Siit leiate vastused mõnedele korduvatele küsimustele serditõrgete kohta.

Kuva kõik

Miks serditõrked esinevad?

Serditõrked ilmnevad juhul, kui tekib probleem serdiga või serveri serdikasutusega. Internet Explorer aitab turvata teie teavet, hoiatades teid serditõrgete korral.

Kuidas ma tean, et ilmnes serditõrge?

Tavaliselt kuvatakse blokeerimisleht, mis teavitab teid serdiga seotud probleemist. Kui valite tõrke eiramise ja jätkamise, muutub aadressiriba punaseks ja turbeolekuribal (aadressiriba kõrval) kuvatakse teade Serdi tõrked.

Kas saab minna veebisaidile, mille kohta kuvatakse serdihoiatus?

Kuigi seda ei soovitata, saate veebisaidile minemiseks klõpsata käsku Liigu edasi sellele veebisaidile (ei soovitata), mis kuvatakse serditõrke blokeerimise lehel. Kui eirate hoiatuslehte ja jätkate liikumist tõrkega serdi esitanud veebisaidile, jätab Internet Explorer sel ajal, kui brauser on avatud, serdi meelde. Saate saidile naasta ning selle serdi kohta ei kuvata teile enam hoiatusi, seni kuni Internet Exploreri uuesti käivitate. Siiski näete turbeolekuribal punast aadressiriba ja teadet Serdi tõrked.

Kas serdikontrolli saab välja lülitada?

Ei, te ei saa Internet Exploreris serdikontrolli välja lülitada. Kui saate serditõrgete kohta teateid, siis on järelikult serdiprobleemid sellel veebisaidil, mida külastate, mitte Internet Exploreril.

Ma saan tõrketeateid veebisaitide kohta, mida alati külastan. Mida teha?

Kui serditõge ilmneb veebisaidil, mida te eelnevalt ilma tõrgeteta külastanud olete, on võimalik, et veebisait ei ole õigesti konfigureeritud. Proovige kasutatavat aadressi uuesti tippida. Näiteks kui te tipite aadressi kujul https://example.com, proovige see asendada kujuga https://www.example.com.

Samuti on võimalik, et veebisaidi sert on aegunud ja omanik või operaator peab serti uuendama, et selle kasutamist jätkata. See on veebisaidiga seotud probleem ja seda ei saa Internet Exploreris kõrvaldada. Kui saate tõrketeateid veebisaidil, mida olete eelnevalt edukalt külastanud, siis võtke ühendust veebisaidi või selle halduriga ning andke probleemist teada.

Kas on ohutu serti ignoreerida ja veebisaidile liikumist jätkata?

Veebisaidi serdi abil saab tuvastada veebiserveri. Kui serdil esineb tõrge, võib see viidata asjaolule, et teie ühendus on salaja kinni püütud või et veebiserver moonutab oma identiteeti.

Mida teha aegunud sertide korral? Kas võib minna veebisaidile, mille sert on aegunud?

Ei, kuna aegunud sert tähendab, et sertimiskeskus ei kinnita enam serdi kehtivust. Aegunud serdi võib varastada ja seda kasutada pahatahtlik veebisait.

Mida erinevad serditõrked tähendavad?

Järgnev tabel sisaldab loendit tavalisematest serditõrgetest ja teavet nende tähenduse kohta.

Tõrketeade
Tähendus

Selle veebisaidi turvasert on tühistatud

Ärge usaldage seda veebisaiti. See tõrketeade viitab sageli sellele, et veebisait on turvaserdi hankinud või seda kasutanud petturluse eesmärgil. Krüptovõti, mis on serdis määratud, võib olla ohtu sattunud või puudub serdis nimetatud kasutajal õigus seda kasutada (näiteks ettevõte müüdi). Sertimiskeskus, mis selle serdi väljastas, peab loendit tühistatud sertidest ja seda loendit on kontrollinud Internet Explorer.

Veebisaidi aadress ei sobi turvaserdis esitatud aadressiga.

See tõrge näitab, et veebisait kasutab digitaalset serti, mis on väljastatud mõne muu veebiaadressi jaoks. See tõrge võib esineda juhul, kui ettevõte omab mitut veebisaiti ja kasutab ühele veebisaidile väljastatud serti teise veebisaidi jaoks (näiteks teise allüksuse või osakonna jaoks). Seda tõrget võib ignoreerida ainult sel juhul, kui olete kindel, et sait on tõesti seotud serdil oleva veebisaidiga.

Selle veebisaidi turvasert on aegunud

See tõrge ilmneb juhul, kui käesolev kuupäev eelneb või järgneb ajaperioodile, mille jooksul sert on kehtiv. Veebisaidid peavad oma serte sertimiskeskuses uuendama, et need oleksid kehtivad. Aegunud serdid võivad olla turvariskiks. Pärast serdi aegumist ei ole serdi väljastanud sertimiskeskus enam vastutav selle eest, et serti ei väärkasutataks.

Selle veebisaidi turvasert ei pärine usaldusväärsest allikast

See tõrge ilmneb juhul, kui serdi on väljastanud sertimiskeskus, mida Internet Explorer ei ole tuvastanud. On ebatõenäoline, et see tõrge ilmneb seaduslikul äri- või pangandussaidil. Andmpüügiga seotud saidid proovivad sageli kasutada võltsitud serte, mis käivitavad selle tõrke.

Internet Explorer on tuvastanud selle veebisaidi turvaserdiga seotud probleemi

See tõrge ilmneb juhul, kui Internet Explorer leiab sellise turvaserdiprobleemi, mis ei sobi ühegi teise tõrke tingimustega. Selline tõrge võib ilmneda juhul, kui sert on rikutud, seda on omavoliliselt muudetud, see on kirjutatud tundmatus vormingus või see on loetamatu. Sellise serditõrkega saiti ei tohiks usaldada.Kas vajate rohkem abi?