Chess Titans muudab klassikalise strateegiamängu kolmemõõtmelise graafika ja animatsioonide maailma abil elavamaks.

Kuva kõik

Mängu alustamine

 1. Avage kaust Mängud, klõpsates nupul StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst mängud ja klõpsake siis tulemite loendis valikut Mänguavastaja.

 2. Topeltklõpsake mängul Chess Titans.

  (Kas seda pole näha? Lugege Kus mu mängud on?)

 3. Klõpsake malendil ning siis klõpsake ruudul, kuhu soovite seda liigutada. Reeglitepärased liigutamised on tähistatud sinisega.

Mängu salvestamine

 • Kui soovite mängu hiljem lõpuni mängida, lihtsalt väljuge mängust ja siis klõpsake nupul Salvesta. Järgmisel korral küsitakse teilt, kas soovite salvestatud mängu jätkata. Kui jah, siis klõpsake nupul Jah.

Mängu suvandite muutmine

Saate reguleerida raskusastet, heli ja animatsiooni sätteid jpm.

 1. Avage kaust Mängud, klõpsates nupul StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst mängud ja klõpsake siis tulemite loendis valikut Mänguavastaja.

 2. Topeltklõpsake mängul Chess Titans.

  (Kas seda pole näha? Lugege Kus mu mängud on?)

 3. Klõpsake menüüs Mäng valikul Suvandid.

 4. Tehke oma valikud ja seejärel klõpsake nupul OK.

Mängu ilme kohandamine

Saate valida erinevate laudade ja malendite stiilide vahel.

 1. Avage kaust Mängud, klõpsates nupul StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst mängud ja klõpsake siis tulemite loendis valikut Mänguavastaja.

 2. Topeltklõpsake mängul Chess Titans.

  (Kas seda pole näha? Lugege Kus mu mängud on?)

 3. Klõpsake menüüs Mäng valikul Ilme muutmine.

 4. Tehke oma valikud ja seejärel klõpsake nupul OK.

Pilt mängust Chess Titans
Chess Titans

Chess Titans: reeglid ja algõpetus

Antud juhend on ainult sissejuhatuseks. Põhjalikumat teavet selle keerulise mängu kohta leiab võrgust või kohalikust raamatukogust.

Eesmärk

Chess Titans on mäng kahele mängijale, valgele ja mustale. Eesmärk on vastasmängija kuningas lõksu püüda. Mängus nimetatakse seda šahh ja matt.

Laud

Malet mängitakse 64 ruudust koosneval laual. Mõlemad mängijad alustavad kahte rivvi järjestatud 16 malendiga. Esimene rida koosneb malenditest, mida kutsutakse etturiteks. Järgmisel real on: kuningas, lipp, kaks vankrit, kaks oda ja kaks ratsut.

Mängujuhend

Valged alustavad ning pärast jätkavad mängijad kordamööda käimist.

Klõpsake malendil ning siis klõpsake ruudul, kuhu soovite seda liigutada. Valides malendi, näitab Chess Titans, kuhu seda on võimalik liigutada, muutes ruudu siniseks. Vastase malenditega ruudud, mida saab laualt eemaldada, muudetakse punaseks.

Nimi
Kuidas see liigub

Kuningas

Üks ruut mis tahes suunas - edasi, tagasi, kõrvale või diagonaalselt. Kuningas on mängu kõige nõrgem ja olulisem malend.

Lipp

Piiramatul hulgal vabu ruute mis tahes suunas. Lipp on mängu kõige tugevam malend.

Vanker

Piiramatu arv vabu ruute, kuid ainult edasi-, tagasi- või külgsuunas.

Oda

Piiramatul hulgal vabu ruute, kuid ainult diagonaalsuunas.

Ratsu

"L"-kujundina - kaks ruutu mis tahes suunas, 90-kraadine pööre ja siis veel üks ruut. Ratsu on mängu veidrik. Ratsud on ka ainukesed malendid, mis saavad üle teiste malendite hüpata.

Ettur

Kaks ruutu esimesel liikumisel ning pärast seda ühe ruudu haaval. Erand: etturid löövad vastase malendeid diagonaalis.

Keelatud on liigutada malendit ruudule, kus on juba mängija enda malend. Liikudes vastase ruudule, võtate üle vastase malendi ning see eemaldatakse laualt.

Šahh ja matt on siis, kui kuningas on vastase malendite poolt ümber piiratud ning põgenemistee puudub. Sellisel juhul kuninga ruut punetab.

Manöövrid

Lisaks iga nupu lubatud liigutustele kuuluvad malemängu juurde ka strateegilised manöövrid. On mõned asjad, mida võiksite proovida.

Vangerdus

Kaitsemanööver, mille eesmärk on kaitsta oma kuningat ning mis hõlmab kahe malendi liigutamist samaaegselt. Ainult sellises olukorras on selline liigutamine males lubatud. Kuningas käib algseisust kahe ruudu võrra külgsuunas ja vanker liigub kohale, mille kuningas vahele jättis.

Vangerdust tohib läbi viia ainult siis, kui nii kuningas kui ka vanker on oma algasendites, kuningas ei ole tules ning ükski malend ei takista käiku. Vangerduse võimalikkuse korral näitab Chess Titans kuninga sihtkohta ette, muutes ruudu lillaks. Käigu sooritamiseks klõpsake ruudul.

Löömine En passant.

Harvaesinev, kuid kasulik rünnakukäik (prantsuse keeles tähendab "möödaminnes") on lubatud ainult teatud tingimustel. See leiab aset siis, kui üks etturitest on viiendas reas ning vastase ettur kõrvalruudul püüab kaks ruutu esimese käiguna edasi liikuda.

Tavaolukorras väldiks vastase ettur kinnipüüdmist (mäletate, etturid ründavad diagonaalis). En passanti kasutades saate liigutada oma etturit diagonaalis tühjale ruudule vastase etturi taha, et vastase etturit lüüa. See on lubatud ainult siis, kui käik tehakse kohe pärast vastase etturi esimest käiku.

Etturi muundamine

Liigutage ettur üle laua ning saate selle muuta vankriks, ratsuks, odaks või lipuks. See suurendab teie tugevate malendite arvu. Lipuks muutmine on tavaliselt parim strateegiline valik.