Enamasti on Interneti-ühenduse probleemide põhjuseks ühendamata kaablid või marsruuterid ja modemid, mis ei tööta nii nagu vaja. Probleemi diagnoosimiseks ja lahendamiseks käivitage esmalt võrgu tõrkeotsing.

 • Võrgutõrkeotsingu avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst tuvasta ja paranda ja seejärel koputage või klõpsake linki Võrguprobleemide tuvastamine ja parandamine.

Kui võrgu tõrkeotsingu kasutamine ei lahendanud probleemi, tehke järgmist.

 1. Veenduge, et kaablid on õigesti ühendatud. Näiteks kontrollige, kas teie lairibamodem on kas otse või marsruuteri kaudu ühendatud töötavasse telefoniliidesesse või kaabelühenduse liidesesse.

 2. Eemaldage toitejuhe modemist ja marsruuterist.

 3. Kui seadmete kõik tuled on kustunud, oodake vähemalt kümme sekundit ja seejärel ühendage nii modem kui ka marsruuter uuesti vooluvõrku.

  Mõnel modemil on varuaku, mis ei luba tuledel kustuda. Seda tüüpi modemi puhul vajutage korraks lähtestusnuppu ja vabastage see kiiresti. Kui te lähtestusnuppu ei näe, eemaldage aku.

 4. Kui häälestate uut arvutit esimest korda, kontrollige, kas marsruuter ühildub Windowsiga täielikult. Windowsi uute võrgundusfunktsioonide tõttu pole mõned vanemad võrgumarsruuterid enam täielikult ühilduvad ja võivad probleeme põhjustada. Operatsioonisüsteemidega Windows 8.1 ja Windows RT 8.1 ühilduvate marsruuterite loendi leiate veebisaidilt Windowsi ühilduvuskeskus.

 5. Veenduge, et teie marsruuter ja arvuti võrguadapter töötavad koos. Selleks peab teie arvuti võrguadapter kasutama raadiovõrgustandardit, mis on sama või vanem kui marsruuteri raadiovõrgustandard. Kui teie arvuti adapter kasutab näiteks raadiosidestandardit 802.11n (ehk Wireless-N), kuid teie marsruuter kasutab standardit 802.11g, (ehk Wireless-G), siis ei saa te ühendust luua, kuna Wireless-G on varasem standardiversioon ja see ei tunne ära versiooni Wireless-N.

  Kui teie marsuuter kasutab standardit Wireless-N, kuid arvuti adapter kasutab standardit Wireless-G, peaks teil ühenduse loomine õnnestuma, kui marsruuterile on määratud segarežiim, kuna Wireless-N töötab koos mõne või kõigi varasemate standarditega (802.11a, 802.11b, and 802.11g).

Kui teil ei õnnestunud probleemi nende juhiste abil lahendada, proovige järgmiste asjakohaste jaotiste juhiseid või lugege teemat Miks ei saa luua võrguühendust?

Kuva kõik

Kasutaja ei saa lairibaühenduse (DSL, kaabel või kiudoptika) kaudu Interneti-ühendust luua

 • Kontrollige, kas võrgukaabel (Etherneti kaabel) on modemi ja arvuti Etherneti liidesesse õigesti ühendatud. Võrgukaabli pistikud näevad välja sellised:

  Võrgukaabel (Etherneti kaabel)
  Võrgukaabel (Etherneti kaabel)
 • Veenduge, et te ei kasuta telefoniliidese ja modemi vahel DSL-filtrit.

 • Kontrollige modemi märgutulesid. Vahel võivad need osutada probleemi asukohale ja näidata, kas põhjus on Etherneti, DSL-, kaabel-, kiudoptilises ühenduses või hoopis modemi toites.

 • Lähtestage oma IP-aadress. Selleks tehke järgmist.

  1. Käsuviiba avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Käsuviip ja seejärel koputage või klõpsake käsku Käsuviip.

  2. Tippige käsureale käsk ipconfig/release ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Sellega vabastatakse praegune IP-aadress.

  3. Tippige käsureale käsk ipconfig/renew ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

   Kõikide adapterite DHCP konfiguratsioon uuendatakse. Konkreetse adapteri IP-aadressi uuendamiseks, sisestage adapterinimi, mis ilmub, kui käsuviipa sisestada käsk ipconfig.

 • Paluge oma Interneti-teenusepakkujal (ISP) kontrollida, kas serverid töötavad õigesti ning kas teil on ISP kasutajakonto ja juurdepääs ISP teenusele.

 • Kui olete hiljuti oma marsruuteri või modemi välja vahetanud ja teie ISP kasutab MAC-aadresside filtreerimist, peab teie ISP lisama teie uue seadme nende seadmete loendisse, mis saavad võrguühenduse luua. Kui arvate, et see võib nii olla, pöörduge abi saamiseks ISP poole.

Ühendus on tähistatud "piiratud" ühendusena

See tähendab, et arvuti on marsruuteriga ühenduse loonud, kuid arvutile ei määratud sobivat IP-aadressi ja seetõttu ei pääse te siiski Internetti. Samuti võib see näidata, et sobiv IP-aadress on küll määratud, kuid arvutil pole Interneti-ühendust. Kui olete ühendatud koduvõrku, proovige marsruuter taaskäivitada. Kui olete ühendatud domeenivõrku või avalikku võrku, pöörduge selle võrgu tehnilise toe töötajate poole.

Märkus.

 • Opsüsteemi Windows RT 8.1 või Windows 8.1 kasutavad arvutid ei saa domeeniga liituda. Domeeniga saate liituda vaid siis, kui arvutis töötab Windows 8.1 Pro või Windows 8.1 Enterprise.

Sissehelistusühenduse kaudu ei saa Interneti-ühendust luua või ühendus katkeb

 • Veenduge, et olete valinud õige numbri, sh õige suunakoodi ja muud vajalikud juurdepääsunumbrid (nt 9), ja et number pole kinni.

 • Veenduge, et telefonipistikupesa töötab. Selle testimiseks ühendage sinna telefon, et kontrollida, kas kuulete valimistooni.

 • Veenduge, et telefonikaabel on ühendatud modemi liinipistikupessa (mitte telefonipistikupessa).

 • Veenduge, et telefonikaabel pole vigane. Selleks ühendage telefon modemi telefonipistikupessa. Kui valimistoon on olemas, siis on telefonikaabel korras.

 • Kui mõni kõne on ootel, katkestage see ja proovige uuesti ühendus luua.

 • ISP võis ühenduse katkestada, kuna te ei kasutanud seda veebilehte juba mõnda aega. Proovige uuesti ühendus luua.

 • Kui keegi võttis siis telefonitoru hargilt, kui kasutasite Internetti, võidi Interneti-ühendus automaatselt katkestada. Proovige uuesti ühendus luua.

 • Enamik sissehelistamismodemeid töötab ainult analoogtelefoniliinidel. Veenduge, et kasutate analoogtelefoniliini. Kui teil on digitaaltelefoniliin, siis veenduge, et teie arvutil on digitaalmodem.

 • Veenduge, et modem töötab õigesti. Lisateabe saamiseks lugege modemiga kaasas olnud teavet või minge tootja veebisaidile.

 • Pöörduge telefoniteenuse pakkuja poole, et teha kindlaks, kas telefoniliin töötab tõrgeteta.

 • Kui arvutis on kaks võrguühendust, peab võrgutarkvara valima, millist ühendust võrguliikluseks kasutada. Võrgutarkvara valib parima jõudlusega ühenduse. Kui näiteks ühendusel A on Interneti-ühendus, kuid väike jõudlus, ja ühendusel B pole Interneti-ühendust, kuid on suurem kohtvõrgujõudlus, marsruudib võrgutarkvara võrguliikluse ühenduse B kaudu. See tähendab, et te ei näe veebisaite ja Windows teatab, et teil on ainult kohalik ühendus (Internetti pole). Tehniliselt on see küll õige, kuid mitte see, mida soovite. Selleks, et panna arvuti kasutama ühendust A ehk Interneti-ühendusega ühendust, katkestage ühendus B ja proovige uuesti.Kas vajate rohkem abi?