Automaatesituse sätete muutmine


Automaatesitus võimaldab teil valida, mis programmi eri tüüpi digitaalandmekandjate korral (nt muusika-CD-de korral või piltide importimisel digitaalkaamerast) kasutada.

Kuva kõik

Automaatesituse sisse- ja väljalülitamine

Kui lülitate Automaatesituse sisse, saate valida, mida Windows tegema peab, kui arvutisse sisestatakse mõnda tüüpi andmekandja. Näiteks saate valida, millist digitaalmeediumipleierit peaks CD-de esitamiseks kasutama. Kui Automaatesitus on välja lülitatud ja kui sisestate arvutisse digitaalandmekandja, küsitakse teilt, mida soovite teha.

 1. Automaatesituse avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst automaatesitus ja seejärel klõpsake linki Automaatesitus.

 2. Tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Automaatesituse sisselülitamiseks märkige ruut Kasuta kõigi kandjate ja seadmete puhul automaatesitust.

  • Automaatesituse väljalülitamiseks tühjendage ruut Kasuta kõigi kandjate ja seadmete puhul automaatesitust.

 3. Klõpsake nuppu Salvesta.

Automaatesituse sätete muutmine

Automaatesituse toimingute määramiseks puhuks, kui arvutisse sisestatakse mõnda tüüpi digitaalandmekandja, järgige neid juhiseid.

 1. Automaatesituse avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst automaatesitus ja seejärel klõpsake linki Automaatesitus.

 2. Otsige jaotisest Meediumid üles selle andmekandja tüüp, mille jaoks Automaatesituse sätteid muuta soovite.

 3. Klõpsake toimingut, mille Automaatesitus peaks tegema, kui arvutisse sisestatakse seda tüüpi andmekandja.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta.Kas vajate rohkem abi?