Energiarežiimi muutmine, loomine ja kustutamine


Energiarežiim on kogum riistvara ja süsteemi sätteid, mis määravad, kuidas teie arvuti energiat kasutab ja säästab. Energiarežiime saab kasutada energia kokkuhoidmiseks, süsteemi jõudluse suurendamiseks või energiasäästu ja jõudluse tasakaalustamiseks. Vaikerežiimid - Tasakaalustatud ja Energiasäästja - vastavad enamikul juhtudel esinevatele vajadustele. Soovi korral saate olemasolevate režiimide sätteid muuta või luua oma režiimi.

Kuva kõik

Üksiku energiarežiimi sätete muutmine

Saate muuta üksikute energiarežiimide järgmisi sätteid.

 • Saate määrata, et arvuti lülituks automaatselt unerežiimile, kui sellega teatud aja jooksul midagi ei tehta. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Arvuti väljalülitamine: korduma kippuvad küsimused.

 • Saate reguleerida ekraani heledust.

 • Saate valida, kui pika tegevusetusperioodi järel ekraan välja lülitatakse.

 1. Energiarežiimi suvandite avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, siis käsku Juhtpaneel, seejärel käsku Süsteem ja turve ja siis käsku Energiarežiimi suvandid.

 2. Klõpsake selle energiarežiimi puhul, mida soovite muuta, suvandil Režiimi sätete muutmine.

 3. Lehel Režiimi sätete muutmine valige ekraani ja unerežiimi sätted, mida tahate kasutada, kui arvuti töötab akutoitel (kui aku on paigaldatud) ja kui see on ühendatud elektrivõrku.

Sätete muutmiseks kõigis energiarežiimides (süsteemisätted)

Aknas Energiarežiimi suvandid on vasakul paanil teatud lingid, millel klõpsamine avab Süsteemisätted. Kui teete muudatusi sellel lehel, kajastuvad muudatused automaatselt kõigis energiarežiimides. Süsteemisätete muutmise kaudu saate te teha järgmist.

 • Saate muuta arvutit turvalisemaks, nii et see nõuaks unerežiimist väljatulekul parooli sisestamist.

 • Saate valida, kuidas arvuti käitub pärast arvuti klaviatuuril või sülearvuti korpusel toitenupu ja unerežiimi nupu vajutamist, ning teatud sülearvutite puhul ka seda, kuidas see käitub kaane sulgemisel. Näiteks kui vajutate toitenuppu, võib arvuti kas välja lülituda või hoopis mitte midagi teha. Kui arvuti toetab une- ja talveunerežiimi, võib vajutus toitenupule viia arvuti ka nendesse energiasäästurežiimidesse.

 1. Energiarežiimi suvandite avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, siis käsku Juhtpaneel, seejärel käsku Süsteem ja turve ja siis käsku Energiarežiimi suvandid.

 2. Klõpsake vasakul paanil suvandil Nõua ärkamisel parooli, Valige toitenupule funktsioon või Valige, mida kaane sulgemine teeb (saadaval üksnes sülearvutitel).

 3. Lehel Määratle toitenupud ning lülita paroolikaitse sisse valige need sätted, mida tahate kasutada, kui arvuti töötab akutoitel (kui aku on paigaldatud) ja kui see on ühendatud elektrivõrku.

 4. Klõpsake nupul Salvesta muudatused.

Oma režiimi loomiseks

Saate luua ja kohandada enda vajadustega sobivaid energiarežiime. Näiteks siis, kui kasutate sülearvutit sageli esitluste läbiviimiseks, saate luua energiarežiimi, mille kohaselt arvuti ekraan on kogu esitluse ajal sisse lülitatud ja arvuti töövalmis.

 1. Energiarežiimi suvandite avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, siis käsku Juhtpaneel, seejärel käsku Süsteem ja turve ja siis käsku Energiarežiimi suvandid.

 2. Vasakul paanil klõpsake suvandil Loo energiarežiimi plaan.

 3. Lehel Loo energiarežiimi plaan valige režiim, mis on kõige sarnasem režiimiga, mida tahate luua.

 4. Tippige boksi Režiimi nimi oma energiarežiimi nimi (nt Esitluse läbiviimiseks) ning seejärel klõpsake nupul Edasi.

 5. Lehel Režiimi sätete muutmine valige ekraani ja unerežiimi sätted, mida tahate kasutada, kui arvuti töötab akutoitel ja kui see on ühendatud elektrivõrku.

  Ekraani sisselülitatuna hoidmine esitluste ajal

  • Muutke sätte Lülita kuvar välja pärast väärtuseks Mitte kunagi, seda nii suvandite Akutoitel kui ka Elektrivõrgust puhul.

  Arvuti töövalmis hoidmine kogu esitluse ajal

  • Muutke sätte Lülita arvuti unerežiimile väärtuseks Mitte kunagi, seda nii suvandite Akutoitel kui ka Elektrivõrgust puhul.

 6. Klõpsake nupul Loo.

  Kui kasutate sülearvutit, ilmub teie energiarežiim loendisse Akumõõturil kuvatavad režiimid. Kui kasutate lauaarvutit, ilmub teie režiim loendisse Eelisrežiimid. Energiarežiim, mida te kasutasite oma uue režiimi lähtekohana, teisaldatakse loendisse Lisarežiimid.

Märkus

 • Teie poolt viimasena loodud energiarežiim muudetakse automaatselt aktiivseks energiarežiimiks. Mõne teise energiarežiimi jõustamiseks valige see energiarežiim.

Energiarežiimi kustutamine

Kui olete loonud energiarežiime, mida te enam ei kasuta või ei vaja, siis kustutage need. Energiarežiime Tasakaalustatud, Energiasäästja, Suur jõudlus või parasjagu kasutuses olevat energiarežiimi (aktiivne režiim) ei saa kustutada.

Hoiatus

 • Pärast energiarežiimi kustutamist ei saa seda enam taastada.

 1. Energiarežiimi suvandite avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, siis käsku Juhtpaneel, seejärel käsku Süsteem ja turve ja siis käsku Energiarežiimi suvandid.

 2. Kui energiarežiim, mida tahate kustutada, on parasjagu aktiivne, tehke aktiivseks mõni teine režiim.

 3. Klõpsake selle energiarežiimi puhul, mida soovite kustutada, suvandil Režiimi sätete muutmine.

 4. Lehel Režiimi sätete muutmine klõpsake käsul Kustuta see režiim.

 5. Kui küsitakse, klõpsake nupul OKKas vajate rohkem abi?