist üksused, mille soovite kirjutada heli-CD-le.

  Saate otsida nii kindlat albumit, üksikuid lugusid kui ka esitusloendit.

 6. Kirjutusloendi loomiseks lohistage üksused üksikasjapaanilt (Playeri teegi akna keskel asuv paan) Playeri teegi akna paremas servas asuvale loendipaanile.

 7. Kirjutusloendis olevate muusikapalade järjekorra muutmiseks saate palu loendis üles- või allapoole lohistada.

 8. Laulu eemaldamiseks kirjutusloendist paremklõpsake laulul ja seejärel klõpsake käsul Eemalda loendist.

  Näpunäide

  • Üksuse eemaldamisel kirjutusloendist ei kustutata seda Playeri teegist ega arvutist.

 9. Kui soovitud loend on valmis, klõpsake nupul Alusta kirjutamist.

  Plaadi kirjutamine võib võtta mitu minutit aega.

  Kui kirjutusloendis on palu rohkem, kui ühele heli-CD-le mahub, saate ülejäänud palad kirjutada teisele tühjale CD-le.

Märkus.

 • Kuna Windows Media Player ei toeta standardit CD-Text, ei sisalda kirjutatud heli-CD-d algsete WMA- või MP3-failide meediumiteavet. See tähendab, et kui kirjutate eri albumitelt pärit laule sisaldava heli-CD ja tahate seda kuulata mõnes muus arvutis, ei pruugita selles arvutis kuvada plaadil olevate laulude nimesid.

Andme-CD või andme-DVD kirjutamine

Kui soovite kirjutada plaadi, millel on muusikat mitme tunni jagu (erinevalt heli-CD-st, mis mahutab umbes 80 minutit muusikat), valige suvand Andme-CD või -DVD. Andmeketastele saate lisada ka pilte ja videofaile.

Erinevalt heli-CD kirjutamisest ei teisenda Windows Media Player faile enne nende andme-CD-le salvestamist muusse vormingusse. Failid salvestatakse tihendatud olekus ja seetõttu mahub plaadile rohkem üksusi. Vormingu teisendamisest põhjustatud kvaliteedikadu pole ja failide kogu meediumiteave säilitatakse.

Andmete heli-CD asemel andme-CD-le või -DVD-le kirjutamisel on siiski üks puudus. Andmete esitamiseks kasutatav CD- või DVD-mängija peab toetama plaadile salvestatavate failide tüüpi. Näiteks kui kõik plaadile kirjutatud palad on WMA-vormingus, kuid auto CD-mängija toetab ainult MP3-faile, peate failid mõne muu programmi abil teisendama MP3-vormingusse, lisama teisendatud MP3-failid Playeri teeki ja seejärel kirjutama muusikapalad Playeri abil andme-CD-le.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, käsul Kõik programmid ja seejärel üksusel Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake Playeri teegis vahekaardil Kirjuta, siis nupul KirjutamissuvandidNupu Suvandid pilt ja seejärel suvandil Andme-CD või -DVD.
 3. Sisestage tühi plaat CD- või DVD-kirjutisse.

  Kui kuvatakse dialoogiboks Automaatesitus, sulgege see.

  Kui arvutil on mitu CD- või DVD-seadet, klõpsake navigeerimispaanil soovitud seadmel.

 4. Kui soovite kustutada kõik eelmise kirjutusloendi üksused, klõpsake nupul Tühjenda loend.

 5. Otsige Playeri teegist üksused, mille soovite plaadile kopeerida.

  Saate otsida nii mingit kindlat albumit, üksikuid lugusid kui ka varem koostatud esitusloendit

 6. Kirjutusloendi loomiseks lohistage üksused üksikasjapaanilt (Playeri teegi akna keskel asuv paan) Playeri teegi akna paremas servas asuvale loendipaanile.

 7. Kirjutusloendi üksuste järjekorra muutmiseks saate üksusi loendis üles- või allapoole lohistada.

 8. Üksuse kirjutusloendist eemaldamiseks paremklõpsake üksusel ja seejärel klõpsake käsul Eemalda loendist.

  Näpunäide

  • Üksuse eemaldamisel kirjutusloendist ei kustutata seda Playeri teegist ega arvutist.

 9. Kui soovitud loend on valmis, klõpsake nupul Alusta kirjutamist.

  Plaadi kirjutamine võib võtta mitu minutit aega.

  Kui kirjutusloendis on rohkem üksusi, kui ühele plaadile mahub, saate ülejäänud üksused kirjutada teisele plaadile.

Märkus.

 • Andme-DVD erineb DVD-Video-plaadist (nt filmi laenutamisel saadav DVD).

Märkus.

 • Autoriõigustega kaitstud materjali volitamata kasutamine ja/või paljundamine võib olla Ameerika Ühendriikide ja/või teiste riikide/regioonide autoriõiguse seaduse rikkumine. Autoriõigustega kaitstud materjal sisaldab (kuid ei ole nendega piiratud) tarkvara, dokumentatsiooni, graafikat, laulusõnu, fotosid, pilte, animatsioone, filme ja videoklippe ning nii heli kui ka muusikat (ka MP3-vormingus). Ameerika Ühendriikide ja rahvusvaheliste autoriõiguse seaduse rikkumine võib tähendada teile märkimisväärseid tsiviil- ja/või kriminaalkaristusi.Kas vajate rohkem abi?