Windows Media Playeris bassi, stereo ja muude heliefektide muutmine


Windows Media Playeris saate optimeerida bassi, stereot ja muid heliefekte, kui lülitate sisse SRS WOW efektid. Te saate muusika teatud sageduste helitugevust kohandada ka graafilist ekvalaiserit või valida erinevate taasesitusstsenaariumide jaoks valida Dolby Digitali helisätted.

Muud tark- ja riistvara juhtelemendid võivad mõjutada Playeri helitugevuse ja heliefektide sätteid. Probleemide esinemisel proovige kohandada Windowsi helisätteid, kõlarite, bassikõlari või võimendi juhtelemente või muid helikaardi konfigureerimiseks kasutatavaid tarkvara sätteid oma arvutis. Lisateavet kõlarite helitugevuse kohandamise kohta Windowsis leiate teemast Arvuti helitaseme reguleerimine.

Kuva kõik

Bassi- ja heliefektide optimeerimine

Te saate madalsagedusliku ja stereoheli jõudlust SRS WOW efektide sisselülitamisega parandada.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja te olete Pleieri teegis, klõpsake Media Playeri parempoolses alumises nurgas nupul Lülita hetke esitusloendisseNupu Lülita hetke esitusloendisse pilt.
 2. Paremklõpsake Playeris tühjal alal (nt nupust Stopp vasakul asuval alal), valige suvand Täiustused ja seejärel klõpsake suvandil SRS Wow efektid.

 3. Klõpsake lingil Lülita sisse, kui see on nähtav ja siis toimige järgnevalt.

  • Bassi täiustamiseks nihutage liugurit Loomutruu bass paremale.

  • Stereoefektide täiustamiseks nihutage liugurit WOW-efekt paremale.

  • Heliväljundi optimeerimiseks vastavalt kõlarite suurusele klõpsake kõlarite lingil seni, kuni ilmub üks järgnevatest suvanditest: Tavalised kõlarid, Suured kõlarid või Kõrvaklapid.

 4. Sätete peitmiseks klõpsake nupul SuleNupu Sule pilt.

  Lisateabe saamiseks SRS WOW tehnoloogiate kohta külastage SRS-i veebisaiti (leht võib olla ingliskeelne). Pange tähele, et SRS WOW efekte ei saa kasutada DVD esitamisel.

Dolby Digitali sätete kohandamine

Media Playeris on kolm Dolby Digitali sätet, mis kohandavad heliväljundi dünaamilise vahemiku kasutatavate kõlaritega.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja te olete Pleieri teegis, klõpsake Media Playeri parempoolses alumises nurgas nupul Lülita hetke esitusloendisseNupu Lülita hetke esitusloendisse pilt.
 2. Paremklõpsake Playeris tühjal alal (nt nupust Stopp vasakul asuval alal), valige suvand Täiustused ja seejärel klõpsake suvandil Dolby Digitali sätted.

 3. Klõpsake ühel järgmistest suvanditest.

  • Heli dünaamilise vahemiku vähendamiseks ja lauaarvuti kõlarite helikvaliteedi optimeerimiseks klõpsake suvandil Normaalne.

  • Heli dünaamilise vahemiku vähendamiseks veelgi ja kõnedialoogi parandamiseks sülearvuti kõlarites klõpsake suvandil Öö.

  • Dünaamilise vahemiku suurendamiseks kodukinosüsteemidel klõpsake suvandil Kino.

 4. Sätete peitmiseks klõpsake nupul SuleNupu Sule pilt.

Graafilise ekvalaiseri seadmine

Graafiline ekvalaiser võimaldab kohandada erinevaid helisageduse vahemikke, et teie kuulamiselamust parandada. Näiteks kõlab klassikaline muusika sageli paremini, kui parandate madalaid sagedusvahemikke (graafilise ekvalaiseri vasakul küljel).

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja te olete Pleieri teegis, klõpsake Media Playeri parempoolses alumises nurgas nupul Lülita hetke esitusloendisseNupu Lülita hetke esitusloendisse pilt.
 2. Paremklõpsake Media Playeris tühjal alal (nt nupust Stopp vasakul asuval alal), valige suvand Täiustused ja seejärel klõpsake suvandil Graafiline ekvalaiser.

 3. Klõpsake lingil Lülita sisse, kui see on nähtav ja siis tehke ühte järgnevast.

  • Valige loendist Vaikesätted suvand nagu rock või džäss.

  • Looge oma enda säte, liigutades ekvalaiseri liugureid tasemetele, mida soovite kasutada. Teie muudatused salvestatakse automaatselt valmiskombinatsiooni Kohandatud.

  • Liugurite üksteise suhtes liikumise juhtimiseks klõpsake ühel ekvalaiserist vasakul asuval liugurisuvandi nupul.

  • Vaikesätete ennistamiseks klõpsake suvandil Lähtesta link.

 4. Sätete peitmiseks klõpsake nupul SuleNupu Sule pilt.


Kas vajate rohkem abi?