Kui teie arvutil on raadiovõrguadapter (ehk Wi-Fi-adapter), näete tuumnupu Sätted klõpsamisel raadiovõrgu ikooniRaadiovõrgu ikoon. Windows tuvastab lähikonnas olevad raadiovõrgud automaatselt.

Raadiovõrkude loendi kuvamine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake raadiovõrgu ikooni (Raadiovõrgu ikoon).

Kui Windows ei tuvasta võrku, mis peaks teie arvates arvuti levialas olema, võib selle põhjus olla üks järgmistest probleemidest.

Probleemid
Võimalikud lahendused

Arvuti raadiovõrgulüliti on arvutil välja lülitatud.

Paljudel süle- ja tahvelarvutitel asub raadiovõrgulüliti esipaneelil või küljel. Kui süle- või tahvelarvutil on lüliti olemas, veenduge, et see oleks sisse lülitatud. Teatud sülearvutitel saab selle lüliti sisse ja välja lülitada ka funktsiooniklahvide abil. Lugege arvutiga kaasas olevat teavet raadiovõrgulüliti asukoha kohta.

Lennurežiim on sisse lülitatud.

Lennurežiimi väljalülitamine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake raadiovõrgu ikooni (Raadiovõrgu ikoon).
 3. Veenduge, et sätte Lennurežiim väärtuseks oleks seatud Väljas.

Arvuti on raadiovõrgu marsruuterist või pääsupunktist liiga kaugel.

Tõstke oma arvuti marsruuterile või pääsupunktile lähemale. Kui teil on kandearvuti, proovige see mujale paigutada, et teha kindlaks, kus on raadiovõrgu signaal tugevaim, ja leida arvuti kasutamiseks parim koht.

Kui arvutit ei saa marsruuterile või pääsupunktile lähemale paigutada, kaaluge raadiovõrguadapterile välise antenni ostmist ja paigaldamist. Lugege raadiovõrguadapteriga kaasas olevat teavet lisaantenni paigaldamise kohta.

Võimalik, et teie marsruuter ja arvuti võrguadapter ei tööta koos.

Selleks peab teie arvuti võrguadapter kasutama raadiovõrgustandardit, mis on sama või vanem kui marsruuteri raadiovõrgustandard. Kui teie arvuti võrguadapter kasutab näiteks raadiosidestandardit 802.11n (ehk Wireless-N), kuid teie marsruuter kasutab standardit 802.11g, (ehk Wireless-G), siis ei saa te ühendust luua, kuna Wireless-G on varasem standardiversioon ja see ei tunne ära versiooni Wireless-N. Kui teie marsruuter kasutab standardit Wireless-N, kuid arvuti adapter kasutab standardit Wireless-G, peaks teil ühenduse loomine õnnestuma, kui marsruuterile on määratud segarežiim, kuna Wireless-N töötab koos mõne või kõigi varasemate standarditega (802.11a, 802.11b, and 802.11g).

Raadiovõrgu marsruuter või pääsupunkt on välja lülitatud või ei tööta korralikult.

Proovida tasuks järgmisi abinõusid.

 • Veenduge, et marsruuter või pääsupunkt on sisse lülitatud ja raadiovõrgu signaaltuli põleb.

 • Marsruuteri või pääsupunkti lähtestamiseks lülitage see välja, oodake vähemalt 10 sekundit ja siis lülitage see uuesti sisse.

  Hoiatus.

  • Marsruuteri või pääsupunkti lähtestamine katkestab ajutiselt kõigi võrgus olevate seadmete võrguühenduse.

Kui te ei halda pääsupunkti või võrku, pöörduge võrguadministraatori poole.

Muud seadmed tekitavad häireid.

Mõni olmeseade võib põhjustada häireid arvuti ja levialas olevate võrkude vahel. Mikrolaineahjud ja teatud juhtmeta telefonide mudelid näiteks kasutavad kindlaid sagedusi (sh 2,4 GHz ja 5 GHz), mida kasutab ka teatud võrguriistvara.

Proovida tasuks järgmisi abinõusid.

 • Kui mõni selline seade asub arvuti lähedal, lülitage see ajutiselt välja või paigutage kaugemale.

 • Muutke marsruuteri või pääsupunkti sätteid nii, et kasutada mõnda teist raadiovõrgukanalit või kui kanalivalik on määratud konkreetse kanali numbriga, seadke kanalivalik automaatseks. Vahel töötab mõni raadiovõrgukanal teistest paremini. Raadiovõrgusignaali kanali seadmise kohta leiate juhised oma pääsupunkti või marsruuteri dokumentatsioonist.

Marsruuter või pääsupunkt on hõivatud.

Kui marsruuterit või pääsupunkti kasutab mitu arvutit või seadet, võib see olla uutele päringutele vastamiseks liiga hõivatud. Kui teil on teisi sellesse võrku ühendatud arvuteid, proovige ajutiselt nende ühendus katkestada.

Otsitav võrk pole seatud oma võrgunime (SSID) levitama.

On võimalik, et teie raadiovõrgumarsruuter pole seatud oma võrgu-ID-d (SSID) levitama. SSID levitamine muudab võrgu nähtavaks kõigile selle võrgu levialas. Samuti aitab see kaitsta teie võrgu turvalisust (selle kohta lugege järgmisest hoiatusest). SSID levitamise sisselülitamise kohta leiate teavet raadiovõrgumarsruuteri dokumentatsioonist või marsruuteri sätete veebilehelt.

Hoiatus.

 • Tavaliselt levitavad raadiovõrgud oma nime ning teie arvuti „kuulab” võrgu nime, millega ta soovib ühendust luua. Kuna peidetud võrk ei levita oma nime, ei leia teie arvuti seda ja sellisel juhul peab võrk ise teie arvuti leidma. Selleks peab teie arvuti levitama nii otsitava võrgu nime kui ka enda nime. Sellises olukorras saavad teised võrke „kuulavad” arvutid teada teie arvuti nime ja ka võrgu nime, millega soovite ühendust luua, ning see suurendab teie arvuti ründamise ohtu.

Võrguadministraator on teatud võrkude kasutuse blokeerinud.

Ettevõttevõrgus võib teie võrguadministraator juhtida juurdepääsu raadiovõrkudele rühmapoliitika abil. Kui arvate, et teie arvuti lähikonnas on raadiovõrke, mis pole nähtavad või millega ei saa ühendust luua, kuna võrguadministraator on need blokeerinud, pöörduge võrguadministraatori poole.

Raadiovõrguadapter on jälgimisrežiimis.

Kui arvutis töötab võrgujälgimisrakendus, on raadiovõrguadapter seatud jälgimisrežiimi, mis takistab Windowsil raadiovõrkudega ühenduse loomist. Raadiovõrguga ühenduse loomiseks sulgege võrgujälgimisrakendus või väljuge rakenduse juhiste järgi jälgimisrežiimist.Kas vajate rohkem abi?