Kalkulaatorit saate kasutada mitmesuguste toimingute jaoks, lihtsast aritmeetikast alustades ja keerukate statistikafunktsioonidega lõpetades. Siit leiate vastused mõnele levinumale küsimusele töölauakalkulaatori kohta.

Kui soovite teavet Windowsi rakenduse Kalkulaator kohta, lugege teemat Windowsi rakendus Kalkulaator: KKK.

Kalkulaatori aken
Kalkulaatori aken
Kuva kõik

Millised on kalkulaatori erinevad režiimid?

Kalkulaator sisaldab nelja režiimi: Standardne, Teaduslik, Programmija ja Statistika.

 1. Kalkulaatori avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst calc.exe ja seejärel koputage või klõpsake käsku Kalkulaator.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Vaade ja valige soovitud režiim.

Märkus.

 • Režiimi vahetamisel kustutatakse aktiivne arvutus. Arvutuste ajalugu ja mällu salvestatud arvud jäävad alles.

Teaduslik režiim

Selles režiimis saate teha veidi keerukamaid arvutusi kui standardrežiimis.

 • Pöördfunktsioonide kasutamiseks koputage või klõpsake nuppu Inv.

 • Teaduslikus režiimis on kalkulaatori täpsus 32 tüvenumbrit.

Märkus.

 • Mitme tehtemärgi (+,-,*,/) kombineerimisel kasutab kalkulaator standardset tehtemärkide järjestust ehk sooritab arvutused järgmises järjestuses:

  1. sulud;

  2. astmed ja juured;

  3. korrutamine ja jagamine;

  4. liitmine ja lahutamine.

Programmijarežiim

Selles režiimis on kalkulaatori täpsus kuni 64 bitti, sõltuvalt teie valitud sõnasuurusest.

 • Kalkulaator arvestab tehtemärkide tähtsusjärjestust.

 • Programmijarežiimis on kasutusel ainult täisarvud; arvude kümnendosa ei kasutata.

Statistikarežiim

Selles režiimis saate sisestada andmed, mille kohta soovite statistikat arvutada, ja seejärel sooritada soovitud arvutused.

 1. Sisestage esimene andmeüksus ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Lisa, et lisada andmed andmekomplekti.

 2. Soovitud statistikaarvutuse sooritamiseks koputage või klõpsake vastavat nuppu.

Mis on arvutuste ajalugu?

Seanss algab kalkulaatori avamisel ja kestab kuni selle sulgemiseni. Arvutuste ajaloos salvestatakse kõik seansi ajal tehtud arvutused. Ajaloos leiduvaid väärtusi saate muuta ja arvutada uusi tulemeid. Arvutuste ajalugu saate vaadata standardrežiimis ja teaduslikus režiimis.

 1. Kalkulaatori avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst calc.exe ja seejärel koputage või klõpsake käsku Kalkulaator.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Vaade ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Ajalugu.

 3. Nipsake ekraani või topeltklõpsake arvutust, mida soovite redigeerida.

 4. Sisestage uued väärtused, mida soovite arvutada, ja vajutage siis sisestusklahvi (Enter).

Märkus.

 • Standard- ja teadusliku režiimi arvutuste ajalugu säilitatakse eraldi. Kuvatakse parajasti kasutatava režiimi ajalugu.

Kuidas teisendada väärtused ühest mõõtühikust teise?

 1. Kalkulaatori avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst calc.exe ja seejärel koputage või klõpsake käsku Kalkulaator.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Vaade ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Ühikuteisendus.

 3. Koputage või klõpsake jaotises Valige teisendatavate ühikute tüüp esmalt lähteandmete ühikutüüpi ja seejärel seda ühikutüüpi, millesse soovite andmed teisendada.

 4. Väljale Allikas sisestage väärtus, mida soovite teisendada.

Kas kuupäevi saab arvutada?

Jah. Kalkulaatori abil saate arvutada kahe kuupäeva vahet, liita päevi mõnele kindlale kuupäevale või päevi mõnest kindlast kuupäevast lahutada.

 1. Kalkulaatori avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst calc.exe ja seejärel koputage või klõpsake käsku Kalkulaator.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Vaade ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Kuupäeva arvutamine.

 3. Valige jaotises Valige soovitud kuupäevaarvutus soovitud tüüpi arvutus.

 4. Valige soovitud väärtused ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Arvuta.

Kuidas arvutada kütusekulu, liisingut või laenumakseid?

 1. Kalkulaatori avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst calc.exe ja seejärel koputage või klõpsake käsku Kalkulaator.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Vaade, koputage või klõpsake nuppu Töölehed ning seejärel koputage või klõpsake üksust, mida soovite arvutada.

 3. Valige jaotises Valige arvutatav väärtus see väärtus, mida soovite arvutada. Seejärel sisestage väärtused tekstiväljadele ning siis koputage või klõpsake nuppu Arvuta.