Võrguga ühenduse loomisel on oma osa paljudel seadmetel: kaablid, võrguadapterid, draiverid ja marsruuterid. Seetõttu võib võrguprobleemide tõrkeotsing osutuda keeruliseks. Selle artikli eesmärk on aidata teil kindlaks teha ja lahendada nii kaabelühenduste (Ethernet) kui ka raadiovõrguühenduste (WiFi) probleeme. Mõned levinud probleemid on järgmised:

 • raadiovõrgu adapter on välja lülitatud;

 • lennurežiim on sisse lülitatud;

 • kaablid on valesti ühendatud või pole üldse ühendatud;

 • WEP-, WPA- või WPA2-turbevõtmed või paroolid on valed;

 • sobimatud raadiovõrgustandardid;

 • puuduvad värskendused;

 • valed võrguühenduse sätted;

 • kahjustatud või ühildumatud draiverid;

 • riistvara- või tarkvaraprobleemid.

Probleemi lahendamiseks täitke järgmistes jaotistes toodud juhised ja proovige uuesti ühendus luua pärast iga jaotise juhiste täitmist. Kui probleem ei lahene, jätkake järgmise jaotise juhistega.

Automaatse tõrkeotsingu kasutamine

Automaatne tõrkeotsing aitab teil levinumad võrguprobleemid automaatselt tuvastada ja lahendada. Käivitage esmalt võrgu tõrkeotsing ja seejärel testige võrgu- või Interneti-ühendust, et näha, kas probleem on lahendatud. Kui see probleemi ei lahenda, proovige ülejäänud automaatseid tõrkeotsijaid.

Kuva kõik

Võrgu tõrkeotsingu avamine

 • Võrgutõrkeotsingu avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst tuvasta ja paranda ja seejärel koputage või klõpsake linki Võrguprobleemide tuvastamine ja parandamine.

Interneti-ühenduste tõrkeotsingu avamine

 • Interneti-ühenduste tõrkeotsingu avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst tõrkeotsing ja seejärel koputage või klõpsake käsku Tõrkeotsing. Koputage või klõpsake nuppu Võrk ja Internet ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Interneti-ühendused.

Võrguadapteri tõrkeotsingu avamine

 • Võrguadapteri tõrkeotsingu avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst tõrkeotsing ja seejärel koputage või klõpsake käsku Tõrkeotsing. Koputage või klõpsake suvandeid Võrk ja Internet ja Võrguadapter ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateavet võrguadapterite kohta leiate teemast Kuidas lahendada võrguadapteri probleemid?

Soovitatavate lahenduste vaatamine

Kui tõrkeotsingu kasutamine ei lahendanud probleemi, otsige probleemi põhjust ja lahendust järgmisest tabelist.

Probleem
Võimalikud lahendused

Koduvõrguga ei saa ühendust luua.

Kui võrgu tõrkeotsingu kasutamine ei andnud tulemusi, võite kontrollida ka järgmist.

 • Veenduge, et marsruuter ja modem oleks sisse lülitatud.

 • Kaabelühenduse kasutamisel veenduge, et võrgukaabel (Etherneti kaabel) oleks ühendatud teie arvuti võrguadapteriga. Võrgukaabli pistikud näevad välja sellised:

  Võrgukaabel (Etherneti kaabel)
  Võrgukaabel (Etherneti kaabel)
 • Kui kasutate kaabelühendust, veenduge, et võrgukaabel on terve. Võite seda kontrollida mõne muu kaabliga, mille kohta teate, et see töötab.

 • Veenduge, et kaabel oleks marsruuteris õigesse liidesesse ühendatud. See ei tohiks olla ühendatud üleslingi-, Interneti- ega WAN-liidesesse. Teatud marsruuterites on üleslingi-, Interneti- või WAN-liidese kõrval asuv liides välja lülitatud; sel juhul proovige kasutada mõnda muud.

 • Kui arvutil on raadiovõrgu adapter, tuvastab Windows arvuti läheduses olevad raadiovõrgud automaatselt. Windowsi tuvastatud raadiovõrkude loendi kuvamiseks tehke järgmist.

  • Võrguga ühenduse loomiseks libistage sõrme kuva parempoolsest servast keskkoha poole, koputage käsku Sätted (või kui kasutate hiirt, siis viige kursor kuva paremasse allnurka ja liigutage kursorit ülespoole ning klõpsake valikut Sätted) ja seejärel koputage või klõpsake võrguikooni (Raadiovõrgu ikoon või Kaabelvõrgu ikoon). Koputage või klõpsake selle võrgu nime, millega soovite ühenduse luua, ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Ühenda.

  Kui Windows ei tuvasta võrku, mis peaks teie arvates teie arvuti ulatuspiirkonnas olema, vaadake teemat Miks ma ei leia raadiovõrku?

 • Veenduge, et teie marsruuter ja arvuti raadiovõrgu adapter töötavad koos. Selleks peab teie arvuti võrguadapter kasutama raadiovõrgustandardit, mis on sama või vanem kui marsruuteri raadiovõrgustandard. Näiteks kui teie arvuti võrguadapter kasutab raadiovõrgustandardit 802.11n (mida nimetatakse ka standardiks Wireless-N), kuid teie marsruuter kasutab standardit 802.11g, (mida nimetatakse ka standardiks Wireless-G), ei saa te ühendust luua, kuna standard Wireless-G on vanem versioon ega tuvasta standardit Wireless-N. Kui aga marsruuter kasutab standardit Wireless-N, kuid arvuti adapter standardit Wireless-G, peaksite saama ühenduse luua, kui marsruuter on seatud segarežiimi, kuna Wireless-N töötab mõne või kõigi varasemate standarditega (802.11a, 802.11b ja 802.11g).

 • Paljudel süle- ja tahvelarvutitel asub raadiovõrgulüliti arvuti esipaneelil või küljel. Kui arvutil on lüliti olemas, veenduge, et see oleks sisse lülitatud. Teatud arvutitel saab selle lüliti sisse ja välja lülitada ka funktsiooniklahvide abil. Lugege arvutiga kaasas olevat teavet raadiovõrgulüliti asukoha kohta.

 • Veenduge, et lennurežiim on välja lülitatud ja Wi-Fi on sisse lülitatud.

  Lennurežiimi ja Wi-Fi sätete kontrollimiseks tehke järgmist:

  1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
   (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

  2. Koputage või klõpsake võrguikooni Raadiovõrgu ikoon.
  3. Veenduge, et lennurežiim oleks välja lülitatud ja Wi-Fi sisse lülitatud.

 • Seda, kas võrguadapter töötab õigesti, saate kontrollida seadmehalduri kaudu.

  Võrguadapteri kontrollimine

  1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
   (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

  2. Sisestage otsinguväljale tekst Seadmehaldur ja seejärel koputage või klõpsake käsku Seadmehaldur.‌ Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

  3. Topeltkoputage või topeltklõpsake linki Võrguadapterid, puudutage pikalt või paremklõpsake adapterit ja seejärel koputage või klõpsake suvandit Atribuudid.

  4. Kontrollige jaotises Seadme olek, kas seade töötab õigesti.

 • Võrguadapteri draiver ei pruugi õigesti töötada. Laadige draiveri viimane versioon tootja kodulehelt alla ja installige see. Lisateavet leiate teemast Kuidas lahendada võrguadapteri probleemid?

 • Tühjendage DNS-i aadressiteisendi vahemälu.

  Tühjendage DNS-i aadressiteisendi vahemälu

  Nende juhiste täitmiseks peate olema administraatorina sisse logitud.

  1. Käsuviiba avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Käsuviip ja seejärel koputage või klõpsake käsku Käsuviip.

  2. Sisestage tekst ipconfig /flushdns ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Soovin luua ühenduse peidetud raadiovõrguga.

Peidetud raadiovõrk on raadiovõrk, mis ei levita oma võrgu-ID-d (SSID ehk teenusekogu identifikaatorit). Tavaliselt levitavad raadiovõrgud oma nime ning teie arvuti „kuulab” võrgu nime, millega ta soovib ühenduse luua. Kuna peidetud võrk ei levita oma nime, ei leia teie arvuti seda ja sellisel juhul peab võrk ise teie arvuti leidma. Selleks peab teie arvuti levitama nii otsitava võrgu nime kui ka enda nime. Sellises olukorras saavad teised võrke „kuulavad” arvutid teada teie arvuti nime ja ka võrgu nime, millega soovite ühendust luua, ning see suurendab teie arvuti ründamise ohtu.

Kui soovite vaatamata riskile luua ühenduse peidetud võrguga, siis peate kõigepealt raadiovõrgu marsruuterilt koguma teatud teabe.

 1. Koguge järgmine teave:

  • võrgu-ID (SSID). See on nimi, mis tavaliselt kuvatakse saadaolevate võrkude loendis;

  • turbetüüp (WPA, WPA2, WEP või 802.1X);

  • krüptimistüüp;

  • turbevõti.

 2. Võrguga ühenduse loomiseks libistage sõrme kuva parempoolsest servast keskkoha poole, koputage käsku Sätted (või kui kasutate hiirt, siis viige kursor kuva paremasse allnurka ja liigutage kursorit ülespoole ning klõpsake valikut Sätted) ja seejärel koputage või klõpsake võrguikooni (Raadiovõrgu ikoon või Kaabelvõrgu ikoon). Koputage või klõpsake selle võrgu nime, millega soovite ühenduse luua, ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Ühenda.

 3. Koputage või klõpsake linki Peidetud võrk, nuppu Ühenda ja sisestage seejärel võrguteave.

  Võrk lisatakse võrkude loendisse ja edaspidi, kui arvuti on võrgu levialas, saab sellega ühenduse luua.

Koduvõrgu muude arvutitega ei saa ühendust luua

 • Lülitage sisse suvand Otsi seadmeid ja sisu.

  Tehke järgmised toimingud oma arvutis ja kõikides võrku ühendatud arvutites, kus töötab Windows 8.1 või Windows RT 8.1 ja millega soovite ühenduse luua. Tehke seda ainult juhul, kui teate ja usaldate seda võrku kasutavaid inimesi ja seadmeid.

  1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
   (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

  2. Koputage või klõpsake suvandit Võrk, seejärel võrku, millega olete ühendatud, ja siis lülitage sisse suvand Otsi seadmeid ja sisu.

   Märkus.

   • Kui olete ühendatud avaliku võrguga, pole eriti turvaline seda sisse lülitada.

   • See säte pole saadaval, kui olete ühenduses domeenivõrguga.

Töökoha võrguga ei saa kodust (või mõnest muust kohast) ühendust luua.

Võite proovida järgmist. nende juhistega abi saamiseks võtke ühendust oma IT-administraatoriga.

 • Veenduge, et sisestasite virtuaalse privaatvõrgu (VPN) serverinime täpselt nii, nagu IT-administraator teile selle andis.

 • VPN-ühenduse töötamiseks peab Interneti-ühendus olema aktiivne.

 • Kui teil on väline modem, veenduge, et modem oleks sisse lülitatud.

 • Kontrollige, kas teil on vajalikud ühenduse- ja domeeniõigused kaugpöördusserveris olemas.

 • VPN-ühendus ei tööta, kui Winsock-puhverklient on aktiivne. Veenduge, et Winsock-puhverklient pole lubatud.

 • Kui teate veebisaidi IP-aadressi (nt: 131.107.10.25), sisestage see aadress oma veebibrauseri aadressiribale ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui see töötab, on tõenäoliselt tegemist domeeninimesüsteemi (DNS) nimelahendusprobleemiga.

 • Kui teie arvutis on mõni eritarkvara, mida peate ise tööl kasutama või mis on mingil muul põhjusel arvutisse installitud, võib see olla osa probleemist.

 • Kui teate oma VPN-serveri IP-aadressi (nt: 131.107.10.25), sisestage see VPN-ühenduse aadress ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui see töötab, on ilmselt tegemist DNS-i nimelahendusprobleemiga.

 • Tegemist võib olla serdiprobleemiga.

 • Probleem võib olla serveris, millega proovite ühendust luua.

Märkus.

 • Opsüsteemil Windows RT 8.1 on sisseehitatud VPN-i tugi. Muude tootjate VPN-tarkvara saate installida opsüsteemi Windows RT 8.1, kui see on Windowsi poes saadaval. Kui teil on mõne muu tootja VPN-tarkvara, siis pöörduge muu tootja VPN-i pakkuja poole. Windows RT 8.1 toetatavate VPN-standardite kohta saate lisateavet Microsoft TechNetist, otsides märksõna "VPN" järgi.

Raadiovõrguühendust ei saa taastada, kui arvuti ärkab puhke- või talveunerežiimist.

Sellel on kaks võimalikku põhjust.

 • Automaatne ühenduse loomine on selle võrgu jaoks välja lülitatud. Kui loote võrguga järgmine kord ühenduse, märkige ruut Ühenda automaatselt.

 • Kui arvuti ärkab puhke- või talveunerežiimist, ei pruugita teie raadiovõrguühendust taastada, kui raadiovõrguadapteri energiarežiimi suvandites on määratud energiasäästurežiim. Energiarežiimi suvandite vaatamiseks või muutmiseks tehke järgmist.

  Energiarežiimi suvandite vaatamine või muutmine

  1. Energiarežiimi suvandite avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Energiarežiimi suvandid ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Energiarežiimi suvandid.

  2. Koputage või klõpsake praeguse energiarežiimi kõrval linki Režiimi sätete muutmine ja seejärel koputage või klõpsake linki Muuda täpsemaid toitesätteid.

  3. Topeltkoputage või -klõpsake jaotist Traadita adapteri sätted ja seejärel topeltkoputage või -klõpsake jaotist Energiasäästurežiim.

  4. Kui sätte Elektrivõrgust väärtus pole praegu Maksimaalne jõudlus, koputage või klõpsake sätet ja seejärel valige Maksimaalne jõudlus.

  Märkus.

  • Ka sätte Akutoitel väärtuseks võite määrata Maksimaalne jõudlus.

Vaja läheb võrgu turbevõtit.

Kui teie arvuti on juba võrku ühendatud ja soovite teada saada turbevõtit, et võrguga saaks ühenduse luua ka keegi teine, leiate turbevõtme oma võrgusätete alt.

Kuva kõik

Võrgu turbevõtme leidmine võrgusätete jaotises

 1. Akna Võrguühendused avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Võrgu- ja ühiskasutuskeskus, koputage või klõpsake nuppu Võrgu- ja ühiskasutuskeskus ja seejärel koputage või klõpsake käsku Muuda adapteri sätteid.

 2. Vajutage ja hoidke all või paremklõpsake võrgu nime ja seejärel koputage või klõpsake käsku Olek.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Raadiovõrgu atribuudid ja seejärel vahekaarti Turve.

 4. Märkige ruut Kuva märgid. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

Kui otsite võrguga ühenduse loomiseks turbevõtit, vaadake esmalt järele, kas teie marsruuteril on vajutatav nupp või mitte. Kui nupp on olemas, vajutage seda ja vaadake, kas marsruuter lisab teie arvuti automaatselt võrku. Mõned raadiovõrgumarsruuteri tootjad kasutavad vaiketurbevõtmeid, mille leiate näiteks dokumentatsioonile või marsruuteri põhja alla kinnitatud kleebiselt. Kui te ei leia turbevõtit, võite avada raadiovõrgumarsruuteri sätete veebilehe. See on leht, kus turbevõti häälestatakse või genereeritakse automaatselt.

Võrgu turbevõtme leidmine marsruuteri sätete veebilehel

 1. Ühendage arvuti võrgukaabli (Etherneti kaabli) abil marsruuteriga.

 2. Avage veebibrauser ja sisestage aadressiribale oma raadiovõrgumarsruuteri IP-aadress (nt 192.168.1.1 või 172.16.0.0). Vaikimisi kasutatava IP-aadressi leiate marsruuteri dokumentatsioonist.

 3. Sisestage marsruuteri sätete veebilehe avamiseks kasutajanimi ja parool. Enamiku marsruuterite dokumentatsioonist leiate vaikimisi kasutatava kasutajanime ja parooli.

 4. Otsige marsruuteri sätete veebilehel üles traadita või raadiovõrgu sätete suvand. Sõltuvalt marsruuteri tootjast võib see olla tööpaani vahekaart, ikoon või suvand.

 5. Otsige raadiovõrgusätete lehel üles turbe või raadiosidevõrgu krüptimise säte. Turbevõti (võrguvõti, parool või võrguparool) peaks olema ära toodud selle sätte lähedal.

Märkus.

 • Erinevate marsruuteritootjate sätetelehed on erinevad. Kui te ei leia marsruuteri sätteid, pöörduge marsruuteri tootja poole.

Windows teatab, et ühendus on „Piiratud”.

See tähendab, et arvuti on marsruuteriga ühenduse loonud, kuid arvutile ei määratud sobivat IP-aadressi ja seetõttu ei pääse te siiski Internetti. Kui olete ühendatud koduvõrku, proovige marsruuter taaskäivitada. Kui olete ühendatud domeenivõrku või avalikku võrku, pöörduge oma võrguadministraatori või selle võrgu tehnilise toe töötajate poole.

Märkus.

 • Domeeniga saate liituda vaid siis, kui arvutis töötab Windows 8.1 Pro või Windows 8.1 Enterprise.

Riistvara kontrollimine

Paljud võrguühenduse probleemid on tingitud riistvarast, mis pole õigesti häälestatud. Siit saate teada, kuidas kontrollida kaableid, kontrollida modemit või modem lähtestada ning uurida, kas teil võib olla probleeme võrguadapteriga.

Raadiovõrgukommutaatori kontrollimine (ainult raadiovõrgud)

Kui kasutate tahvel- või sülearvutit, veenduge, et võrguadapteri lüliti või nupp oleks sisse lülitatud. Paljudel sülearvutitel on kaanel, esiservas või küljel füüsiline lüliti, mis võimaldab võrguadapteri sisse või välja lülitada. Sülearvutil on enamasti ka indikaatortuli, mis näitab, kas raadiovõrguadapter on lubatud. Tahvelarvutitel on vahel nupp (indikaatortulega või ilma), mis võimaldab seda sätet juhtida.

Kaablite õige ühenduse kontrollimine

Lahtised või lahutatud võrgukaablid, DSL- või kaabelühendused, telefonijuhtmed, USB-kaablid või toitekaablid võivad põhjustada võrgu- või Interneti-ühenduse probleeme. Kontrollige kõiki neid ühendusi, et veenduda, kas need on õigesti ühendatud. See jaotis käsitleb peamiselt juhtmega võrke, ent kui proovite luua juhtmeta ühendust oma koduse raadiovõrguga, peaksite järgmistes jaotistes kirjeldatud juhiste abil siiski kontrollima nii modemit kui ka modemi kaabelühendusi.

Kuva kõik

DSL-võrgu Interneti-ühenduste kontrollimine

 1. Kontrollige telefoniliini, mis kulgeb teie telefonipistikupesast DSL-modemi telefoniliini liidesesse.

 2. Kontrollige võrgukaablit, mis kulgeb DSL-modemi Interneti-ühenduse liidesest teie arvuti võrguadapterisse.

 3. Veenduge, et DSL-modem oleks ühendatud vooluvõrku ja sisse lülitatud.

 4. Interneti-ühenduse katkestuste ärahoidmiseks veenduge, et kõik DSL-modemiga samale liinile ühendatud telefonid oleksid ühendatud DSL-telefoniliini filtriga.

Kaabelvõrgu Interneti-ühenduste kontrollimine

 1. Kontrollige seinast teie kaablimodemisse kulgevat koaksiaalkaablit.

 2. Kontrollige võrgukaablit, mis kulgeb kaablimodemist teie arvuti võrguadapterisse.

 3. Veenduge, et modem oleks ühendatud vooluvõrku ja sisse lülitatud.

Sissehelistusvõrgu Interneti-ühenduste kontrollimine

 1. Kontrollige telefoniliini, mis kulgeb seinast teie arvuti modemi telefoniliidesesse.

 2. Interneti-ühenduse loomisel veenduge, et kõneoote funktsioon oleks teie telefoniliinil välja lülitatud, kuna muidu lülitavad sissetulevad kõned teie Interneti-ühenduse välja.

USB-võrguadapterite kontrollimine

Kui kaabel, mis ühendab välise modemi teie arvutiga, on USB-kaabel, peate tegema veel mõne kontrolli.

 1. Kui modem on arvutiga ühendatud USB-jaoturi kaudu, proovige USB-jaoturist möödumiseks ühendada modemi kaabel otse mõnda oma arvuti USB-porti.

 2. Kui modem on ühendatud ühte lauaarvuti esiservas asuvatest liidestest, proovige USB-kaabel ühendada mõnda arvuti taga asuvatest liidestest. Mõne arvuti esiosas asuvad USB-pordid ei saa piisavalt toidet. See võib modemiga ühenduse loomisel probleeme põhjustada.

Kui teil on kaabli õige ühendamisega probleeme, lugege modemi, võrguadapteri või arvuti dokumentatsiooni. Kui olete kaabelühendust muutnud, kontrollige enne järgmiste juhiste juurde siirdumist, kas saate Interneti-ühenduse luua või mitte. Interneti-ühenduse testimiseks avage brauser ja proovige minna mõnele veebisaidile, mille kohta teate kindlalt, et see on olemas.

Modemi indikaatortulede kontrollimine

Vaadake oma modemi või Interneti-ühenduse seadme (modem, modem koos raadiovõrgu marsruuteriga või kombineeritud seade, mis ühendab endas nii modemi kui ka marsruuteri) indikaatortulesid. Enamikul neist seadmetest on Interneti-ühendusele osutav indikaatortuli (see võib olla tähistatud mõnega järgmistest ingliskeelsetest siltidest: „Broadband link”, „Internet”, „Online” vms). Kui te pole kindel, lugege seadme dokumentatsiooni.

Modemi taaskäivitamine

Modemi või marsruuteri sätete värskendamiseks taaskäivitage modem. See loob uue ühenduse teie Interneti-teenuse pakkujaga (ISP). Modemi taaskäivitamiseks kasutage ühte järgmist viisi (sõltuvalt sellest, millist tüüpi modem teil on).

Kuva kõik

Välise modemi taaskäivitamine

 1. Eemaldage kaabel, mis ühendab teie arvuti või marsruuteri modemiga. See võib olla USB-kaabel või võrgukaabel (Etherneti kaabel).

 2. Lülitage modem välja (toitelüliti asub modemi esi- või tagaküljel). Kui modemil pole toitelülitit, lahutage toitejuhe modemi tagant või eemaldage vooluvõrgust.

  Mõnel modemil on varuaku, mis ei luba tuledel kustuda. Seda tüüpi modemi puhul vajutage korraks lähtestusnuppu ja vabastage see kiiresti. Kui te lähtestusnuppu ei näe, eemaldage aku.

 3. Oodake mõni minut ning seejärel lülitage modem uuesti sisse ja ühendage arvuti või marsruuter taas kaabli abil modemiga.

 4. Taaskäivitage arvuti, libistades sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja koputades siis nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 5. Koputage või klõpsake nuppu Toide ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Taaskäivita.

 6. Testige ühendust, et näha, kas pääsete Internetti.

Sisemodemi taaskäivitamine

 1. Taaskäivitage arvuti, libistades sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja koputades siis nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake nuppu Toide ja valige siis käsk Taaskäivita.

Võrguadapteri töötamises veendumine

Seda, kas võrguadapter töötab õigesti, saate kontrollida seadmehalduri kaudu.

Võrguadapteri kontrollimine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst Seadmehaldur ja seejärel koputage või klõpsake käsku Seadmehaldur.‌ Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

 3. Topeltkoputage või topeltklõpsake linki Võrguadapterid, puudutage pikalt või paremklõpsake adapterit ja seejärel koputage või klõpsake suvandit Atribuudid.

 4. Kontrollige jaotises Seadme olek, kas seade töötab õigesti.

 5. Kui võrguadapter on keelatud, koputage või klõpsake selle lubamiseks nuppu Luba seade.

  Märkus.

  • Kui võrguadapter ei tööta õigesti, peate ehk selle jaoks alla laadima ja installima uusima draiveri. (Kui saite koos oma võrguadapteri või arvutiga ka installiketta, võib draiver asuda sellel kettal.)

   Kui teil on oma riistvara jaoks uusima draiveri leidmisega endiselt probleeme, lugege selle artikli jaotist „Draiveri allalaadimine ja installimine”.

Lisateavet võrguadapteritega seotud probleemide lahendamise kohta leiate teemast Kuidas kõrvaldada võrguadapteri probleeme?

Draiverite värskendamine

Võrguadapteri draiver on tarkvara, mida teie arvuti kasutab teie raadiovõrguadapteriga suhtlemiseks. Aegunud, ühildumatud või kahjustatud võrguadapteridraiverid võivad võrguühenduste loomist takistada või põhjustada ajutisi katkestusi.

Kui olete hiljuti ühelt Windowsi versioonilt teisele (uuemale) üle läinud, on võimalik, et praegune võrguadapteri draiver oli loodud Windowsi vanema versiooni jaoks. Kui hiljuti on ilmnenud toitekatkestusi, viirusi või muid arvutiga seotud probleeme, võib draiver olla kahjustatud. Windows Update laadib soovitatavaid värskendusi automaatselt alla ja installib need. Oluliste, soovitatavate ja valikuliste värskenduste installimine võib värskendada süsteemifunktsioone ja muud tarkvara, mis võib lahendada teie võrguühenduse probleemid.

Kuva kõik

Draiveri värskendamine Windows Update'i abil

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale Windows Update ja seejärel koputage või klõpsake kategooriat Windows Update.

 3. Koputage või klõpsake linki Otsi värskendusi.

  Kui värskendusi on saadaval, siis koputage või klõpsake värskenduse kohta lisateabe saamiseks vastavat linki. Windows Update kuvab teate selle kohta, kas värskendus on oluline, soovitatav või valikuline. Draivereid võivad sisaldada igat tüüpi värskendused.

 4. Otsige lehel Valige värskendused, mida soovite installida oma võrguadapteri jaoks mõeldud värskendusi, märkige draiveri, mida soovite installida, ruut ja koputage või klõpsake seejärel nuppu OK.

  Võimalik, et ühtegi draiverivärskendust pole saadaval.

 5. Koputage või klõpsake nuppu Installi. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

  Windows Update kuvab teate, kui värskendused on installitud.

Märkus.

 • Opsüsteemi Windows RT 8.1 kasutavates arvutites värskendab Windows Update draiverid automaatselt. Te ei saa otse installida muid tootjate draivereid.

Draiveri leidmiseks ja installmiseks on veel kaks võimalust.

 • Seadme tootja tarkvara installimine. Kui arvuti või võrguadapteriga oli näiteks kaasas plaat, võib see sisaldada tarkvara, mis installib võrguadapterti jaoks draiveri.

 • Draiveri ise allalaadimine ja installimine. Draiverit saate otsida tootja veebisaidilt. Proovige seda juhul, kui Windows Update ei leia teie võrguadapteri jaoks draiverit ja adapteriga polnud draiverit installivat tarkvara kaasas.

Draiveri allalaadimine ja installimine

Kui teie arvuti ei saa Internetiga ühendust, peate draiveri mõnes teises arvutis alla laadima ja USB-välkmälukettale salvestama, et saaksite selle oma arvutisse installida.

Draiveri värskendused on sageli saadaval adapteri tootja veebisaidil. Draiveri üles otsimiseks tehke järgmist.

 1. Otsige üles oma võrguadapteri tootja ja mudelinimi või number.

 2. Minge tootja veebisaidile, otsige üles uusim draiver oma võrguadapteri jaoks ja laadige see alla.

 3. Kui leiate värskendatud draiveri, täitke veebisaidil leiduvad installijuhised.

Enamik draivereid installitakse pärast allalaadimist automaatselt. Seda tuleb installimise alustamiseks üldjuhul topeltkoputada või topeltklõpsata ning draiver installitaksegi teie arvutisse. Mõne võrguadapteri korral tuleb draiver installida käsitsi.

Draiveri käsitsi installimine

Sellise draiveri installimiseks, mida ei installita automaatselt, tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst Seadmehaldur ja seejärel koputage või klõpsake käsku Seadmehaldur.‌ Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

 3. Topeltkoputage või topeltklõpsake linki Võrguadapterid, puudutage pikalt või paremklõpsake adapterit ja seejärel koputage või klõpsake suvandit Atribuudid.

 4. Koputage või klõpsake vahekaarti Draiver, koputage või klõpsake nuppu Draiveri värskendamine ja seejärel järgige juhiseid. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.Kas vajate rohkem abi?